Krediti za energetsku efikasnost, Nikola Mijanović

Krediti za energetsku efikasnost, Nikola Mijanović

Posted on 11. Nov, 2010 by in Budućnost Cetinja, Pravci razvoja

Nikola MijanovicO aktivnostima Lokalnog biznis centra Cetinje, koje mogu biti interesantne kako za građane Cetinja tako i za mala i srednja preduzeća a koje su vezane za projekat EE (energetska efikasnost) u Crnoj Gori, čitaoce sajta informiše  gosp. Nikola Mijanović.

 

ENERGETSKA EFIKASNOST

U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanim 22. septembra 2009. godine, Njemačka organizacija za tehničku pomoć i saradnju GTZ ASE, u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća su počeli sa realizacijom projekta “Jačanje energetske efikasnosti u Crnoj Gori”, čija početna faza se sastojala u edukaciji kadrova u regionalnim i lokalnim biznis centrima u Crnoj Gori (Nikšić, Berane, Cetinje i Kolašin).
Zaposleni u biznis centrima stekli su osnovna znanja o mjerama energetske efikasnosti i o načinima finansiranja dostupnim malim i srednjim preduzećima. Stoga su biznis centri od jula 2010.  ujedno i info-centri za energetsku efikasnost kako za mala i srednja preduzeća tako i za građane, što će uveliko doprinijeti održivom ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju proizvodnje, zaštiti životne sredine i sveukupnom poboljšanju uslova rada i života.
Sve ove aktivnosti usmjerene su na podizanju svijesti o značaju i efektima energetske efikasnosti, i one će biti intenzivirane u narednom periodu.

Pod pojmom energetske efikasnosti podrazumevamo skup mjera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri  tome ne narušavaju uslove rada i življenja. Dakle, cilj je svesti potrošnju energije na minimum, a zadržati ili povećati nivo udobnosti i komfora. Ovdje je bitno napraviti razliku između energetske efikasnosti i štednje energije. Naime, štednja energije uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok efikasna upotreba energije vodi ka povećanju kvaliteta života.

Korisne informacije o EE kao i brošure i uslove za dobijanje kredita mogu se naći na: http://www.energetska-efikasnost.me

NLB EKO KREDIT – prvi kredit za energetsku efikasnost u Crnoj Gori

EE

Prateći globalne trendove i imajući na umu značaj očuvanja životne sredine i ublažavanje efekata klimatskih promjena, NLB Montenegrobanka je, kao prva banka u Crnoj Gori, razvila NLB EKO kredite, namijenjene unapređenju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti se finansiraju iz izvora njemačke razvojne banke KfW u svijetu poznate po finansiranju ekoloških projekata.

NLB Montenegrobanka finansira projekte putem kredita za fizička i pravna lica, koji doprinose povećanju energetske efikasnosti uz minimum uštede energije od 20%.
Zahvaljujući ovim kreditima, građani će moći da investiraju u projekte kojima će smanjiti potrošnju energije u domaćinstvima i dugoročno povećati udobnost i kvalitet života, dok će preduzeća uvođenjem mjera za efikasnu potrošnju energije u proizvodnji, prehrambenoj industriji i turizmu uticati na smanjenje troškova i dugoročno povećanje profitabilnosti poslovanja.  

Mjere koje doprinose pospješivanju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije a koje će se finansirati NLB EKO Kreditima, podrazumijevaju, između ostalog, sljedeće: zamjenu dotrajalih prozora i vrata novim, ugradnju termo-izolacionih materijala na zidnim, podnim i krovnim površinama, modernizaciju sistema grijanja i hlađenja u stanu, kući ili poslovnom prostoru ili kroz kupovinu energetski efikasnih kućnih aparata i bijele tehnike.  

NLB EKO kredit  za domaćinstva odobravaće se po najnižoj kamatnoj stopi od 8% na period do 7 godina. Dok će se NLB EKO kredit, namijenjen malim i srednjim preduzećima, nuditi po kamatnoj stopi od svega 7% na period do 7 godina.  

Prilikom lansiranja novog kreditnog proizvoda, glavni izvršni direktor NLB Montenegrobanke Črtomir Mesarič je izjavio: “Saradnjom sa KfW bankom i uvođenjem kredita namijenjenih pospješivanju koristi od obnovljivih izvora energije, NLB Montenegrobanka potvrđuje  svoje poslovanje kao društveno odgovorna institucija koja brine o zaštiti životne sredine i kreira uslove koji će obezbijediti dugoročne pozitivne efekte sa ciljem podizanja svijesti o energetskoj efikasnosti”.

——————————————————-

Ministarstvo ekonomije i UNEP u saradnji sa poslovnim bankama pripremili projekat za domaćinstva

Beskamatni krediti za solarne uređaje

Krediti će se koristiti samo za potrebe ugradnje kolektora i biće u visini vrijednosti solarnog sistema koji se stavlja na stambeni objekat. Rata za prosječno domaćinstvo oko 20 eura

PODGORICA – Crnogorski građani uskoro će moći da dobiju beskamatni kredit za nabaku sistema za solarno zagrijavanje vode.

– Ministarstvo ekonomije i Program zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija (UNEP) ove sedmice uputiće javni poziv komercijalnim bankama da ponude uslove i modalitet saradnje za kredite za domaćinstvima za ugradnju solarnih kolektora.

Iz Ministarstva ekonomije juče je saopšteno da će se krediti koristiti samo za potrebe ugradnje kolektora i biće u visini vrijednosti solarnog sistema koji se stavlja na stambeni objekat.

– Ministarstvo ekonomije i UNEP obezbijedili su novac za subvencioniranje kamatne stope u cilju omogućavanja pristupa komercijalnim zajmovima za nabavku sistema za solarno zagrijavanje vode, i to do nula odsto efektivne kamatne stope. To znači da za prosječno domaćinstvo, mjesečna rata kredita, koji bi se otplaćivao sedam godina, iznosi oko 20 eura, objasnili su juče iz ovog Vladinog resora.

Ovaj projekat je pokrenut na osnovu studije tržišnog potencijala za razvoj, ugradnju i korišćenje solarnih kolektora za zagrijavanje sanitarne vode koja je pokazala da Crna Gora ima izuzetne ekonomske povoljnosti za ugradnju ovih tehnologija.

Banke nedovoljno motivisane

-Bankarski sektor u Crnoj Gori još nije dovoljno motivisan da nudi povoljne kredite za implementaciju mjera energetske efikasnosti. Do sada su samo tri banke nudile kreditne linije za konkretne investicione mjere poboljšanja energetske efikasnosti za mala i srednja preduzeća, uz skoro uključenje mogućnosti kreditiranja fizičkih lica, odnosno domaćinstava. Krediti mogu biti i povoljniji kada crnogorska vlada ponudi finansijski podsticaj – subvencioniranje kamatne stope, učešće u otplati mjesečnih rata i u ukupnom kapitalnom trošku ugradnje solarnog kolektora i do četvrtine njegove vrijednosti, navedeno je u jučerašnjem saopštenju Vlade.

Objašnjeno je da je Ministarstvo za životnu sredinu, kopno i more Italije (IMELS) i Program zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija (UNEP), pokrenuli projekat za Crnu Goru, pod nazivom MONTESOL – Montenegro Solar Water Heating, kojim rukovodi Sektor za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije, a partneri su i komercijalne banke u Crnoj Gori.

Cilj projekta je razvoj dinamičnog i održivog tržišnog sistema za obnovljive izvore energije (OIE) u Crnoj Gori, poboljšanje životnog standarda građana i smanjenja negativnih efekata klimatskih promjena.

Veliki solarni potencijal

Iz Ministarstva podsjećaju da se u razvijenim zemljama i zemljama ubrzanog razvoja, kakva je Crna Gora, više od 50 odsto potreba za električnom energijom koristi za potrebe zagrijavanja vode i prostora.

– Zbog velikog solarnog potencijala Crne Gore i sve pristupačnije tehnologije koja se uspješno koristi za zagrijavanje sanitarne vode i prostora, ali i povećanja cijena električne energije, upotreba solarnih kolektora sve je povoljnije rješenje za prosječno domaćinstvo – kažu u Ministarstvu.

Istraživanje koje je tokom 2009. godine sprovedeno među domaćinstvima centralnog i južnog regiona Crne Gore, pokazalo je da je čak 70 odsto ispitanika spremnno da ugradi solarni kolektor ako može uštedjeti. Isto istraživanje je pokazalo da čak 80 odsto građana smatra da mjesečne rate kredita do 30 eura predstavlja pristupačnu investiciju za ugradnju solarnog kolektora koji može da se otplati za pet do sedam godina.

Mira Milović, Pobjeda 14.02.2011.

2 Komentara

 1. Mitar Milinic

  12. May, 2011

  Zainteresovan sam za beskamatni kredit za ugradnju solarnih uredjaja. Kome da se obratim u vezi gore pomenutog?

  Pozdrav

 2. vova petrović

  15. Jul, 2012

  Zainteresovan sam za beskamatni kredit za ugradnju solarnih uređaja na selu. Kome da se obratim u vezi gore pomenutog?

Vaš komentar