Archive for 'Za ljepše Cetinje'

Nova fasada na kući (Dada) Đurića

Nova fasada na kući (Dada) Đurića

Posted on18. Jul, 2016 by .

1

Dragi Cetinjani, poštovani prijatelji Cetinja, znate uglavnom svi kako nam izgledaju fasade na jednom broju objekata u najužem gradskom jezgru – Njegoševoj ulici i Dvorskom trgu. U želji da dam konkretan doprinos ljepšem gradskom ambijentu došao sam na ideju da preko NVO “Cetinje moj grad” pokrenem inicijativu za sanaciju fasade i promjenu postojeće boje na kući (Dada) Đurića iz više razloga…

Continue Reading

Pismo predsjedniku i poslanicima Parlamenta Crne Gore – Vesko Pejović

Pismo predsjedniku i poslanicima Parlamenta Crne Gore – Vesko Pejović

Posted on10. Sep, 2014 by .

8

Poštovani čitaoci, dragi Cetinjani, svi Vi koji volite i poštujete Cetinje,
Uoči zasijedanja Parlamenta Crne Gore koje je zakazano za 01.10.2014. godine na Cetinju a na čijem dnevnom redu treba da se nađe i tačka: Razmatranje predloga Zakona o Prijestonici, obratio sam se poslanicima ovim pismom. Povod je, reagovanje pojedinih poslanika (nekih opozicionih stranaka) prilikom njegovog razmatranja na skupštinskom odboru kojom prilikom su, pod izgovorom da se Cetinje ne može izdvajati od ostalih gradova, glasali protiv donošenja ovog zakona …

Continue Reading

Uskoro počinje adaptacija Dvora kralja Nikole

Uskoro počinje adaptacija Dvora kralja Nikole

Posted on17. Feb, 2014 by .

6

Projektom “Cetinje-Grad kulture 2010-2015” za ovu godinu predviđena je adaptacija Dvora kralja Nikole u okviru koje će biti napravljen sanitarni blok za posjetioce, uređen i stavljen u funkciju bife ispod dvorišnog stepeništa, unaprijeđene hidro i električne instalacije u cijelom objektu, popravljena ograda i promijenjena boja na fasadi dvora …

Continue Reading

Za ljepše Cetinje: Unaprijediti tekuće održavanje grada

Za ljepše Cetinje: Unaprijediti tekuće održavanje grada

Posted on05. Oct, 2013 by .

3

-TREBA UNAPRIJEDITI TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADA
-Evo još jedne inicijative ZA LJEPŠE CETINJE koja ne zahtijeva velika sredstva. Radi se o uređenju dvorišta Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”. U prvom redu trebalo bi popločati (glavnu) prilaznu stazu …

Continue Reading

Može li Cetinje postati grad u parku, Marija Ražnatović

Može li Cetinje postati grad u parku, Marija Ražnatović

Posted on09. Mar, 2013 by .

2

Kako su parkovi mjesto susreta, kontakta, komunikacije i uživanja, oaze za odmor, šetnju, igru i razne oblike rekreacije i kako se uskoro planira izrada projekata sanacije cetinjskih parkova, sa željom da Cetinje postane GRAD U PARKU, u ovom prilogu sam se osvrnula na postojeće stanje i dala neke sugestije koje bi mogle doprinijeti njihovom “novom ruhu” i unapređenju naše životne sredine …

Continue Reading

Za ljepše Cetinje

Za ljepše Cetinje

Posted on19. Feb, 2013 by .

32

Poštovani Cetinjani i svi vi koji volite Cetinje,
Pred vama je još jedna obrađena ideja za ljepše Cetinje u 3D. Ovoga puta “krenuli” smo od Njegoševe ulice prema Cetinjskom manastiru. Povod je bio činjenica da uskoro treba da počnu radovi na popločavanju Njegoševe ulice sa trotoarima u dužini od 800 m. Smatramo da je je to prava prilika da se postojeće stanje dovede do odgovarajućeg nivoa i da to nije velika investicija s obzirom (da je dužina ovog poteza oko 200 m) na efekat koji bi se postigao …

Continue Reading

I ovo je Cetinje

I ovo je Cetinje

Posted on31. Jan, 2010 by .

19

-POČELA SANACIJA KROVA POŠTE …
-ATELJE “DADO” – NAPOKON, PROMIJENJENE ŠKURE…
-UKLONJENI GRAFITI SA ZGRADE ARHIVA CRNE GORE …
-UREĐENJE FASADA U STAROM JEZGRU CETINJA -jun-jul 2018.
-UKLONJENA STARA TRAFOSTANICA …
-INICIJATIVE ZA SAOBRAĆAJ I OBJEKAT POŠTE – SEPTEMBAR 2016
-TREBA POHVALITI JKP CETINJE …

Continue Reading