Archive for 'Literatura o Cetinju'

Literatura o Cetinju

Posted on12. Feb, 2010 by .

0

Ovo je rubrika sa spiskom literature o Cetinju (koji će se stalno dopunjavati), iz pera domaćih i stranih autora, sa ciljem da se pomogne svima koje zanima “život” našeg grada, da lakše dođu do potrebnih informacija. Zahvaljujem se g-đi Đurđi Martinović i g-đici Mileniji Vračar što su mi pomogle da ovu ideju realizujem. Svaka korisna informacija ili sugestija – dobro je došla.

Continue Reading