Redakcija

Članstvo u Redakciji sajta cetinje-mojgrad.org, sa velikim zadovoljstvom su prihvatili gospoda:

Nikola Radunović

Vido Đakonović

Mia Karailo

Mia Karailo

Miloš Piletić

Radovan Brnović

Nikola Špadijer

Ivan Popivoda

Božidar Jovićević

Ivan Arnautović

Snježana Vojvodić

Nina Novalić

Marko Bećir

Milica Petrović

Tamara Sjekloća

Damir Đurbuzović

Comments are closed.