Archive for 'I ovo je Cetinje'

I ovo je Cetinje

I ovo je Cetinje

Posted on31. Jan, 2010 by .

19

-POČELA SANACIJA KROVA POŠTE …
-ATELJE “DADO” – NAPOKON, PROMIJENJENE ŠKURE…
-UKLONJENI GRAFITI SA ZGRADE ARHIVA CRNE GORE …
-UREĐENJE FASADA U STAROM JEZGRU CETINJA -jun-jul 2018.
-UKLONJENA STARA TRAFOSTANICA …
-INICIJATIVE ZA SAOBRAĆAJ I OBJEKAT POŠTE – SEPTEMBAR 2016
-TREBA POHVALITI JKP CETINJE …

Continue Reading

EKO PATROLE OS “LPO” – Petar Spadijer

Posted on23. Jun, 2009 by .

1

U Cetinjskoj osnovnoj školi „Lovćenski partizanski odred“ ekološke patrole funkcionišu vec treću godinu. Patrole su sastavljene od učenika sedmog razreda, koji u svom planu nastave biologije veći dio školske godine posvećuju ekologiji i zaštiti životne sredine. Zadatak ovih patrola je monitoring stanje u gradu i saradnja sa nadležnim službama. Ove godine mladi ekolozi su se […]

Continue Reading