Predlozi za doniranje

DONACIJE ZA CETINJE

Poštovani,

U želji da omogućim svima koji hoće da finansijski pomognu realizaciju neke ideje ili projekta od interesa za prosperitet Cetinja a u dogovoru sa Redakcijom sajta, odlučio sam da uvedem rubriku  Donacije za Cetinje. U tom smislu osnovao sam i NVOCETINJE MOJ GRAD” kako bi imali neophodne žiro račune  za uplate iz Crne Gore i inostranstva.

Iz priloga na sajtu mogli ste se upoznati sa dijelom problema koje Cetinje treba da riješi. Na ovom listu nalaziće se  inicijalni predlozi za doniranje a ako tu nema ono što biste Vi željeli da se sanira ili pak ono što biste Vi da podržite – dopunite spisak.

Da bi postigli željeni cilj i pravi efekat, neophodno je svaku ideju kvalitetno obraditi i za njenu realizaciju dobiti saglasnost odgovarajućih lokalnih i/ili državnih službi, preduzeća i institucija a u nekim slučajevima i pojedinaca. U tom pravcu možete računati na naše puno angažovanje i profesionalnost.

Inicijalni predlozi za doniranje imaće kratko obrazloženje a eventualno i “grubu” finansijsku procjenu (kako bi se ideja mogla bolje sagledati i ocijeniti) a ako već postoji projekat i precizne podatke.

Svi donatori će se naći na Listi donatora (ako ne izraze želju da ostanu anonimni) a postaraćemo se i da se njihovo dobročinstvo na pravi način propagira i trajno zabilježi.

Vesko Pejović, 2010.

LISTA SA INICIJALNIM PREDLOZIMA ZA DONIRANJE:

Poštovani sugrađani i prijatelji Cetinja,

Mi svakodnevno pratimo “život” Cetinja i znamo dobro gdje bi trebalo da pružimo pomoć nadležnim institucijama kako bi imali ljepši ambijent u gradu. Ima tu većih a ima i manjih  projekata. Nema kvarta u gradu đe nešto ne fali… Nama treba finansijska podrška za razradu svake ideje do nivoa idejnog rješenja odnosno izvođačkog projekta a kasnije i realizaciju … Imamo dobru saradnju sa Sekretarijatom za uređenje prostora, rukovodstvom Prijestonice, Upravom za zaštitu kulturnih dobara i Ministarstvom kulture Crne Gore. Vi znate da bi se neka ideja mogla valjano ocijeniti mora da se prvo valjano obradi do određenog nivoa a za to su potrebna sredstva. U tom smislu apelujem na sve one koji su u mogućnosti da finansijski podrže neki projekat za ljepše Cetinje da nam se jave kako bismo se dogovorili oko svih detalja … Cetinju treba konkretna pomoć …

Evo nekoliko ideja:

HOTEL NEW YORK

-Treba potkresati krošnje lipa ispred objekta bivšeg Hotela NEW YORK u kojemu se već više decenija nalazi Služba PTT. Na fasadi bi se trebala vratiti slova Hotel NEW YORK čime bi se obogatio šarm Dvorskog trga. Projekat za izradu i postavljanje slova uradio bi akademski vajar Ivan Kapičić a realizacija bi išla preko NVO “Cetinje moj grad” i Prijestonice Cetinje. Za izradu projekta potrebno bi bilo 300 eura.

Podrazumijeva se saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara CG.

-Treba napraviti parking za Vladin dom tj Narodni muzej

Nije potrebno elaborirati razloge jer svi znate da ovom objektu nedostaje adekvatan parking. U tom pravcu predlažem da se napravi projekat za korišćenje površina sa južne i sjeverne strane objekta kao što sam to označio na sledećim fotosima. Za izradu projekta trebalo bi obezbijediti od 500 do 800 eura jer prvo treba napraviti geodetski snimak podloge…

-Treba sanirati bunar na Balšića pazaru koji je oštećen i pokloplen betonskim pločama kao kakva kuneta:

I OVO JE CETINJE-OVAKO IZGLEDA BUNAR NA BALSICA PAZARU VEC 10 GODINA

Da bi se dobila saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara mora se uz zahtjev predati projekat kako bi to trebalo da izgleda sa svim elementima … pa tek onda ići na traženje donatora. Procjena je da bi se taj projekat mogao uraditi za 300,00 eura pa bi za prvu fazu potrebna donacija toliko iznosila. Tačan iznos sanacije bunara znao bi se tek po izradi projekta a po slobodnoj procjeni kretao bi se od 500 do 1000 eura. 

Nakon završenog posla ovdje bi se podnio kompletan izvještaj. Na pločici bi ugravirali ime donatora …

 -Treba urediti kapiju u Njegoševom parku:

Kapija na istocnom ulazu u Njegosev park, sajt-10.07.2010

Kapija nakon dorade-sajt

 

 

 

 

 

I za kapiju u Njegoševom parku je ista procedura. S obzirom da ovdje treba napraviti i dvije nove vazne za cvijeće koje se nalaze na vrhu procjena je da bi ukupan posao sa izradom projekta i sanacijom koštao oko 2000,00 eura …

-Treba popraviti ogradu oko (gornjih) Banskih stanova

Ograda ispred gornjih Banskih stanova vise od dvije decenije izgleda ovakoOgrada nakon dorade

 

 

 

 

 

Objekti gornjih i donjih Banskih stanova i njihova dvorišta su zapušteni… Stanari se mnogo ne sjekiraju zbog toga ali bi neka gradska služba trebalo da brine o izgledu grada i da iz nekog fonda dotjeruje ovakve i slične detalje u gradu.

Za sanaciju srušenog ćoška ograde i metalne kapije trebalo bi po slobodnoj procjeni oko 2.000,00 eura.

– Treba napraviti trotoar sa jedne strane od kraja BULEVARA DO BAJICA – IMA ŠANSI U TOKU IDUĆE GODINE DA SE REALIZUJE IZ KAPITALNOG BUDŽETA…

-Treba napraviti trotoar od Giposa duž kružnog puta do marketa “Voli” I treba sanirati (asfaltirati) cio KRUŽNI PUT …

Ovo će se uraditi u sklopu rekonstrukcije (Mojkovačke i Bajičke)  ulice od Marketa “Voli” kod Sportskog centra do Bajica, nadam se, u toku 2019. godine. Projekat je napravljen a sredstva su odobrena iz kapitalnog budžeta. 

-Treba posaditi drveće (gdje nedostaje) duž mnogih cetinjskih ulica posebno u Bulevaru, Lovćenskoj, Bogdanovom kraju …

O ovome niko nažalost ne brine pa bi nam trebala sredstva da ovo organizujemo. Lipe više ne bismo sadili već bi pokušali sa nekim “čistijim” drvećem kao što su BUKVE, itd.

Prvo bi trebalo napraviti projekte za sve tri navedene ulice pa onda ići u realizaciju zajedno sa SLUŽBOM ZELENILA KOMUNALNOG PREDUZEĆA. Za izradu projekata trebalo bi po 300,00 eura = 900,00 eura 

OVO BI TREBALO DA SE URADI TOKOM SLEDEĆE GODINE (2019.)

-Treba napraviti skulpturu Aleksandra Lesa Ivanovića  … http://www.cetinje-mojgrad.org/?p=12729 INICIJATIVA PRIHVAĆENA-FORMIRAN ODBOR ZA REALIZACIJU-PRIPREMLJEN KONKURSNI ZADATAK ZA SKULTURU ITD

-Treba kroz grad dopuniti saobraćajnu signalizaciju i u tom pravcu napraviti idejni projekat …

-Put Cetinje – Ivanova korita – Lovćen je u veoma lošem stanju pa bi trebalo napraviti idejni projekat njegove sanacije, malog proširenja i skraćenja … 

-Treba napraviti projekat sanacije i valorizacije panoramskih staza u okolini Cetinja …

-Treba napraviti monografiju o Ćipuru – u toku su pregovori sa mr Branislavom Borozanom …

Treba napraviti monografiju  o Cetinju …

-Treba napraviti projekat uređenja malog parka (PARKA CETINJSKIH PJESNIKA) preko puta Opštine u kojem bi se postavila skulptura Aleksandra Lesa Ivanovića … -RADI SE

-Treba napraviti adekvatne nastrešnice za stopere prema Budvi i Podgorici …-OVO NE MOŽE JER NE DOZVOLJAVAJU PROPISI O REGIONALNIM PUTEVIMA

-Treba … MOLIMO VAS DA NAS DOPUNITE SA IDEJAMA …

-Sanirana fasada na kući (Dada) Đurića, jul 2016.

Projekat je preko “NVO CETINJE MOJ GRAD” inicirao, uradio i vodio do realizacije Vesko Pejović. Povod je bio veoma loš izgled postojećeg stanja fasade jer je bila počela da opada kao i želja da se kuća Đurića bojom fasade razdvoji od kuće Matanovića u kojoj je smješten ATELJE DADO. Istovremeno, ublažen je negativni efekat ranije neadekvatne zelene boje kojom su bile ofarbane i kuća Matanovića i kuća Đurića.

KUCA DJURICA-1000Nakon konsultacija sa gradonačelnikom Aleksandrom Bogdanovićem, Sekretarijatom za uređenje prostora Prijestonice, vlasnicima kuće Đurića, napravljen je projekat sa svim potrebnim elementima. Ponudu za izvođenje radova tražio sam od cetinjske građevinske firme “Bombeton” koja je briljantno uradila fasade Dvora kralja Nikole, Engleskog poslanstva, Italijanskog poslanstva, Srpskog poslanstva, Vladinog doma itd. Nakon pročitanog elaborate oni su mi javili da će me 100% podržati tj da će oni donirati i izvesti radove.  Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore dala je potrebnu saglasnost a potom se pristupilo izvođenju radova. Pogledajte kako sada izgleda kuća (Dada) Đurića:

KUCA DJURICA SA NOVOM BOJOM FASADE -640-SAJT- ATELJE DADO I GRADSKA KAFANA-VESKO PEJOVIC 08.07.2016Ovim projektom željeli smo dati još jedan konkretan doprinos ljepšem izgledu Cetinja. Uskoro ćemo objaviti nekoliko ideja za čiju realizaciju bi nam takođe trebali donatori.

PERIOD 2015-2012

1) Sanirati skulpture koje simbolizuju “četiri godišnja doba” u Njegoševoj ulici …

1. Skulpture koje simbolizuju 4. godisnja doba

Evo detalja sa dvije skulpture …

kip jesen detalj

kip zima detalj

(pogledajte tekst “Kuća Đukanovića i četiri godišnja doba”    http://www.cetinje-mojgrad.org/?p=21

Za ovu ideju projekat bi mogli, dosta brzo,  da urade stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore a cijena njegove izrade bi bila oko 300 eura. Nakon izrade projekta znali bi cijenu a sanacija bi se mogla obaviti tek na proljeće …

-Prije četiri dana (19.11.2010) poslao sam pismo Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora u kojem sam ih upoznao sa postojećim stanjem skulptura i našim namjerama da se obratimo Zavodu za zaštitu spomenika kulture u vezi  izrade projekta sanacije …

Ako napravimo do proljeća projekat, sanaciju skulptura finansiraće Branislav Banjo Bjelica, čovjek koji je donirao kompletnu obnovu spomenika Lovćenska vila …

-Danas (06.12.2010) sam dostavio Zavodu za zaštitu spomenika kulture Crne Gore zahtjev za izradu elaborata za sanaciju skulptura. Od direktora RZZSK Đorđija Đoka Vušurovića sam obaviješten, s obzirom da smo pronašli donatora, da će nam oni besplatno uraditi projekat, tako da vjerujem da ćemo na proljeće uspješno realizovati još jednu ideju da nam grad bude ljepši.

Strucnjavi ZZSK CG snimaju skulpture koje treba sanirati, 10.12.2010

-Stručnjaci ZZSK Crne Gore su danas (10.12.2010)  snimili postojeće stanje skulptura i počeće sa izradom elaborata za njihovu sanaciju. Pored skulptura koje simbolizuju “četiri godišnja doba” elaboratom će biti obuhvaćena i sanacija dvije figure lava na ulaznoj kapiji, tri vazne sa cvijećem koje nedostaju i zaštita zarđale bravarije na balkonu i ispred objekta…

-ELABORAT NAPRAVLJEN I DOSTAVLJEN MINISTRU KULTURE 26.07.2011. SA PREDLOGOM DA GA REALIZUJU KROZ PROJEKAT “CETINJE GRAD KULTURE 2010-2013”

JAVIO SE SPONZOR ZA REALIZACIJU OVOG PROJEKTA. RADI SE O BRANISLAVU BANJU BJELICI KOJI JE DONIRAO I SANACIJU SPOMENIKA LOVĆENSKA VILA. OVIH DANA TREBA DA SVE DOGOVORIMO I DA POČNE REALIZACIJA …

POČINJU RADOVI NA SANACIJI SKULPTURA „ČETIRI GODIŠNJA DOBA“ NA CETINJU

Danas (25.11.2011) su u prostorijama JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, direktor NVO „CETINJE MOJ GRAD“ Vesko Pejović i direktor Centra Đordije Vušurović, potpisali ugovor o realizaciji sanacije skulptura koje se nalaze ispred Kuće Đukanovića u Njegoševoj ulici a koje su poznate pod nazivom „ČETIRI GODIŠNJA DOBA“.

Radovi treba da počnu u ponedjeljak 28.11.2011. prema elaboratu za sanaciju skulptura koji su na zahtjev NVO „CETINJE MOJ GRAD“ uradili stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore a njihova vrijednost je 3.110,00 eura. Rok završetka radova je trideset dana.

RADOVI NA SANACIJI SKLPTURA, ZBOG VELIKOG STEPENA NJIHOVE OŠTEĆENOSTI, TRAJALI SU DO KRAJA JULA 2012 GODINE.

KAKO SE SPONZOR BRANISLAV BJELICA VEĆ VIŠE OD POLA GODINE NE POJAVLJUJE NITI ODGOVARA NA NAŠE TELEFONSKE, POŠTANSKE I ELEKTRONSKE DOPISE, BILI SMO PRINUĐENI DA SE OBRATIMO MINISTARSTVU KULTURE CRNE GORE DA CENTRU ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGIJU CG KOJI JE IZVEO RADOVE PLATI FAKTURU NA IZNOS OD 3110, 00 EURA. ZAHVALJUJUĆI RAZUMIJEVANJU MINISTRA BRANISLAVA MIĆUNOVIĆA MINISTARSTVO JE PREUZELO OVU OBAVEZU NA ČEMU SMO IM ZAHVALNI.

Na ovaj način NVO „CETINJE MOJ GRAD“ nastavlja da daje konkretan doprinos uređenju Cetinja.

DANAS, 28.11.2011 POČELI SU RADOVI NA SANACIJI SKULPTURA …

BOZIDAR JOVICEVIC, savjetnik direktora i rukovodilac sluzbe za konzervacijuKrivokapic Petrica, Mirjana Ivanovic Rajkovic i Mirjana Padalica, strucnjaci Zavoda za konzervaciju i arheologijuRadove izvode stručnjaci Zavoda za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Bozidar Jovićević, Mirjana Ivanović Rajković, Mirjana Padalica i Petrica Krivokapić. Zbog niskih temperatura, u ovoj fazi biće obavljen samo dio radova nakon čega će skulpture biti zaštićene na adekvatan način do proljeća kada će se završiti sanacija.

Skulpture, 28.11.2011

Grubi radovi na sanaciji skulptura u toku, 28.11.2011

Završena je prva faza sanacije skulptura 08.12.2011. a radovi će se nastaviti na proljeće…

Pripreme za nastavak radova (početkom maja 2012.)  su u toku…

Zavrsena sanacija skulptura 2012-13 - NVO Cetinje moj grad

-RADOVI SU ZAVRŠENI KRAJEM JULA A TROŠKOVE SANACIJE, NA MOJ ZAHTJEV I UZ RAZUMIJEVANJE TADAŠNJEG MINISTRA KULTURE BRANISLAVA MIĆUNOVIĆA, PREUZELO JE DA PLATI MINISTARSTVO KULTURE CRNE GORE NA ČEMU SMO IM ZAHVALNI.

2) Napraviti idejno rješenje u 3D za podvožnjak, čije postojeće stanje “uznemirava” Istorijsko jezgro Cetinja.

žardinjere

ulazPostoje tri varijante:

-da se zatrpa i dovede u prvobitno stanje;

-da se otvoreni dio “pokrije” prema Ćipuru još 40m i prema Arhivu još 16m, što podrazumijeva uklanjanje žardinjera i dobijanje zelenih površina i normalno odvijanje saobraćaja kroz podvožnjak, čime bi se značajno ublažio njegov negativan efekat … (pogledajte prilog SAOBRAĆAJ http://www.cetinje-mojgrad.org/?p=42 ) i

-ako se poveže saobraćajnica Bogdanov kraj sa ulicom Novice Cerovića (preko kompleksa Stari Obod) da se ulaz u podvožnjak napravi na placu Stari Obod, čime bi podvožnjak bio pokriven od Vladinog doma do arheološkog ostrva Ćipur …

Ja mislim da bi trebalo prvo razmotriti drugu varijantu jer sam ubijeđen da je ona najrealnija.

Ako je neko zainteresovan da napravi idejno rješenje za neku od ove tri varijante dostavili bi mu sve potrebne podloge a ako ima zainteresovanih za finansiranje izrade idejnih rješenja potrudili bi smo se da za to nađemo kvalitetnu i povoljnu ponudu.

Nakon izrade navedene dokumentacije mogle bi se bolje sagledati sve ove ideje i pokrenuti građanska inicijativa za varijantu koja bude najbolja.

Imamo kandidata za izradu idejnog projekta za drugu varijantu i u toku su aktivnosti na dobijanju odgovarajućih podloga …

DOGOVORENA I UGOVORENA IZRADA MOJEG IDEJNOG RJEŠENJA U 3D. OVIM RJEŠENJEM PREDVIĐENO JE POKRIVANJE “KANJONA” JOŠ 60m (40m prema Ćipuru i 16m prema Arhivu) I UKLANJANJE SVIH ŽARDINJERA, ČIME SE DOBIJA ZNAČAJNA ZELENA POVRŠINA NA OBADVIJE STRANE … ROK MJESEC DANA (KRAJ AVGUSTA 2011). PROJEKAT BI TREBALO U SEPTEMBRU DA BUDE IZLOŽEN NA DVORSKOM TRGU TAKO DA GA SVAKO MOŽE VIDJETI I OCIJENITI…

PROJEKAT JE ZAVRŠEN I DOSTAVLJEN 29.08.2011. (FASCIKLA + CD) GRADONAČELNIKU PRIJESTONICE, ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE CRNE GORE, MINISTRU SAOBRAĆAJA CRNE GORE I PREDSJEDNIKU VLADE CRNE GORE.

U MEĐUVREMENU SAM JOŠ UNAPRIJEDIO PROJEKTNO RJEŠENJE TAKO DA JE 2017. GODINE PROJEKAT USVOJEN I TREBAO JE DA NJEGOVA REALIZACIJA POČNE 2018 GODINE. ODOBRENA SU BILA SREDSTVA PO ZAKONU O PRIJESTONICI ZA OVU NAMJENU U IZNOSU OD 300.000 EURA.

EVO KONAČNOG PROJEKTA KOJEG SAM POKLONIO RODNOM GRADU:

Sanacija podvožnjaka i uređenje prostora od Ćipura do Vladinog doma

——————

Poštovani čitaoci,

Da bi se moje idejno rešenje  moglo ocijeniti na pravi način nedostaje Idejni građevinski projekat za sanaciju podvožnjaka. U tom cilju preduzeli smo korake i obezbijedili ponudu koju Vam prezentiramo a koju nijesmo u mogućnosti realizovati jer nemamo finansijskih sredstava pa smo je proslijedili na adresu Prijestonice, a dalje aktivnosti su isključivo njihova volja i nadležnost.

PRIJESTONICA CETINJE

N/r GRADONAČELNIKA ALEKSANDRA BOGDANOVIĆA

PREDMET: PONUDA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA SANACIJE PODVOŽNJAKA

Poštovani gradonačelniče,

U želji da Vam pomognemo da što cjelovitije sagledate jedan od infrastrukturnih problema Cetinja – Podvožnjak, koji  “uznemirava” epicentar istorijskog kompleksa Cetinja, odnosno mogućnost neutralisanja negativnog efekta postojećeg stanja, kao  što sam Vam i obećao,  u prilogu dostavljam Ponudu za izradu idejnog projekta sanacije podvožnjaka kako biste je sa svojim saradnicima mogli razmotriti.

Za sva pojašnjenja stojimo na raspolaganju.

U očekivanju odgovora,

Srdačno,

Vesko Pejović, Izvršni direktor NVO “Cetinje moj grad”

Cetinje, 17.07.2013.

NVOCETINJE MOJ GRAD

Ul. Lovćenska br. 69 ;  21250 Cetinje

N/r:  g-din Vesko Pejović, Izvršni direktor

Poštovani gospodine Pejoviću,

Na osnovu Vašeg zahtjeva, dokumentacije koju ste mi dostavili i razgovora vođenih tokom juna mjeseca 2013. godine na Cetinju, ovim putem Vam dostavljam

P O N U D U – Br. MG-CmG- 007/13

Za izradu Idejnog projekta sanacije podvožnjaka u ulici Novice Cerovića na Cetinju

Poštovani gospodine Pejoviću,

Nakon zajedničke analize postojećeg stanja i Vašeg Idejnog rešenja za neutralisanje negativnog efekta podvožnjaka na istorijski kompleks Cetinja te uvida u postojeću tehničku dokumentaciju o izvedenom stanju, ovim putem Vam dostavljam ponudu za izradu Idejnog građevinskog projekta sanacije Podvožnjaka u ulici Novice Cerovića na Cetinju.

Ponudom su obuhvaćeni i potrebni terenski radovi od kojih zavisi izrada idejnog rješenja, i to kako dalje slijedi:

 1. Detaljan vizuelni pregled stanja postojeće građevine,
 2. Geodetsko snimanje građevine, kao i terena na dijelu planiranog izvođenja radova sanacije.
 1. I.                   O Idejnom rješenju

Podvožnjak je izgrađen  1988/89. godine iz sledećih razloga:

-da se obezbijedi mirna pješačka zona na potezu Dvor-Biljarda;

-da se eventualna voda iz Cetinjske pećine u periodima poplava usmjeri kroz podvožnjak;

-da se napravi nova saobraćajnica na relaciji Hotel “Grand”-Veliki parking-Bogdanov kraj-Lovćen, što bi doprinijelo rasterećenju kolskog saobraćaja kroz Cetinje;

-da se, na neki način, barem djelimično naglasi putanja Cetine (rijeke-ponornice) koja je nekada proticala kroz cetinjsko polje.

Pokriveni dio podvožnjaka je svega 66 m tako da njegovo postojeće stanje „uznemirava“ istorijski kompleks i veliki broj Cetinjana i ljubitelja Cetinja.

Kao poštovalac Cetinja i odgovoran građanin, nakon dugogodišnjih analiza ovog problema Vesko Pejović je 2000 godine napravio Idejno rješenje za neutralisanje negativnog efekta podvožnjaka.  Njegovo Idejno rješenje predviđa da se postojeći “Kanjon” pokrije još oko 60 m (oko 45 prema Ćipuru i 15 m prema Arhivu) tako da bi ukupni pokriveni dio podvožnjaka iznosio 120 m.

Na ovaj način, podvožnjak se praktično ne bi video, bio bi u funkciji  a bila bi otklonjena i dva ključna “nedostatka” postojećeg stanja: “Postojeći  kanjon” (otvoreni dio podvožnjaka između Dvora, Ćipura, Biljarde i Arhiva) i glomazne betonske žardinjere koje su postavljene kao ograda duž cijelog otvorenog dijela podvožnjaka.

Realizacijom Pejovićevog rješenja, između navedenih istorijskih objekata ponovo bi, kao nekada, bio čist prostor (zelena površina), bez stranih tijela što bi vratilo “ravnotežu” ovom kompleksu.

Nakon dugogodišnjih analiza ovog rješenja i svih mogućih varijanata i konsultacija sa eminentnim stručnjacima, Pejović je angažovao 2011 godine  magistranta arhitekture Aleksandra Dajkovića koji je sve to  ”preslikao” u 3D čime je ova inicijativa dobila pravu dimenziju za razmatranje, pa je tako obrađeno idejno rješenje poslao na relevantne adrese.

           Dostavljanjem projekta Gradonačelniku Prijestonice, Ministru kulture CG, Zavodu za zaštitu spomenika kulture CG i Ministru saobraćaja CG, želio je ukazati na potrebu razmatranja i rješavanja ovog problema…

Kako je zbog kandidature Cetinja za UNESCO koja je predviđena Menadžment planom Cetinja, ovo pitanje postalo veoma aktuelno, Vesko Pejović je napravio još jedan korak u pravcu detaljnijeg sagledavanja opravdanosti ove inicijative i preko NVO “Cetinje moj grad” (čiji je on Izvršni direktor), udostojio me da Ja –  kao Odgovorni projektant za mostove i saobraćaj, a na osnovu njegovog idejnog rješenja, dam ponudu za izradu Idejnog projekta sanacije podvožnjaka koji bi sadržao sve neophodne tehničke elemente.

 1. II.                Opis lokacije

Na osnovu projekta koji je izradila projektantska kuća MAVROVOPROEKT iz Skoplja,  1986. godine, a koji je finansirala Skupština Opštine Cetinje, izgrađen je most /podvožnjak/ i potporni zidovi na ulici Novice Cerovića. Most je izgrađen ispod definisanog kolskog poteza između Biljarde i Državnog Arhiva odnosno  Ćipura i Dvorca Kralja Nikole.

Most, sa otvorenim dijelom (postojeći podvožnjak) i postavljenjim ogromnim žardinjerama (sa čeličnom ogradom),  vizuelno,  veoma snažno djeluje u prostoru i pri tom ga opterećuje te do kraja ne definiše prostor između navedenih kulturno-istorijskih spomenika, na način na koji prethodno izgrađena struktura u okruženju to zahtijeva.

 1. III.             Stanje postojeće građevine

Kao što je gore navedeno, dužina pokrivenog dijela izgrađenog mosta je 66,00 metara. Početak je / prema postojećem projektu/ na stacionaži 0+757,00 a kraj na 0+823,00. Predviđene su i izvedene  dvije dilatacione spojnice tako da se u podužnom smislu postojeći most može podijeliti na tri dijela od po 22,00 m. Čisti otvor mosta je 8,5 m za dvije vozne trake širine po 3,25 m i dva obodna trotoara od po 1,00 metar širine. Visina saobraćajnog profila za prolaz vozila je 4,5 m.  Na lokaciji otvorenog dijela tj saobraćajnog profila objekta, po vrhovima AB zidova,  postavljene su ogromne betonske žardinjere koje služe kao ograda dijela nenatkrivene površine objekta.

Ovako, kako sada izgleda, građevina (podvožnjak) estetski negativno i uznemiravajuće utiče na prolaznike i posjetioce kulturno-istorijskih objekata u okolini. Betonski elementi postojeće građevine su u veoma dobrom stanju, ne sadrže vidne deformacije niti pukotine dok su betonski potporni zidovi na ulazu odnosno izlazu podvožnjaka vidno oštećeni u dijelu platna i krune zida usled djelovanja mraza i soli.

 1. IV.              Predlog sanacije podvožnjaka

Sanacijom podvožnjaka u ulici Novice Cerovića na Cetinju, prema Idejnom rešenju Veska Pejovića,  u prvoj fazi, predviđa se produžetak pokrivanja otvorenog dijela podvožnjaka u dužini od oko 45 m prema Ćipuru i oko 15 m prema Arhivu dok bi se u drugoj fazi intervenisalo na mjesto ukrštanja Dečanske i ulice Novice Cerovića, gdje je grubo presječena saobraćajnica Balšića Pazar Cetinjski manastir, prema idejnom rješenju koje je napravila NVO “Cetinje moj grad“/što nije predmet ove ponude/.

Za predviđeno rešenje  prve faze, veoma je bitno iskoristiti postojeće konstrukcije kako bi se smanjio utrošak materijala, a kvalitet radova ostao nesporan. U tom smislu potrebno je izvršiti uklanjanje postojećih žardinjera po vrhovima potpornih konstrukcija, te žardinjera u saobraćajnom profilu podvožnjaka. Uvidom u projekat izvedenog stanja objekta zaključeno je da postojeća armatura u potpornim konstrukcijama ne može zadovoljiti novonastalo statičko stanje, tj poslužiti kao noseća za konstrukciju kojom se planira natkriti pomenuti otvoreni dio podvožnjaka na obadvije strane.

Iz tog razloga kao prihvatljivo – iznuđeno rješenje nameće se usvajanje statičkog – ramovskog sistema dograđene konstrukcije, koji bi se zasnivao na prosijecanju postojećih zidova i pripremi i betoniranji stubova novih ramova koji bi uz podužne grede bili nosioci novoprojektovanog rješenja. U zavisnosti od vrste i veličine opterećenja koja bi prihvatala novoprojektovana konstrukcija, u toku dalje razrade istog odlučili bi se ili za podužne AB nosače ili za podužne AB – prethodno napregnute nosače.  Ovakvim rješenjem izbjeglo bi se rušenje postojećih  AB zidova i oni bi ostali kao unutrašnji zidovi novonatkrivenog dijela podvožnjaka. Preko ploče kojom bi se pokrile navedene površine „kanjona“ stavila bi se zemlja a projektom bi se napravila potrebna drenaža za odvod vode sa nove ploče.

Ovim rješenjem, podvožnjak bi, u smislu namjene, zadržao svoj osnovni smisao, „postojeći otvoreni dio podvožnjaka“ bi bio praktično neutralisan, žardinjere uklonjene, a između Ćipura, Dvora, Biljarde i Arhiva ponovo bi bila ravna zelena površina. Pješaci bi nesmetano prelazili ovu relaciju a saobraćaj kroz podvožnjak bi se nesmetano odvijao. Ako bi se u drugoj fazi izvršila predložena intervencija na mjestu ukrštanja Dečanske ulice sa ulicom Novice Cerovića, moglo bi se s razlogom konstatovati da su negativni efekti izgradnje podvožnjaka u najvećoj mjeri prevaziđeni a da se povezivanjem ulice Novice Cerovića (od Vladinog doma kroz Novi Umjetnički kompleks) sa Bogdanovim krajem, dobija znatno saobraćajno rasterećenje.

Nakon preciznog geodetskog snimanja i katriranja biće određeni potrebni padovi konstrukcije kao i neophodne intrevencije u dijelu saobraćajnice.

 1. V.                 Rok izrade idejnog rješenja/ projekta:

V.1. Rok izrade Idejnog rješenja ……… 30 dana od dana prihvatanja ponude

V.2. Rok izrade Idejnog projekta ……….. 45 dana od dana prihvatanja  ID rješenja

 1. VI.              Cijena i način plaćanja:
 1. Geodetsko snimanje postojeće građevine, snimanje situacije terena u zahvatu budućeg objekta za potrebe projektovanja, kartiranje terena, izrada detaljnih profila saobraćajnice i objekta:

– paušalno………………………………………. 1.650,00 evra,

 1. Izrada  idejnog rješenja konstrukcije:

2.1  Izrada idejnog rješenja objekta ……………………… 2.500,00 evra,

2.2  U slučaju prihvatanja rješenja cijena istog je …..  4.500,00 evra.

 1. Izrada saobraćajnog rješenja na dijelu zahvata rekonstrukcije saobraćajnice i podvožnjaka/ za potrebe Idejnog projekta/

-po m1 /zahvat rekonstrukcije/………………………………………. 1,00 evro,

 1. Izrada Idejnog projekta sanacije postojećeg podvožnjaka i projektovanja novog,  prema konstruktivnom Idejnom rješenju:

po m2 / površine zahvata/……………………. 4,50 evra,

U slučaju neophodnosti dodatnih intervencija u drugoj fazi rješavanja postojećih problema  Prijestonice, te sveukupnog rješavanja problema uredjenja terena neophodno bi bilo izvesti dodatne potporne konstrukcije i iste uklopiti u novonastali-tradicionalni ambijent. U slučaju da se Investitor odluči za izradu projekta uredjenja terena cijena izrade projekata potpornih konstrukcija je sledeća:

 1. Izrada projekata potpornih konstrukcija:

5.1   Zidovi do 4 m visine:

po m1 /projektovanog zida/……………………. 4,50 evra,

5.2   Zidovi preko 4 m visine:

po m1 /projektovanog zida/……………………. 8,00 evra,

         U cijene  nije uračunat PDV/ u slučaju plaćanja preko računa/.

Razjašnjenje stavki ponude:

Kao neophodna stavka za izradu projektnog rješenja je geodetsko snimanje postojeće građevine i geodetske situacije sa profilima / obuhvaćeno tačkom 1/

Nakon izvedenih i predatih radova iz tačke 1/ tim odgovornih projektanata će izraditi Idejno rješenje konstrukcije, saobraćaja i hidrotehnike koje će dostaviti NVO Cetinje moj grad na saglasnost, kao Investitoru i za tu uslugu naplatiti stavku 2.1. a u slučaju prihvatanja Idejnog rješenja naplatiće se razlika iznosa 2.2 i 2.1.

U slucaju prihvatanja Idejnog rješenja /2.2./ Izrada idejnog projekta će se naplatiti ukupno po stavkama 3 i 4 , odnosno 3, 4 i 5 u slučaju izrade dodatnog projekta uređenja okolnih terena.

Precizan iznos cijene stavki 3,4 i 5 će biti određen nakon detaljno urađenog IDEJNOG PROJEKTA , dok bi orijentaciona procjena bila sledeća:

            Stavka 3: oko 1,000.00 evra,

            Stavka 4: oko 6,500.00 evra,

            Stavka 5: oko 2,000.00 evra.

Način plaćanja:

Plaćanje se vrši avansno u visini od 20%, a zatim prema izvršenoj i predatoj poziciji radova. Uplaćeni avans se odbija sukcesivno!

Sastavnim dijelom Idejnog projekta naći će se sledeći prilozi:

 1. O idejnom rješenju
 2. Opis lokacije
 3. Stanje postojeće građevine
 4. Predlog sanacije građevine
 5. Situacija postojećeg stanja /geodetska podloga/
 6. Tehnički izvještaj
 7. Saobraćajno rješenje
 8. Statički proračun građevine
 9. Grafički prilozi
 10. Projekti potpornih konstrukcija
 11. Kontrola nosivosti postojeće građevine
 12. Predmjer radova sanacije građevine
 13. Primijenjeni standardi i propisi

U  Podgorici

16.07.2013god.

S poštovanjem ,

Miljan Gogić, dipl.inž.građ. i Ovlašćeni projektant za mostove i saobraćaj.

PS:

NA ZAHTJEV GRADONAČELNIKA NABAVIO SAM BIO JOŠ JEDNU PONUDU ZA IZRADU GRAĐEVINSKOG PROJEKTA ALI …

———————

Pomoć OŠ “LPO”

Osnovna škola “Lovćenski partizanski odred” se 2004. godine  preselila u novu zgradu u Bogdanovom kraju. Radi u dvije smjene a pohađa je oko 770 učenika. Škola nema adekvatan parking niti fiskulturnu salu ( postoje obećanja da će se fiskulturna sala napraviti). Pored ovih nedostataka postoji još nekoliko “sitnijih” koji dosta utiču na uslove za normalno odvijanje nastave.

OS LPO, DVORISTE, 25.10.2010

Učionice nemaju zaštitu od Sunca

os lpo istocno krilo

Učionice sa istočne i južne strane školske zgrade nemaju nikakvu zaštitu od sunca pa bi trebalo za prozore na 20 učionica  obezbijediti venecijanere. Cijena po 1 metru kvadratnom sa montažom je 12,5 eura. Za jednu učionicu treba 12 metara kvadratnih venecijanera = 150 eura.

OS LPO, UCIONICA, NA PROZORIMA UMJESTO VENECIJANERA KARTONI

Jedno vrijeme problem je bio “prevaziđen” tako što su se na stakla zalijepili kartoni …

09.11.2010. pronašao sam  sponzora za tri učionice=452 eura

-11.11.2010. pronašao sam sponzora za jednu učionicu=150 eura

-11.11.2010. pronašao sam sponzora za još jednu učionicu=150 eura

13.11.2010. pronašao sam sponzora za još dvije učionice=300 eura

Venecijaneri postavljeni na sedam učionica 23.11.2010.

Jedna od sedam ucionica u OS LPO u kojoj su na prozore postavljeni venecijaneri, 16.11.2010

EVO KAKO IZGLEDA JEDNA OD SEDAM UČIONICA SA POSTAVLJENIM VENECIJANERIMA.

Preko Savjeta roditelja škole, pokrenuli smo akciju dobrovoljnog sakuplanja sredstava od strane učenika i nastavnog osoblja tako da će uskoro još dvije učionice dobiti venecijanere. Ostaje 11 učionica.

-Zahvaljujući preduzimljivoj direktorici Sandri Sjekloći koja je ovoga ljeta (2011.) postala novi direktor OŠ “LPO”, venecijaneri su već postavljeni na skoro svim učionicama koje su izložene suncu…

OS LPO, JEDINI CIVILUK U SVIM UCIONICAMAUčionice i kabineti  nemaju čiviluke za garderobu pa se jakne, mantili i kaputi odlažu na klupe i pod!!! Trebalo bi obezbijediti čiviluke za 24 prostorije.

Završeno … o tome čitajte u prilogu – niže …

U dijelu računarske opreme kojom bi se unaprijedila nastava ovoj školi bi trebalo minimalno pet računara.

-Obezbijeđeno za jun mjesec (2012.) 30 računara …

-Saniranje sanitarnih prostorija u OŠ “LPO” CETINJE

Napravljen je BESPLATNO ELABORAT. Stanje je KATASTROFALNO. Potreban  je praktično GENERALNI REMONT… Sredstva za sanaciju iznose 15.400 eura. Obezbijeđen sponzor – Građevinsko preduzeće “Bombeton” Cetinje. Radovi počinju prvog jula 2012. Uskoro više o detaljima… Radovi završeni. Svečana primopredaja 31.08.2012. u 11h. Poseban prilog o tome biće objavljen na sajtu.

4. Izrada idejnog rješenja za proširenje puta od Cetinja do Ivanovih korita

-Put od Cetinja do Ivanovih korita u dužini od 13 km,  probijen je i pušten u saobraćaj 1905. godine a asfaltiran 1974. godine. Postojeća trasa se pređe kolima ili autobusom za 20-25 minuta. Ona nema dovoljnu širinu da se dva autobusa “bezbrižno” mimoiđu a nekolike krivine za autobuse predstavljaju prave probleme jer se “hvataju” sa dosta problema a ponekad i iz dva-tri pokušaja.

Kako je teren duž ove staze veoma pogodan za proširenje puta, ubijeđeni smo da bi trebalo napraviti idejno rješenje za proširenje ove staze barem za jedan metar uz malo “ispravljanje” tj skraćivanje staze kao i bolje rješavanje pomenutih okuka, čime bi se ova relacija prelazila za 15 min udobne i sigurne vožnje. Kad bi imali ovaj projekat mogli bi argumentovano nastupiti kod Sekretarijata za uređenje prostora Prijestonice i Ministarstva saobraćaja i vjerujemo da bi, uskoro, ovaj put od državnog značaja imao potreban nivo što bi mnogo značilo za dalji razvoj turizma i bolje korišćenje kapaciteta NP “LOVĆEN”. Ubijeđeni smo da je realizacija ove ideje sa svih aspekata a posebno sa ekonomskog bolja od varijante da se radi žičara od Ivanovih korita do Cetinja a to će se vidjeti najbolje kad projekat bude gotov …

Uspostavljen je kontakt sa projektantom ali prvo mora da se (geodetski)  snimi trasa pa bi nakon toga on dostavio ponudu za izradu idejnog rešenja. Nadamo se da “nećemo zakasniti” da dostavimo nadležnima i ovu varijantu kako bi se mogla izabrati najbolja. U svakom slučaju ova dobronamjerna inicijativa ne može škoditi.

Evo ponude za GEODETSKO SNIMANJE TRASE:

NVO “CETINJE MOJ GRAD” N/r Veska Pejovića, Izvršnog direktora

Postupajući po Vašem zahtjevu dostavljamo Vam

P O N U D A

PREDMET:zahtjev za geodetsko snimanje trase puta sa pojasom od po 4m,na pravcu Cetinje-Ivanova Korita(l=cca13km)

Ponuda obuhvata pozicije:

1. Geodetsko snimanje i izrada situacije terena sa izradom poduznog i poprecnih profila.

2. Za poprecne profile tretirace se sirina od po 4m od ivice postojeceg kolovoza

3. Izrada dokumentacije i digitalnog 3d modela terena

Cijena 450€/km bez PDV-a

Vrijeme zavrsetka posla:15 radnih dana.

Rok placanje:30% prije pocetka radova a ostatak po predatoj situciju na Ž.R._550-7700-69

U Podgorici 11. 06. 2013.

Ponuđač: Miljan Zorić,ing.geodezije

5. NAPRAVITI ULAZ U CETINJE IZA NEKADAŠNJE “Bojane” TJ PRIŠIRITI I MODERNIZOVATI “BELVEDERSKU” ULICU …

PROJEKAT JE REALIZOVAN 01.09.2018.

Stavljanjem prvog sloja asfalta počeli su završni radovi u Belvederskoj ulici.

Ulica je rekonstruisana u dužini od 900 metara, a vrijednost investicije iznosila je 850.000 eura.

Belvederska ulica je projekat od posebne važnosti za grad. Ona predstavlja još jednu direktnu vezu sa magistralnim putem Cetinje – Budva, odnosno Cetinje – Podgorica, pa je iz tog razloga izvedena širina saobraćajnice od 6.5 metara i urađena su proširenja u krivinama za nesmetano mimoilaženje autobusa. Stanovnici naselja Donje Polje i Gruda, dobili su ulicu sa trotoarima pa će tako i pješacima kao i drugim učesnicima u saobraćaju biti olakšano kretanje. Urađeni su i saobraćajni priključci za prilaz okolnim objektima.

NAŠA IDEJA JE PRIHVAĆENA I REALIZOVANA

Ulaz u Cetinje iza Bojane

Ovu ideju bi trebalo obraditi do nivoa idejnog rješenja. Na ovaj način bi se rasteretio saobraćaj kroz grad jer bi svi turistički autobusi dolazili do Velikog parkinga (i odlazili iz grada) starim putem iza Bojane tj Belvederskom ulicom a potom Vučedolskom (ulica od Bojane do Štamparije) i ulicom Štampara Makarija (ulica ispred hotela Grand do parkinga).

Put iza Bojane je pogodan za prosirenje ...2

Put iza Bojane je pogodan za prosirenje ..

Dio Belvederske ulice - u duzini od 200 m, koji bi trebalo prosiriti, 03.11.2010

Trebalo bi samo proširiti Belvedersku ulicu (od magistrale do Bojane) koja je  duga 950 metara.  Teren je veoma  pogodan za proširenje i to bi bila sitna investicija.

Dio magistrale na kojem bi trebalo u duzini do 200m napraviti trecu traku, 03.11.2010

Malo više bi koštalo proširenje magistralnog puta (zbog prestrojavanja – treća traka u dužini od 100m-200m) prema Budvi u blizini  raskrsnice sa Belvederskom ulicom.Put od Bojane do Velikog parkinga++

Na ovaj način i autobusi koji dolaze iz Kotora (starim putem preko Njeguša) mogli bi kod Novog Oboda da skrenu na Kružni put (Mojkovačka ulica) i da ne prolazeći kroz centar grada dođu do Istorijskog jezgra. Još jedan elemenat ide u prilog ozbiljnoj analizi ove saobraćajne varijante:

-Izgradnja NOVE AUTOBUSKE STANICE (koja će imati perone u nivou Kružnog puta tako da se autobusi neće više “spuštati” u grad pored Vatrogasne)  promijeniti će dosadašnji tok saobraćaja autobusa…

Dobro bi bilo da se završi i spajanje ulice Novice Cerovića (ulica ispred Vladinog doma) i ulice Peka Pavlovića (Bogdanov kraj) preko placa Starog Oboda,  jer bi onda autobusi koji treba da idu do Lovćena mogli sa parkinga (ne prolazeći kroz centar) tom trasom da izađu iz grada.

Ubijeđeni smo da bi se nakon izrade idejnog rješenja ova ideja mogla valjano sagledati i ocijeniti i da je sada pravi trenutak za to …

6.ZAJEDNO SA ARH. ALEKSANDROM DAJKOVIĆEM RADIM NA IDEJNOM RJEŠENJU “TAČKE” UKRŠTANJA DEČANSKE SA ULICOM NOVICE CEROVIĆA … (ZAVRŠEN PROJEKAT)

DECANSKA 8

DECANSKA 5

RADI SE DETALJNA PREZENTACIJA  RJEŠENJA SA SVIM OBJEKTIMA NA OVOM POTEZU U 3D. ROK ZA PREZENTACIJU ĆE SE PRODUŽITI DO KRAJA JANUARA 2012. GODINE JER ŽELIMO DA TO DOBRO NAPRAVIMO.

NEDOSTAJE NAM GEODETSKA PODLOGA  ZA POMENUTI “POTEZ” TAKO DA MORAMO PLATITI NEKOGA DA NAM JE NAPRAVI …

IDEJNO RJEŠENJE INTERVENCIJE NA DEČANSKOJ ULICI JE NAPRAVLJENO  28.01.2012. A DORAĐENO U 3D U FEBRUARU 2013. POSTAVLJENO JE NA SAJT I DOSTAVLJENO GRADONAČELNIKU PRIJESTONICE,  SEKRETARIJATU ZA UREĐENJE PROSTORA PRIJESTONICE, UPRAVI ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA CRNE GORE  I MINISTARSTVU KULTURE.

-PRIHVAĆENO JE NAŠE RJEŠENJE I OČEKUJEMO DA ĆE BITI REALIZOVANO TOKOM 2013-14. GODINE …

7.MONOGRAFIJA O PRVOJ ELEKTRIČNOJ CENTRALI U CRNOJ GORI – NA CETINJU

NVO “CETINJE MOJ GRAD” planira da do kraja iduće godine pripremi za štampu navedenu monografiju jer smatra da ova tema, s obzirom na njen značaj,  nije na pravi način obrađena. Istraživački rad je već počeo a trajaće nekoliko mjeseci. U prvoj fazi biće pregledani fondovi: CNB “ĐURĐE CRNOJEVIĆ” (periodika i putopisna literatura), BIBLIOTEKE DVORA, ARHIVA CG I MUZEJSKOG DIJELA ELEKTRODISTRIBUCIJE CETINJE. Zbog velikog obima poslova i dodatnih istraživanja, prva faza će biti završena do proljeća 2014.

U drugoj fazi biće nastavljeno istraživanje … (u Podgorici, Nikšiću, Kotoru … inostranstvu) kao i obavljeni neposredni kontakti sa građanima koji posjeduju foto i pisana dokumenta od značaja za ovu temu. Nakon obavljenog istraživanja pristupićemo koncipiranju i pisanju Monografije. Rok za početak ovog posla je septembar 2013.

Pretpostavljamo da će knjiga biti obima preko 300 stranica a odštampaćemo  je uporedo na našem i engleskom jeziku. Ukupni troškovi za ovaj projekat procjenjuju se na oko 15.000 eura.

Kada se ima u vidu da smo pored štampanja “Oktoiha” izgradnjom prve električne centrale na Cetinju 1910. godine, bili u korak sa savremenim civilizacijskim dostignućima, ubijeđeni smo da će ovo djelo imati veliki značaj i za Cetinje i za Crnu Goru.

U uvodnom dijelu daćemo osvrt na najznačajnija otkrića u oblasti elektrotehnike na kojima se zasniva rad predmetne električne centrale a potom ćemo nastojati da hronološki prezentiramo sve događaje od ideje do realizacije i njene eksploatacije, …, zaključno sa 1963. godinom kada je pretvorena u Tehnički muzej. Naravno da će kroz ovu luksuznu knjigu biti i adekvatnih crteža, fotosa, sjećanja …

U TOM SMISLU, MOLIMO SVE ONE KOJE IMAJU BILO KAKAV MATERIJAL (DOKUMENTACIJU, FOTOGRAFIJE, … ) KOJI BI MOGAO BITI OD KORISTI ZA OVAJ PROJEKAT DA NAM SE JAVE PREKO OVOG SAJTA.

ISTRAŽIVAČKI RADOVI JOŠ TRAJU A PROCJENJUJE SE DA ĆE BITI GOTOVI U MAJU MJESECU 2013.

8.STUDIJA: CETINJE –  IMENA ULICA, TRGOVA, SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA – ZAVRŠEN PROJEKAT 26.12.2012.

MOLIMO VAS  DA SE UKLJUČITE I SVOJIM IDEJAMA DOPRINESETE DA  NAŠA STUDIJA NA OVU TEMU BUDE ŠTO KVALITETNIJA … STUDIJU PLANIRAMO NAPRAVITI DO  KRAJA JULA 2012. GODINE. U NJOJ ĆE BITI SVAKI NAZIV ULICE DETALJNO ANALIZIRAN, DAĆE SE OCJENA POSTOJEĆEG STANJA SA PREDLOZIMA ZA KOREKCIJE I OBRAZLOŽENJIMA. ŽELJA NAM JE DA OVO PITANJE BUDE KVALITETNO OBRAĐENO A POTOM I RIJEŠENO … CIJENA ISTRAŽIVAČKOG RADA ZA PRIPREMU OVE STUDIJE JE OKO 500 EURA. ZA UNOŠENJE MATERIJALA U KOMPJUTER, LEKTORISANJE I PRIPREMU ZA ŠTAMPU TREBA MINIMALNO 400 EURA (JER SE PLANIRA DA SE ODŠTAMPA BROŠURA KOJA BI KORISTILA BUDUĆIM GENERACIJAMA KOJE SE BUDU BAVILE OVOM TEMOM)… IZRADA ŠEMA POSTOJEĆEG STANJA ULICA 300 EURA A IZRADA ŠEME KONAČNOG RJEŠENJA (NAKON OKRUGLOG STOLA I SJEDNICE KOMISIJE ODNOSNO PETNAESTODNEVNE JAVNE RASPRAVE) = 200 EURA.

PROJEKAT JE U TOKU… ZAVRŠENE SU PRVE DVIJE FAZE (ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PREDLAGANJE KOREKCIJA I DOPUNA). U TOKU JE TREĆA FAZA – STRUČNA OBRADA SVIH PREDLOGA GRAĐANA KAKO ZA LIČNOSTI TAKO I ZA DOGAĐAJE … ZBOG KOMPLEKSNOSTI OVOG POSLA JER SE MORAJU KONSULTOVATI BROJNI IZVORI I LITERATURA RADOVI SU SE ODUŽILI ALI OČEKUJEM DO KRAJA SEPTEMBRA 2012. DA ĆE ISTRAŽIVANJE BITI ZAVRŠENO. PREDSTOJI UNOŠENJE TEKSTA U KOMPJUTER, PRAVLJENJE PREDLOGA KONAČNOG SCENARIJA, KONSULTACIJE SA ODGOVARAJUĆIM INSTANCAMA I PRIPREMA OKRUGLOG STOLA. NAKON TOGA ZAKLJUČCI BI SE DOSTAVILI KOMISIJI SKUPŠTINE PRIJESTONICE ZA OVA PITANJA I POKRENULA BI SE INICIJATIVA ZA RASPISIVANJE KONKURSA ZA IZGLED TABLI ZA NAZIVE ULICA I KUĆNE BROJEVE.

OČEKUJEM DO KRAJA 2012 GODINE DA BI MOGLI POSAO PRIVESTI KRAJU. NA KRAJU BI SE NAPRAVILA KONAČNA ŠEMA ULICA I OBJAVILČA KNJIGA U KOJOJ BI SE NALAZILI SVI PODACI VEZANI ZA RAZVOJ I URBANIZACIJU CETINJA KOJI DOTIČU OVU TEMU.

NAPRAVLJEN JE I OBJAVLJEN PRILOG NA SAJTU O REALIZACIJI OVOG PROJEKTA.

STUDIJA JE ZAVRŠENA I DOSTAVLJENA 04.03.2013 GRADONAČELNIKU PRIJESTONICE, SEKRETARU SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ, SEKRETARU SEKRETARIJATA ZA KULTURU I PREDSJEDNIKU SAVJETA SKUPŠTINE PRIJESTONICE ZA OVA PITANJA NA DALJU ZAKONSKU PROCEDURU I OČEKUJEMO NJENU REALIZACIJU TOKOM 2013 GODINE.

9.OTVARANJE ULICE 13 NOVEMBAR (SKDARSKE) ZA JEDNOSMJERNI SAOBRAĆAJ, IZGRADNJA PARKINGA NA PROSTORU OD ZELENE ZGRADE DO SPORTSKOG CENTRA  I SPAJANJE “SLIJEPE” ULICE ISPRED SPORTSKOG CENTRA SA KRUŽNIM PUTEM…

skadarskaPrije nešto više od dvadeset godina, IZGRADNJOM TROTOARA – zatvorena je za saobraćaj ova ulica. Ubijeđeni da ona treba da bude otvorena za jednosmjerni saobraćaj (kako bi, između ostalog, svi koji dotjeraju kolima artikle za Gradsku pjacu mogli da lagano izađu), a isto tako želimo da damo doprinos da centar Cetinja riješi problem nedostatka parking prostora i da se slijepa ulica ispred Sportskog centra poveže sa Kružnim putem što bi doprinijelo boljem odvijanju saobraćaja.  Napravićemo projekat (idejno rješenje)  kojim bi ovi problemi bili prevaziđeni odnosno riješeni. U prilog ovome ide najnoviji događaj kojim se predviđa rekonstrukcija svih ulica koje nemaju odvojen odvod atmosferskih voda  od fekalne kanalizacije, jer bi se u sklopu tih radova podignuti nivo Grahovske ulice mogao spustiti.

Računamo da to bude parking (na slovo G) za oko 200 automobila što bi bilo dovoljno za potrebe Pijace, Sportskog centra i Stadiona. Planiramo da parking predvidimo na prostoru od Zelene zgrade do Sportskog centra i od Sportskog centra prema Vojsci u dužini oko 80 metara … Kako je rastojanje od trotoara koji ide duž Grahovske ulice (prema Dječijem vrtiću) oko 80 m, smatramo da dvadesetak metara koje bismo stavili u funkciju “privremenog” parkinga ne bi “uznemirilo Dječiji vrtić. Naravno,  gledat ćemo da maximalno ispoštujemo sve urbanističko tehničke uslove.

Kako je sada ulica koja ide ispred Sportskog centra “slijepa” jer se završava kod ograde placa na kojem je nekada bila smještena vojska, želimo da je spojimo sa Kružnim putem (pored Radio Cetinja) kako se ne bi vozilo do Stare pumpe i otuda “hvatao” priključak na Kružni put. Ovo je važno i zbog rasterećenja tog dijela ceste (Kružnog puta) koji će voditi do Nove autobuske stanice čiji će peroni biti u nivou Kružnog puta.

I za idejno rješenje navedenih ideja treba nam geodetska podloga kao i odgovarajući projektant što po našoj procjeni može da košta oko 1000 eura… Sredstva su nam odobrena i projekat će biti brzo realizovan …

Ovaj (ideja) projekat je prihvaćen i u toku je izrada izvođačkog projekta i najvjerovatnije će se realizovati u toku 2013 godine.će se raditi u 2013 godini

10. IDEJNO RJEŠENJE ZA TROTOAR OD GIPOSA DUŽ KRUŽNOG PUTA DO SPORTSKOG CENTRA … (Odlaže se…)

Kako sada nema trotoara na ovom potezu pješaci (posebno djeca koja idu ovuda do OŠ “NJEGOŠ”) su izloženi opasnosti jer je činjenica da  se ovom ulicom kola voze dosta brzo… Trebalo bi pribaviti geodetsku podlogu kao i crtež iz DUP-a Aerodrom koji se odnosi na ovaj projekat i angažovati odgovarajućeg stručnjaka da ovo uradi. Po našim saznanjima 1m kvadratni trotoara košta oko 40 eura a postoje i neke humanitarne organizacije koje finansiraju ovakve infrastrukturne projekte pa bi se ova ideja tako mogla realizovati …

Kako je problem nedostatka trotoara prisutan i u još nekim djelovima Cetinja trebalo bi u drugoj fazi nastaviti sa ovakvim projektima … (DO BAJICA SA JEDNE STRANE, ITD)

11. OPREMANJE 24 UČIONICE OŠ”LPO” CETINJE SA ČIVILUCIMA (Završeno)

Kako nijedna od 24 učionice OŠ”LPO” Cetinje već deset godina nema čiviluke i kako su zbog toga  učenici primorani da odlažu kapute i jakne na pod ili da prate nastavu u njima (što remeti normalne uslove za odvijanje nastave i što je ispod svakog nivoa), NVO”CETINJE MOJ GRAD” je preduzela  mjere da se ovo pitanje riješi na adekvatan način… Snimio sam postojeće stanje, napravio crtež i specifikaciju materijala, prikupio ponude, izvršio izbor materijala, organizovao transport materijala iz Podgorice, iskontaktirao nekoliko ličnih prijatelja i uz njihovu podršku prikupio potrebna finansijska sredstva, angažovao majstore i zajedno sa njima dva dana po 12 h proveo u školi dok nije završen posao  danas 23.03.2012.

SPECIFIKACIJA MATERIJALA i MATERIJALNI TROŠKOVI:

-Kuka za vješaonik 78×58 mm Al, ukupno 340 komada = 155 eura

-Tipla + vijak 8×60, ukupno 200 kom + 680 vijaka za pričvršćenje kuka za daske = 25 eura

-Transport materijala = 20 eura

-Daske za čiviluke nijesmo kupovali već smo ih skinuli iz hodnika škole

Nadoknada majstoru trebala je da bude 240 eura ali je on naplatio samo 100 eura.

Ukupni materijalni troškovi iznosili su=300 eura

Zeljko i Vido - postavljaju civiluke u jednoj od 24 ucionice OS LPO CETINJE, 18.03Projekat su finansijski podržali: Mladen Bajković i firma ETG ING iz Podgorice sa 100 eura, Vesko Pejaković i firma Verkom iz Cetinja sa 50 eura, Boris Vujović i firma MIANJA iz Cetinja sa 50 eura, Vako Đurić i firma Slana sa 40 eura, Boris Prlja sa 30 eura i Vesko Pejović sa 30 eura, što ukupno iznosi = 300 eura.

U sponzorstvo treba uračunati još i glavnog majstora Željka Pavlićevića koji je naplatio samo 100 od 240 eura i tako donirao ovaj projekat sa 140 eura kao i moj volonterski menadžerski rad koji vredi najmanje 200 eura tako da se može reći da je projekat vrijednosti oko 650 eura realizovan sa 300 eura (da smo kupovali dasku sigurno bi vrijednost projekta bila 1000 eura).

Izvještaj podnio inicijator i vođa projekta Vesko Pejović, predsjednik Savjeta roditelja OŠ”LPO” , CETINJE 23.03.2012.

12. SPOMENIK CRNOGORKI-ODOBRENO JE IDEJNO RJEŠENJE DIMITRIJA POPOVIĆA I BUNAR SA CRNOGORKOM TREBA DA BUDE GOTOV u toku 2013 godine …

13. STAZA OD BALŠIĆA PAZARA (DEČANSKE) DO CETINJSKOG MANASTIRA I DO ORLOVOG KRŠA I LJETNE POZORNICE

Urađeno je idejno rešenje u 3D i predato gradonačelniku u februaru 2013. Računamo da je ovogodišnje popločavanje Njegoševe ulice prilika da se i ovaj potez kultiviše … 

 14.KONKURS ZA RJEŠENJA TABLI SA NAZIVIMA ULICA I ZA BROJEVE KUĆA… (Očekuje se tokom 2014 godine …)

15.UNAPREĐENJE SAJTA CETINJE MOJ GRAD … DIO POSLA VEĆ JE URAĐEN … ALI SE NA OVU TEMU MORA STALNO RADITI … (stalni posao … u 2012 je dosta toga urađeno)

16.KRUŽNI TOK NA ULAZU U CETINJE I SLOVO  IZ OKTOIHA …

Moj projekat je nagrađen na konkursu  u januaru 2013 godine. U toku je izrada izvođačkog projekta a očekuje se da će SKULPTURA – SLOVO “O” iz Oktoiha biti postavljeno do 10 jula 2013. Kružni tok sa skulpturom (Stilizovano slovo “O”) je otvoren 12 jula 2013. godine. uoči Dana državnosti Crne Gore 13 jula.

… Imate prilog na sajtu …

17.INICIJATIVA ZA OTVARANJE ULICE 13 NOVEMBAR (RANIJE SE ZVALA SKADARSKA)

http://www.cetinje-mojgrad.org/?p=11773

18. PARKING ISPRED SPORTSKOG CENTRA ZA 100 AUTOMOBILA

-PROJEKAT JE NAPRAVLJEN-IDEJA BI TREBALO BRZO DA SE USVOJI I REALIZUJE (SEPTEMBAR 2016)!!!

http://www.cetinje-mojgrad.org/?p=11189

 

Vaš komentar