Obnovimo Lokandu, Vesko Pejović

Obnovimo Lokandu, Vesko Pejović

Posted on 15. Oct, 2010 by in Budućnost Cetinja, Kultura

Memorandum NVO CETINJE MOJ GRAD, 

 

PARLAMENTU PRIJESTONICE CETINJE

N/r Predsjednika dr Milutina Vukića

PREDMET: GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA OBNOVU HOTELA „LOKANDA“

Grand hotel 1939. godine

NVO  “CETINJE MOJ GRAD”,  je došla na ideju da – u saradnji sa građanima Cetinja i svim ljudima koji vole Cetinje, pokrene Inicijativu prikupljanja potpisa za obnovu objekta hotela “LOKANDA”, prvog savremenog hotela u Crnoj Gori, svojevrsnog kulturnoistorijskog spomenika zaštićenog Zakonom o spomenicima kulture, na lokaciji na kojoj se prije nalazio.

Upoznati smo sa činjenicom da je, Programom  “Cetinje – Grad kulture 2010 -2013″ koji je usvojila Vlada Crne Gore, predložena izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju hotela  objekta Lokanda . Medjutim, saznanje  da su ,u protekle tri decenije, mnogi programi  ostajali nerealizovani, podstaklo nas je da pokretanjem Inicijative i skupljanjem potpisa, ukažemo na značaj koji Lokanda ima za gradjane Cetinja. Zavidan broj ličnosti iz oblasti kulture i umjetnosti  koji je potpisao Inicijativu, svjedoči ne samo o interesu da se objekat hotela  Lokanda  vrati u vizure Njegoševe ulice kao arhitektonsko-urbanistički elemenat, već i   prostor koji će nastaviti da bude  “duhovni centar intelektualnih snaga Crne Gore” .

Stoga molimo Senat i Parlament Prijestonice da, u okviru svojih nadležnosti, razmotre ovu Inicijativu, koju je potpisalo 490 gradjana Cetinja i Crne Gore, te shodno tome preduzmu sve neophodne radnje kako bi obnova hotela „Lokanda“ bila realizovana  kao jedan od najznačajnijih projekata Programa “Cetinje – Grad kulture  2010.-2013”.

U prvom redu to bi bilo:

   -     da se Programskim zadatkom za reviziju DUP-UP Istorijsko jezgro odrede parametri     rekonstrukcije   objekta hotela  „Lokanda“, kao preduslov za sve dalje aktivnosti na izradi i realizaciji projekta,

-        da se finansijskim planovima blagovremeno obezbjedjuju sredstva za realizaciju projekta u  svim fazama,

-        da se DUP-om Istorijskog jezgra uslove rokovi završetka rekonstrukcije objekta i njegovog dovodjenja u funkciju. 

Cetinje  15.10. 2010.                    NVO “CETINJE MOJ GRAD”

                                                                    Vesko Pejović 

U prilogu:

–  Obrazloženje Inicijative

–  Spisak potpisa

 1.  LOKANDA – ISTORIJAT

 Dokumenta nas vraćaju u godinu 1864–u, vrijeme kada vlada veliko interesovanje za obilazak Cetinja, koje postojećim ugostiteljskim kapacitetima  (hanovima) nije moglo zadovojiti potrebe; u vrijeme koje je ukazalo na neophodnost za podizanjem prvog javnog objekta – hotela nazvanog “Lokanda”.

Lokanda 1Na inicijativu predsjednika crnogorskog Senata Mirka Petrovića, oca knjaza Nikole, “Lokanda” je sagrađena prvim akcionarskim kapitalom u Crnoj Gori (radovi su počeli 1863. a završeni 1864. godine). Iako je bila državno vlasništvo, data je pod zakup cetinjskom trgovcu Vuku Vuletiću. Bila je stjecište mnogih poznatih domaćih i inostranih ličnosti i pružala je niz aktivnosti za zabavu i razonodu. U početku je to bila prizemna zgrada sa osam soba i restoranom. Početkom 1881. godine dograđen je sprat tako da je tada imala 20 soba, veliki salon,  dva restorana, kafanu, kupaonicu, savršenu francusku kuhinju i podrum snabdjeven najboljim francuskim vinima i likerima. Izuzetno ljubazno osoblje se brojnim gostima Lokande obraćalo na šest jezika (francuskom, njemačkom, engleskom, italijanskom, ruskom i grčkom).

U njoj se igrao bilijar, šah, karte, organizovale su se igranke, maskenbali, zabave rezervnih oficira, dočeci Nove godine, izbor mis Crne Gore i slične manifestacije. U hotelu su se prodavale i  italijanske, grčke, njemačke, ruske i srpske novine. Hotelska zgrada je više puta popravljana i nadgrađivana naročito u međuratnom periodu (1924) kada je imala 41 sobu, ali je uglavnom zadržavala prvobitni izgled.

lokanda

 Svojim sadržajima, “Lokanda” je predstavljala centar cetinjskog društvenog života, a svojom arhitekturom značajnu komponentu gradskih vizura.

Tokom vremena, u njoj se stvorio krug nacionalne omladine, koju su sačinjavali na strani školovani Crnogorci, otmeniji gradjani i stranci nastanjeni na Cetinju, i može se reći da je “Lokanda” bila centar intelektualnih snaga Crne Gore iz kojeg se razvijala crnogorska politička, demokratska, nacionalna i književna misao.

A 056

U Lokandi je u prvoj deceniji XX vijeka bilo smješteno diplomatsko predstavništvo S.A.D. Kasnije je dobila ime “Grand” hotel. Objekat je srušen nakon zemljotresa, 10.12. 1979. godine u 12 h i 47 minuta.

Na mjestu prvog savremenog hotela u Crnoj Gori, prve moderne profane gradjevine na Cetinju i prvog simbola gradjanskog Cetinja, danas se nalazi arhitektonsko-urbanistički nedefinisan prostor.

Rusenje hotela Grand, 10.12.1979. 12h47min+

 2. LOKANDA – PLANSKA DOKUMENTACIJA

Objekat “Lokande” srušen je nakon zemljotresa zbog oštećenja  čiji  je obim onemugućavao  sanaciju i revitalizaciju. Kako je objekat i dalje imao status zaštićenog spomenika kulture,  rušenje je bilo uslovljeno rekonstrukcijom u skladu sa važećim konzervatorskim principima. Ovaj pristup je bio sadržan u svim relevantnim planskim i finansijskim projektima iz perioda obnove nakon zemljotresa.

Smatramo da je, kako je u toku priprema programskog zadatka za reviziju DUP-UP Istorijsko jezgro,  a u skladu sa Menadžment planom Istorijskog jezgra, nakon više od tri decenije, pravi trenutak za pokretanje inicijative za obnovu “Lokande”.

Hotel Grand

Spomeničkom jezgru Cetinja bi bili  vraćeni sadržaj  i prostorne vrijednosti koje bi doprinijele uspjehu kandidature Cetinja za UNESCO listu kulturne baštine.

PS

Od poznatih ličnosti (umjetnika, profesora Univerziteta CG, ambasadora, advokata, inženjera, doktora, književnika, pravnika, ekonomista, profesora, glumaca, uspješnih poslovnih ljudi, starih Cetinjana, studenata itd … PETICIJU ZA OBNOVU HOTELA “LOKANDA” su potpisali: Dimitrije Popović, Janko Ljumović, Žarko Mirković, Pascale Delpech Kiš, Zoran Rašović, Pavle Pejović, Nataša Djurović, Milorad Jovović, Andjelko Lojpur, Veselin N. Ivanović, Aleksandar Kovačević, Filip Turčinović, Aleksandar Vujović, Miodrag Mijo Adzić, Branko Babić, Miodrag Radunović, Čedomir Milošević,Marko Bećir, Dragan Popović, Ivan Kusovac, Milorad Taki Latković, Predrag Spasić, Slobodan Bobo Mitrović, Slavica Jurišević, Branko Milošević, Predrag Malbaša, Žana Lekić, Ljubiša Perović, Slobodan Milić,Vojislav Kićov Milošević, Vasko Kopitović, Vasilije Kusovac, Danica Otašević, Dubravka Mitrović, Momčilo Otašević, Danijela Latković, Zdravko Belada, Predrag Milošević, Draško Nikčević, Rajko Đurišić, Ljiljana Radunović, Momir Bratičević, Božidar Bonja Ivanović, Pavle Djuršić, Ratko Kolinović, Jovo Lagator, Zdravko Popović, Marija Petrović Njegoš, Milica Petrović Njegoš, Rajka Petranović, Blažo Markuš, Ljilja Djurišić, Tatjana Rajković, Andje Kapičić, Sreten Zeković, Ljubomir Vušurović, Nikola S. Martinović, Dragan Stanojević, Branislav Jovićević, Svetozar Jovicević, Predrag Vusurović, Vojo Dragojević, Petar Vujović, Luka Lagator, Vojislav Borozan, Svetislav Pule Vujović, Slobodan Puro Djurić, Stanko Roganović, Desanka Roganović, Vesna Janković, Milena Stanojević, Milorad Mijo Popović, Slobodan Delja, Ilija Stjepčević Veselin Radoičić, Konstantin Ivanović, Boris Prlja, Sreten Jovanović, Marko Majo Jabučanin, Jovan Lekov Jabučanin, Predrag Radusinović, Mihailo Miško Maljević, Zuber Miodrag, Vesna Dapčević,  Goran Gazivoda, Pero Vučković, Vojislav Stanković, Predrag Beli Jablan, Vojo Pejaković, Rako Vulaš, Boris Vujović, Aleksa Špadijer, Vladimir Vujović, Tomo Kusovac, Jovan Koljević, Tatjana Tanja Pejović, Dragoljub Špadijer, Milo Knežević Vlado Vrbica, Vojislav Borilović, Luka Vukić, Pavle Pavišić, Marko Perović, Ivan Ratković, Neđeljko Glendža, Milan Mane Kovačević, Rajko Bojović, Eva Djurišić, Nada Popović, Đurđica Zdunić, Eva Gladović, Sonja Djonović,  Gordana Ražnatović, Stana Pavišić, Anka Gardašević, Tamara Sjekloća, Tamara Đuranović, Snežana Vrbica, Anica Nikčević, Goran Adžić, Đoko Lješković, Božo Lipovina, Stanka Begović, Stanka Đurković, Danilo Begović, Mirko Begović, Lana Begović, Dragoljub Popivoda, Momčilo Radoman, Đuričić Rade, Milo Rolović, Venjo Marković, Iva Marcano, Bogdan Marcano, Mladen Đurović, Draško Stojanović, Andrija Đurković, Nikola Kasom, Olivera Martinović, Rajko Ivanović, Ivezić Vladimir,  Marija Kapisoda, Olivija Ivanović Strugar, Gordana Kuč, Ana Ivanović, Maja Koljević, Nataša Marković, Melanija Delja, Dušica Delja, Marko Delja, Mirko Jovović, Darko Babić, Vesna Malbaša, Bakić Brano, Filip Moštrokol, Nikola Djurašković, Jovan Djakonović, Zoran Vujović, Slaviša Grubiša, Ana Vučković, Ljubica Tomašević, Bojana Rajković, Jagoda Popović, Silvana Mašanović, Tamara Đuranović, Milica Vukićević, Krsto Pajović, Aleksandar Miljenović, Dimitrije Lekić, Veselin Gajović Gajo, Ivana Pajević, Burić Valentina, Radmila Perišić, Gazivoda Vojislav, Borjan Radović, Petar Špadijer, Danko Kuč, Igor Kvesić, Srđan Radulović, Marko Ivanović, Slobo Čavor, Đorđe Dragićević, Olivera Kusovac,  Milica Rajković, Maja Dragićević Roganović, Snežana Markišić, Bojana Milović, Natalija Medin Bećir, Ivana Tatar, Marija Kadić, Zoran Đuričković, Mladen Aleksić, Bokan Danijela, Dejan Đurković, Slađana Vojinović, Amir Aragetović, Božidar Popović, Miodrag Nikolić, Danilo Proroković, Anđelka Martinović, Raško Bešić, Dragan Sjekloća, Tomo Marković, Rajka Pavićević, Rajko Radulović, Zoran Zeković, Veljko Andrić, Ilija Radoičić, Aleksandar Miljenović, Pavle Novaković, Sonja Stanojević, Milan Stanojević, Dragan Knežević, Kasom Rajka, Đuričković Marina, Boro Marković, Ivan Peraš, Radomir Milošević, Igor Marković, Aleksandar Ivanišević, Predrag Vukić, Marko Simović, Nikola Vučković, Srđan Bulatović, Marina Đurković, Predrag Stojanović, Nevena Vukmirović, Filip Vukmirović, Borislav Cimeša, Branislav Ljesar, Branislav Martinović, Krsto Pajović,  Milivoje Lakić, Sandra Marković, Barbara Kastrati, Ljiljana Vukićević, Ivan Marković, Zorica Vukotić,  Vaso Zuber, Zoran Lakićević, Aleksandra Lakićević, Stanko Radoman, Milorad Đurović, Željko Vukotić, Vasko Lipovina, Vesna Berkuljan, Milo Popović, Marija Nikolić, Žarko Bracanović, Ljubomir Prlja, Dragan Pejović, Branko Adžić, Pero Radunović, Branka Radunović, Željko Radunović, Dražen Radunović, Miodrag Marković, Ranka Jovanović, Kraljević Gordana, Nada Marković, Danko Marković, Nata Đurković, Sonja Vukčević, Mila Lopičić, Veselin Radoman, Gavrilo Gajo Radanović, Savo Mrvaljević, Nikola Milić, Igor Pali, Ivana Vujović, Branka Čelebić, Dragana Ražnatović, Marko Batrićević, Ljubomir Radulov, Vuko Perišić, Dragan Bušković, Mirjana Kapisoda, Dragan Novaković, Marko Vujović, Đorđije Radoičić, Branka Kadija, Zoran Kapisoda, Zoran Dapčević, Stojanović Dušan, Slobo N. Čavor, Dušan Vukićević, Boško Sekulić, Ivana Sekulić, Mišo Martinović, Maja Kapa, Dragana Vukić, Dragomir Milić, Jovan Jovićević, Zorka Ivanović, Nina Jovanović, Erika Bastać, Branislav Petrović, Zoran Vukićević, Vojin Nikolić, Rajko Kaluđerović, Igor Pavićević, Aleksandar Vuković, Prlja Pavle, Velimirka Milanović, Vesko Latković, Milenko Proročić, Jasmina Đurović, Dragan Živković, Gojko Milović, Stanko Martinović, Sandra Kapičić, Branko Krivokapić, Željko Miranović, Velimir Martinović, Petar Martinović, Jovan Martinović, Milutin Vicković, Duško Dašić, Vojo Vukićević, Mladen Marković, Stevo Armušević, Milanka Krstićević, Slobodan Krstićević, Ranko Popović, Dragutin Borilović, Predrag Vukotić, Stanka Mudreša, Spasić Zorica, Nevenka Baša, Mihailo Stanković, Zuber Veljko, Aleksandar Pejanović, Pavle Martinović, Božidar Zuber, Puniša Tatar, Gordana Novaković, Draško Pejović, Vesna Pejović, Milo Vukić, Vladimir Rajković, Krsto Adžić, Dejan Rajković, Vido Latković, Sreten Martinović, Dragan Vujačić, Božo Lipovina, Gordana Radoičić, Milorad Dapčević, Mujo Kazamanović, Ranko Kraljević, Đorđije Stojanović, Dalibor Stojanović, Mladen Brajović, Milena Brajović, Nataša Stanojević,Zoran Vujović, Zorica Vujović, Nenad Martinović, Mihailo Jablan, Dragan Radoičić, Dušan Poček, Vlado Đukić, Nebojša Guberinić, Radisav Ljiljanić, Šarčević Andrijana, Ruža Pejović, Jelena Pejović, Veselin Vukčević, Milivoje Radunović, Marko Radoman, Željko Đuričić, Nikola Pejaković, Marko Gavrilovski, Duško Petričević, Jovan Ilić, Tomica Petričević, Maja Malbaša, Lazar Vukčević, Biljana Ivanović, Marija Dragićević, Mihailo Dragićević, Nikola Mirković, Dragana Mirković, Velimir Čakić, Radojka Čakić, Rajko Belada, Veselin Pejaković, Predrag Ćupić, Nikola Borozan, Dragoljub Jablan, Dragan M. Martinović,  Dragoslav Radović, Vesko Mitrović, Miladin Šoć, Nikola Kasom, Filip Martinović, Jovan V. Martinović, Nebojša Jurišević, Radmila Kovačević, Petar Kovačević, Dragan Martinović, VeselinBatrićević, Dimitrije Sjekloća, Danijela Drašković, Majić Ivana, Kovačević Strahinja, Senka Kopitović, Radoje Pejović, Goran Martinović, Nebojša Marković, Sjekloća Đorđe, Sjekloća Slobodan, Sjekloća Branka, Ilija Marković, Vesna Petrović, Dragica Petrović, Milan Perišić, Milošević Srđan, Hristina Jovanović, Borislav Stanišić, Magdalena Vušurović, Boban Martinović, Ivan Damjanović itd…

SENAT PRIJESTONICE PRIHVATIO NAŠU INICIJATIVU ZA OBNOVU LOKANDE

Poštovani potpisnici Inicijative za obnovu hotela “Lokanda”, kao i svi čitaoci sajta i ljubitelji Cetinja, upravo sam dobio dopis od predsjednika Senata Prijestonice da je naša Inicijativa za obnovu hotela “Lokanda” prihvaćena pa vam tu informaciju, jer znam da će vam biti draga, prenosim u cjelosti:

Cetinje 01.mart.2011. Broj 01-25/11

NVO “CETINJE MOJ GRAD” n/r direktora Veska Pejovića, Cetinje

Predmet: Građanska Inicijativa za obnovu hotela “Lokanda”

Poštovani g-dine Pejoviću,

U vezi sa Vašim dopisom broj 001 od 15.10.2010. zavedenog pod rednim brojem 5148 kod Skupštine Prijestonice i pod rednim brojem 86. u Senatu, u dijelu koji slijedi dostavljamo Vam odgovor u vezi sa istim.

Naime, Senat Prijestonice je na IV sjednici, kojoj ste i sami prisustvovali, prihvatio Vašu Inicijativu i samim tim je uvrstio u Plan rada Senata za 2011. godinu. Pomenuta Inicijativa će se naći na dnevnom redu neke od narednih sjednica Senata, najvjerovatnije u IV kvartalu, u mjesecu novembru, a pod nazivom “Problemi i zadaci u vezi sa realizacijom obnove “Lokande”. Kao što ste imali priliku da čujete na sjednici, biće potrebno preduzeti dosta aktivnosti na rješavanju tog problema, prvenstveno na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, a samim tim i vlasničkih odnosa, budući da je hotel “Grand”, kao i zemljište hotela “Lokanda” u privatnom vlasništvu. Imajući to u vidu, rješenje bi možda moglo biti privatno-javno partnerstvo sa postojećim vlasnikom hotela ili možda neki drugi način, ali prije svega treba pristupiti rješavanju složenih problema koji se postavljaju pred ovom Inicijativom.

Pitanju “Lokande” Senat će posvetiti veliku pažnju, kako kolektivno, tako i kroz pojedinačno angažovanje članova Senata na rješavanju tog problema.

Takođe, napominjemo da Vlada Crne Gore već radi na rješavanju tog problema.

Osim toga, “Lokanda” se nalazi u Programu “Cetinje-grad kulture 2010-2013″ i istim je u narednom periodu predviđena izrada projekta obnove Hotela “Lokanda”.

S’ gore navedenog smatramo da će Vlada Crne Gore, kao i Senat Prijestonice, uložiti velike napore u rješavanju problema obnove “Lokande” i da će samim tim doprinijeti da se taj problem konačno i riješi, a na Vaše i naše zadovoljstvo.

S’ poštovanjem, PREDSJEDNIK SENATA dr Milovan Janković

28 Komentara

 1. Bajko

  16. Oct, 2010

  Podržao sam ovu inicijativu svojim potpisom i nadam se da će doći do realizacije ovog projekta…

 2. Miloš Piletić

  16. Oct, 2010

  Svaka čast. Odličan dokumenat!

 3. Ivan Popivoda

  16. Oct, 2010

  Inicijativa je urađena kako treba. Vidjećemo što će Skupština i Senat uraditi i da li će se otvoriti mogućnost da se ovaj, za Cetinje veoma značajan projekat, uskoro realizuje.

 4. Dimitrije Lekić

  16. Oct, 2010

  Za Lokandu sam, kao i mnogi stari Cetinjani, emotivno vezan, tako da me ova Inicijativa veoma raduje.
  Sjećanje na dan kada je srušena ne blijedi. Bio je pravi cetinjski kišni dan. Nas stotinak Cetinjana stajali smo na platou, bespomoćni, nijemi, sa suzama u očima i sa nevjericom gledali kroz oblake prašine kako Lokanda nestaje …
  Nadam se da će Senat i Parlament uraditi sve da ova dobronamjerna, studiozno urađena i precizno definisana Inicijativa da rezultat – da se Lokanda što prije obnovi.
  Kako će uskoro Plavi dvorac postati Rezidencija predsjednika Crne Gore, vjerujem da je to još jedan razlog da se ubrza obnova Lokande, kako nebi visoki gosti predsjednika prolazili pored placa na kojem se, umjesto Lokande, nalazi pet kontejnera …

 5. Jelena Đukanović Petrović

  17. Oct, 2010

  Podrška, i još jednom Vesko – svaka čast!

 6. Dejan Radulovic

  18. Oct, 2010

  Veoma me raduje vaša inicijativa i u potpunosti je podržavam . Poslije ( u zemljotresu 1979 ) stradalih starih zdanja Grand hotela “Boka” u Herceg Novom , Grand hotela “Avala” u Budvi , itd . veoma je lijepo i korisno da Crna Gora – na Cetinju ponovo dobije jedan stari “HOTEL GRAND” – srdačni pozdravi !

 7. Vojo Stanković

  19. Oct, 2010

  Evo još dva razloga zbog kojih treba obnovit “Lokandu”
  1 – Već dugo vremena na Cetinju, posebno u zimskom periodu, čovjek ne može naći restoran i prenoćište koji imaju kategoriju od barem 3 ili 4 zvjezdice!?
  2 – Kako se u predsjedničkim rezidencijama ne priprema hrana “Lokanda” bi mogla biti i u funkciji rezidencije …
  Evo i jedne sugestije:
  -Nova lokacija rezidencije – Plavi dvorac, podrazumijeva i određene izmjene sadržaja Studentskog trga pa mislim da bi dobro bilo da se u okviru izmjena i dopuna DUP-a Istorijskog jezgra, pomenuti prostor prilagodi novoj situaciji “na terenu”.

 8. Stanka Amon

  Stanka Amon

  20. Oct, 2010

  Obnova “Lokande” na Cetinju je incijativa za pohvalu. Nadam se da će se uskoro ostvariti jer i Lokanda i Cetinje to zaslužuju.

 9. ana

  21. Oct, 2010

  I ja podržavam Inicijativu za obnovu Lokande. Gdje da se potpišem?

 10. Mladen

  21. Oct, 2010

  “Lokanda” – to nije bio hotel, to je bio spomenik Građanske Crne Gore, to je bila “duša” Cetinja. U njoj je izašao iz štampe “Crnogorac” prvi glasnik crnogorskog građanskog društva. U njoj je pored američke bila i španska ambasada … U nju se nije ulazilo što se nebi skinuo šešir … U njoj sam proveo divne trenutke i onoga dana kad su je rušili, dok sam stojao na platou, činilo mi se da se i u meni nešto ruši… Koliko ja znam trebalo je da se obnovi 1986.godine, kako je bilo predviđeno programom obnove koji je zvanično usvojen na Skupštini opštine Cetinje i verifikovan od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali pare od nje dadoše kako bi se završio onaj “SARKOFAG” od novog hotela koji je uništio dio Njegoševog parka … Cetinje je grad kojemu trebaju mali hoteli. Lokanda je bila “mjera” takvih hotela … Njen izgled bi, po meni, mogao i da se koriguje ali u dijelu placa prema parku … O kako bih bio srećan da je ponovo vidim … Hvala Vam na Inicijativi.

 11. Mijo

  26. Oct, 2010

  Želim da pohvalim inicijativu za obnovu objekta Lokanda. Svi argumenti za ovo stoje i ne mogu se osporiti ali ja želim posebno da potenciram da bez Lokande – Istorijski dio Cetinja izgleda nekako “šut -obezglavljen” …
  Smatram da danas taj objekat ne bi morao biti hotel u pravom smislu jer bi u njemu mogli da budu i drugi lijepi sadržaji koji bi upotpunili turističku ponudu Cetinja … Najvažnije bi bilo da se izmjenama DUP-a definiše da njegovo “lice” prema Njegoševoj ulici bude 90% kao što je bilo prije rušenja objekta …
  Pozdrav za sve Cetinjane i ljubitelje Cetinja-najljepšeg grada …

 12. Backo Kraljevic

  09. Nov, 2010

  Puna podrška obnovi “Lokande”, po originalnom projektu i na istom mjestu.

 13. Branko

  11. Nov, 2010

  Свака част на иницијативи. Подржавам сваку акцију која ће обогатити садржај културног и друштвеног живота црногорске пријестонице и мога роднога града.
  Искрено се надам да ће доћи до реализације ове иницијативе.
  Потребна је и подршка шире јавности због значаја који има Цетиње за нашу државу. Или ће га се сјетити само пред изборе, као и обично.
  Пуно поздрава Цетињу и Цетињанкама/Цетињанима из Подгорице.

 14. Savo

  11. Nov, 2010

  Pročitao sam u današnjim novinama da je raspisana licitacija za prodaju imovine kompanije “Izbor” Bar koja je vlasnik Hotela “Grand” odnosno placa na kojemu treba da se obnovi “Lokanda”. Evo prilike da država taj plac otkupi (jer je to bio PRVI HOTEL U CG i SPOMENIK KULTURE ) i konačno – “Lokanda” obnovi … Podrška Inicijativi za obnovu”Lokande” …

 15. Marina

  11. Nov, 2010

  Inicijativa je VRH. Oduševljena sam fotosima koji prate obrazloženje. Posebno mi se dopada fotos na naslovnoj strani koji “previre” od cetinjskog šarma (iako ja nijesam na fotosu :))) … Pitam se, ko može odoljeti ovako plemenitoj namjeri izloženoj na jedan prelijep “cetinjski” način i vjerujem u punu podršku Predsjednika Parlamenta i Odbornika kao i Senata Prijestonice…

 16. Jakov

  11. Nov, 2010

  Oćemoooooooo Looooooookandu …

 17. Vesko Mitrović - S'ora

  12. Nov, 2010

  Želimo da podržimo ideju za obnovu istorijskog objekta Lokande. Ona mnogo nedostaje Starom jezgru Cetinja i nadamo se da će se uskoro obnoviti.
  Ujedno upućujemo riječi zahvalnosti našem sugrađaninu Vesku Pejoviću koji sa velikom ljubavlju brine o našem gradu i na pravi građanski način se zalaže za njegovu ljepšu budućnost.
  Pozdrav svim Cetinjanima i ljubiteljima Cetinja,
  Zoran Đuričković i Vesko S’ora Mitrović

 18. Ilija

  17. Nov, 2010

  Puna podrška obnovi Lokande

 19. Mirena

  24. Nov, 2010

  Podrška inicijativi za obnovu Lokande. Taj objekat to zaslužuje, Cetinje to zaslužuje, …

 20. Dragan Pelevic

  17. Dec, 2010

  Bilo bi to jako dobro da se obnovi Lokanda i zbog činjenice da se na CT nema dje izać u restoran koji ima evropske i svjetske standarde a koji bi bio u centru grada. Ionako to mjesto sada služi za skupljanje pasa lutalica i otpada tj smeća! Žalosno je da turisti nemaju dje na Cetine ka ljudi sjes, pojest nešto i odmorit do u one kafiće sa muzikom od ‘iljadu decibela, …

 21. Dragan

  07. Jan, 2011

  Pozivam sve na kafu prilikom otvaranja nove Lokande. Veoma dobra inicijativa. Sretno!

 22. Śora Mitrovic

  08. Jan, 2011

  Vesko, pratio sam tvoje gostovanje na TV CG i oduševljen sam tvojom pričom o Cetinju! Posebno rečenicom: ” Parlament Crne Gore treba da bude na Cetinju i zbog toga što Cetinje nikada neće izdati Crnu Goru …!”
  Veliki pozdravi i podrška u narednim radovima !!!!
  Pozdrav svim Cetinjanima i ljubiteljima Cetina !

 23. sasa

  30. Jan, 2011

  Vesko tebi svaka čast, ali sjeti se što su sve obećali Cetinju: Hotel LOKANDU, Autobusku, Novu pjacu, stadion, Zicaru … godinamapa onaj put Cetinje – Nikšić, pa pazar na Rijeku Crnojevića, pa otvaranje stranih ambasada, pa početak rada Košute, OBODA, pa renoviranje bolnice Danilo I …
  Pogledaj samo u kakvom je stanju Sportski centar, pogledaj koliko je samo nezaposlenih… Znaš li Vesko da je prije nekolike godine prostornim planom CG predvidjeno da će Cetinje biti grad u RASELJAVANJU da će imati oko 2000 stanovnika manje, … mogao bih ovako do sjutra.
  Vesko ti nastavi da se boriš, podrzavam i cijenim ali ovdje nema energije koja će da se digne i pobuni, usamljeni su ljudi kao ti – malo nas je. Cetinjani nažalost spavaju, i teško ih je pokrenuti da im bude bolje, opšta je bezvoljnost i nezainteresovanost, a to je produkt, u prvom redu, ekonomske situacije.
  Ali “fala ti Cetinje za obraz …” a Crna Gora – to je nekima izgleda dosta, ali što mladi čekaju i do kad će čekati?!

 24. Jelena Brajovic

  15. Mar, 2011

  Vesko, kao i svaki put, odlična inicijativa. Imaš moju podršku i podršku moje dobre prijateljice Sladjane Popović iz Kolašina.
  Pozdrav

 25. Ivo Crnojevic

  23. Apr, 2011

  Drago mi je da jos uvijek postoje Cetinjani koji misle i rade za Cetinje na veoma dobar i konstrutivan način. Bilo bi izuzetno, moci “uvući” i centralnu vlast da misli i radi za dobrobit Cetinja. Plašim se da ovo posljednje nije bio slučaj i neće biti tako skoro. Dakle, svi mi koji volimo Cetinje treba da se organizujemo sami: oni koji još uvijek žive na Cetine i svi mi koji smo u dijaspori. Ne predlažem nikakvo političko organizovanje. Predlažem organizovanje u idejno ekonomski klub koji bi mogao da objedini sve one koji hoće i imaju mogućnosti da pomognu Cetinje na bilo koji način, bilo to sa dobrim idejama ili novcem, u obliku raznim fondovima za obnovu ovog ili onog značajnog istorijskog projekta na Cetinje. Ukoliko je to moguće, volio bih da se to ujedini u ovaj lijepi portal o Cetinju.

 26. Musa Sakovic

  06. Mar, 2013

  Bravo Vesko napokon da se nesto uradi sa onim po mom misljenju monstrumom od tunela.

 27. Krsto

  25. Sep, 2013

  Nema dana kad barem nekolicina Cetinjana (širom Crne Gore i svijeta) ne pomenu Lokandu… Ali od toga nema vajde … Mi Cetinjani volimo da živimo u prošlosti. Nemamo skoposti da se udružimo i izlobiramo da se ova tema postavi na dnevni red Vlade Crne Gore, da se država zaduži još tri miliona (koliko bi po mojoj računici bilo dovoljno) i da se ponovo napravi ovaj objekat. Praznih priča i obećanja je bilo dosta. Ima li nas/vas Cetinjani!?

 28. Vesna

  19. Apr, 2017

  Bravo Vesko, ako je potrebno još potpisa ja sam voljna da potpišem. OVA GRAĐANSKA INICIJATIVA JE ZA SVAKU POHVALU.SRETNO!

Vaš komentar