O sajtu

Dragi prijatelji, poštovaoci Cetinja,

Prije tri godine, grupa Cetinjana (Blažo Sredanović, Ivo Đukanović, Marko Špadijer i Vesko Pejović), rukovodeći se željom da na savremen način poveže ljude dobre volje i svježih ideja, koji imaju potrebu da iznesu svoja razmišljanja o Cetinju i tako doprinesu izboru najboljih opcija za njegovu budućnost, otvorila je sajt CETINJE OKRENUTO BUDUĆNOSTI (čija je adresa bila) http://www.geocities.com/cetinje_okrenuto_buducnosti.
Iza ove inicijative nijesu stojale zvanične ustanove, NVO ili bilo koji vid društvene ili političke organizovanosti, već čisto građanska inicijativa koja je imala za cilj da pruži tehničku i organizacionu mogućnost da se stručno i demokratskim putem ispolji što više ideja od koristi Cetinju. Naša namjera je bila da omogućimo da se na jednom mjestu sakupi mnoštvo različitih inicijativa koje potiču od pojedinaca i institucija državnog i civilnog sektora, koje mogu pomoći da se ubrza proces revitalizacije Cetinja. Smatrali smo da je o pojedinim projektima i idejama poželjna rasprava, jer se samo kroz sučeljavanje mišljenja dolazi do pravih rješenja.
Pokretačka ideja i motiv ovog poduhvata bila je želja da se ukaže na najbolje puteve održivog razvoja Cetinja, koji se zasnivaju na zdravim, realnim i savremenim osnovama. Smatrali smo da politički, demagoški, nostalgični, prepotentni, nekulturni i drugi iracionalni pristupi temi neće doprinijeti napretku Cetinja, zato smo bili i predložili da ih treba izbjegavati.
Učesnicima u ovoj svojevrsnoj kompjuterskoj debati sugerisali smo da mogu iznijeti svoja razmišljanja, ideje i prijedloge o najrazličitijim vidovima društvenog života i svim temema koje smatraju važnim za izbor najboljih puteva budućnosti za Cetinje, kao prijestonicu države Crne Gore i to iz sljedećih tematskih oblasti:

 • BUDUĆNOST CETINJA / izbor pravaca razvoja: kultura, uprava, turizam, privreda, diplomatija, pomoć iz Budžeta Crne Gore/
 • VALORIZACIJA PROŠLOSTI / održavanje i korišćenje prošlosti /
 • TURIZAM / saobraćajna povezanost, hoteli, muzeji, mauzolej, Njeguši, Rijeka Crnojevića, Skadarsko jezero, Lovćen, kongresni turizam, vjerski turizam, ekološki turizam…/
 • KULTURA / muzeji, biblioteke, arhiv, spomenici kulture, umjetničke akademije, smotre, Ljetna pozornica, Zetski dom, festivali…/
 • OBRAZOVANJE
 • ZDRAVSTVO
 • SPORT / infrasruktura, pripreme ekipa, ambicije timova za pojedine sportove…/
 • URBANIZAM I ARHITEKTURA / pravci razvoja, stilovi, zaštita urbanog jezgra, detaljni urbanistički planovi, saobraćaj,…/
 • PRIVREDNE INICIJATIVE / ostaci privrede i mogućnost obnove djelatnosti, strana i domaća ulaganja, inicijative male privrede, …/
 • PROSPERITETNE TEHNOLOGIJE / mogućnosti i inicijative /
 • ISELJENICI I RAZVOJ CETINJA / na koji način mogu iseljenici pomoći ubrzani razvoj Cetinja /
 • KADROVI / postojeći kapaciteti i njihova iskorišćenost, limiti ili šansa /

U protekle tri godine nastojali smo da vas što bolje upoznamo sa postojećim stanjem jer smo smatrali da se samo na osnovu dobre analize postojećeg stanja i evidentiranja njegovih nedostataka, mogu lakše i bolje davati predlozi za njihovo rješavanje. U tom cilju smo, u skoro sve priloge, ubacivali odgovarajuće fotose i crteže.
Od vas smo, u ovom periodu, dobili oko stotinu priloga i pedesetak komentara a Lokalna uprava je u linkove zvaničnog sajta Prijestonice uvrstila adresu našeg Sajta CETINJE OKRENUTO BUDUCNOSTI.Uz veliku zahvalnost, rođenim Cetinjanima g-di Blažu Sredanoviću i Ivu Đukanoviću, koji žive u San Francisku, što su svojim donacijama pomogli osnivanje i rad Sajta u proteklom periodu, g-dinu Marku Špadijeru na logističkoj a g-di Miju Beladi i Nikoli Radunoviću na tehničkoj podršci i svima vama koji ste na bilo koji način sarađivali (slali priloge, komentare, fotose, najljepše želje i sugestije za uspješan dalji rad Sajta), ubijeđen da Cetinje treba da ima barem jedan GRAĐANSKI SAJT, odlučio sam da napravim napor kako bi sajt CETINJE OKRENUTO BUDUĆNOSTI dobio “novo ruho i nastavio svoj “život”.
Nadam se, da ćete novu adresu sajta cetinje-mojgrad.org “doživljavati” na pravi način i dati svoj doprinos da se širom svijeta rasuta pozitivna energija prema Cetinju “sabere” i tako pomogne bržem i boljem rješavanju nagomilanih višedecenijskih problema Cetinja i njegovoj ljepšoj budućnosti.
Formirao sam i Redakciju sajta cetinje-mojgrad.org.
Redakcija sajta će analizirati i unapređivati sadržaj i rad sajta, voditi računa da vaše ideje naiđu na pravi odjek – da sa njima budu upoznate relevantne službe Lokalne uprave, Državne institucije kao i mediji a tržiće i način kako da svi zajedno konkretno pomognemo realizaciji ideja za bolju sadašnjost i ljepšu budućnost Cetinja.

Srdačno vaš,
Vesko S. Pejović,
Cetinje, 23. 11. 2009.

Comments are closed.