Crna Gora se vraća Cetinju

Crna Gora se vraća Cetinju

Posted on 30. Jul, 2017 by in Budućnost Cetinja

Na Skupštini Crne Gore 26 jula 2017 godine, usvojen je Zakon o Prijestonici čime se unapređuju  i jačaju položaj i uloga prijestonice, uvažava njen kulturni i istorijski značaj, te Cetinju vraća status i mjesto koji je kroz crnogorsku istoriju oduvijek imalo i obezbjeđuju preduslovi za njegov brži i kvalitetniji razvoj.

cetinjski sarm-rezidenciija-ana bokan-1

Pored Rezidencije predsjednika Crne Gore, Ministarstva kulture, Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, Zakonom je planirano da na Cetinju budu još sjedište Ustavnog suda, Ministarstvo vanjskih poslovaIstorijski institut a Senat dobija potpuno novu ulogu i status, kako u pogledu strukture i sastava tako i u pogledu nadležnosti.

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA CG-BIVSA RUSKA AMBASADAPosebno značajan segment Zakona predstavlja i njegov finansijski aspekt, odnosno dio koji se odnosi na obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju razvojnih projekata našeg prijestonog grada kojim je predviđeno opredjeljivanje budžetskih sredstava za razvoj prijestonice, u iznosu od jedan odsto projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu (za 2018. godinu to će iznositi oko 8,5 miliona eura).

( Član 30

Za potrebe razvoja Prijestonice, u budžetu Cme Gore obezbjeduju se sredstva u iznosu od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Cme Gore za svaku fiskalnu godinu.

Sredstvima iz stava 1 ovog clana, u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budzeta Cme Gore, finansiraju se:

– projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta;

– razvojni projekti;

– infrastrukturni projekti;

– projekti na očuvanju kultumo istorijskog i prirodnog nasljeđa;

– projekti za valorizaciju turističkih potencijala;

– projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva;

– i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

Sredstva iz stava 2 ovog člana planiraju se kapitalnim budžetom u okviru godišnjeg zakona o budžetu Cme Gore kod potrošačkih jedinica zaduženih za realizaciju kapitalnog budžeta.

Ako procijenjeni iznos kandidovanih projekata za kapitalni budžet, koji ispunjavaju uslove shodno aktu o izradi kapitalnog budzeta, ne dostiže projektovani iznos od 0,6% tekuceg budžeta, godišnjim zakonom o budžetu može se planirati i manji iznos sredstava.

Sredstva iz stava 1 ovog člana, u visini od 0,4% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Cme Gore planiraju se godišnjim zakonom o budžetu na izdatku transfera opštinama kod organa državne uprave nadležnog za poslove finansija i opredjeljuju se Prijestonici za finansiranje izdataka za vršenje zakonom utvrdenih nadležnosti Prijestonice.)

LOKANDA-Grand hotel 1939. godineSenatom će predsjedavati predsjednik Crne Gore a članovi će biti još potpredsjednik Skupštine Crne Gore, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, ministar vanjskih poslova, predsjednik CANU-a, rektor Univerziteta, ministar kulture, gradonačelnik prijestonice, predsjednik Skupštine prijestonice, čime se pitanje razvoja Cetinja podiže na najviši nivo odlučivanja.

Takođe, propisano je da Senat usvaja godišnji program razvoja prijestonice, zauzima stavove, razmatra i daje prijedloge i mišljenja državnim i organima prijestonice o pitanjima značajnim za ekonomski, kulturni i istorijski razvoj prijestonice.

Godišnji program razvoja prijestonice, koji će se finansirati iz opredijeljenih budžetskih sredstava za razvoj Cetinja u iznosu od 0,6 odsto usvajaće Senat.

Pored poslova utvrdenih Zakonom o lokalnoj samoupravi, ovim zakonom gradonačelnik Prijestonice obavlja i sljedeće poslove:

-utvrduje smjemice za ostvarivanje planova i programa razvoja Prijestonice;

-prati sprovodenje programa razvoja i rada javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač Prijestonica;

-daje saglasnost na akt kojim se utvrđuje broj i struktura zaposlenih u javnim ustanovama i privrednim drustvima čiji je osnivač Prijestonica; -utvrduje predlog godišnjeg Programa razvoja Prijestonice koji se finansira iz sredstava u visini od 0.6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Cme Gore za razvoj Prijestonice;

-vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Prijestonice i drugim aktima.

-Takođe, gradonacelnik Prijestonice može ucestvovati u radu Vlade, kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za razvoj Prijestonice.

Cetinje-panoramaNadalje, ovim zakonom propisano je da gradonacelnik Prijestonice ima zamjenika kojeg on imenuje uz saglasnost Skupštine Prijestonice, kome mandat traje koliko i mandate gradonacelniku.

U cilju valorizacije kultumih i ekonomskih vrijednosti Prijestonice, ovom zakonom je predlozeno da Vlada na prijedlog Gradonacelnika Prijestonice, imenuje jednog clana u organe upravljanja u javnim ustanovama i privrednim drustvima ciji je osnivac drzava, a koje imaju sjediste u Prijestonici.

Izjava gradonačelnika Aleksandra Bogdanovića povodom usvajanja Zakona o Prijestonici

Aleksandar Bogdanovic, gradonacelnik Prijestonice Cetinje..Čini mi privilegiju i zadovoljstvo činjenica da je Skupština Crne Gore jednoglasno usvojila Zakon o Prijestonici. Cijenim da taj čin predstavlja snažan iskorak u pravcu vraćanja statusa Cetinju kao istinske crnogorske Prijestonice, grada svih gradjana i vječne kolijevke državnosti Crne Gore.

Duboko vjerujem da je ovo rezultat jednog odgovornog odnosa i odgovorne politike prema crnogorskoj Prijestonici, i zato se u ime gradske uprave i svih građana Cetinja zahvaljujem i Vladi Crne Gore i predstavnicima svih političkih partija koji su podržali Zakon o Prijestonici, ali i svim drugim ljudima i prijateljima Cetinja koji su dali nemjerljiv doprinos u kreiranju i unapređenju teksta zakona.

Kao što znate, novim Zakonom, Cetinju ponovo vraćamo status diplomatskog centra naše Države. Na taj način, uz Rezidenciju Predsjednika Crne Gore, sjedišta Ustavnog suda i Ministarstva kulture, Cetinju ćemo vratiti status i značaj koji mu nesumnjivo i pripada.

Pored toga, posebno značajan segment Zakona predstavlja i njegov finansijski aspekt, odnosno dio koji se odnosi na obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju razvojnih projekata našeg prijestonog grada.

Zato vjerujem da će finansijska sredstva, koja su predviđena Zakonom, snažno uticati na dinamiku realizacije razvojnih projekata, a posebno projekata koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta za naše sugradjane.

Pored vraćanja statusa Cetinju, kao istinske crnogorske Prijestonice i simbola crnogorske državnosti, realizacija projekata koji doprinose otvaraju nova radna mjesta, biće prioritet u radu naše lokalne uprave. Zato ćemo već od danas, predano i posvećeno, raditi na realizaciji svih onih mjera iz Zakona koji će doprinijeti boljoj bududćnosti našeg grada i kvalitetnijem životu naših sugrađana.

cetinje-panorama-nino-mil

Vesko Pejović

2 Komentara

 1. Nikola

  01. Aug, 2017

  Poštovani gospodine Vesko Pejoviću,
  Hvala za konstruktivan prilog o jednom dugo očekivanom potezu države Crne Gore koji mnogim Cetinjanima vraća nadu u bolju budućnost crnogorske prijestonice. Vidim da Vi nijeste naveli podatke o glasanju u Skupštini – vjerovatno iz razloga da ne gubimo energiju na nepotrebne komentare o tome kako je jedan poslanik (što se legitimize kao Cetinjanin) u svojoj diskusiji između ostalog rekao da je ovaj Zakon diskriminatorski prema ostalim gradovima i da Cetinju treba ukinuti pravo na kandidovanje projekata za kapitalni budžet Crne Gore … itd Pošto sam redovni čitalac ovog sajta dozvolite mi da mu preporučim link http://www.cetinje-mojgrad.org/?p=12168 na kojem može pročitati Vaše Pismo predsjedniku I poslanicima Skupštine CG od 10. septembra 2014. godine (kada je trebalo da se razmatra predlog Zakona o Prijestonici …) jer ste u njemu plastično dočarali dio razloga zbog kojih Cetinje nije običan grad, dio uzroka njegovog pedesetogodišnjeg stagniranja u razvoju I dali prave predloge za njegovu revitalizaciju i brži razvoj …
  Poštovani,
  Pošto je sada prilika da se odrede prioroteti i počne sa izradom projekata koje će razmatrati I usvajati Senat Prijestonice smatram da bi dobro bilo da se građani uključe I daju svoje predloge što bi trebalo urgentno da se rješava na Cetinju kako iz oblasti infrastrukture i uređenja grada tako i u cilju otvaranja novih radnih mjesta …
  U tom pravcu ja ću biti slobodan da za kraj ovog komentara predložim:
  -Da se obnovi HOTEL LOKANDA,
  -Da se sanira prostor od Ćipura do Vladinog doma po Vašem idejnom rješenju
  -Da se urede cetinjski parkovi
  -Da se popravi, malo proširi i malo skrati put od Cetinja do Ivanovih korita (preko Gorniča i Bjeloša) …
  PS
  Odajem priznanje svima koji su doprinijeli da se projekti izgradnje stadiona “LOVCEN”, sanacije ponora u Donjem polju, novog ulaza u Cetinje iz pravca bivšeg preduzeća Bojana, sanacije Kružnog puta i relacije od Bulevara do Bajičke crkve dovedu do skore realizacije …

 2. Vesko Pejović

  06. Aug, 2017

  Poštovani Nikola, hvala za lijep komentar. Potpuno se slažem sa Vama da treba što prije napraviti inicijalnu a zatim listu prioritetnih projekata koje bi trebalo kandidovati Senatu Prijestonice Cetinje kao i da u tu svrhu treba maximalno uključiti javnost …
  Ja sam mislio da napravim jedan poseban prilog na tu temu kako bi građani mogli davati predloge što ću možda i učiniti ali evo za sada dopuniću Vaše predloge sa nekoliko mojih prioritetnih ideja:
  1) Projekat uređenja prostora od Ćipura do Vladinog doma
  u koji bi se mogle uključiti i intervencije na potezu Dećanska ulica-Biljarda-Manastir-Orlov krš-Ljetna pozornica … (pretpostavljam da će se Nova džada i plato iznad Cetinjskig manastira urediti u sklopu realizacije projekta za preseljenje IKONE BOGORODICE FILERMOSE U CETINJSKU PEĆINU…)
  2) Projekat rekonstrukcije BULEVARA po najvećim standardima uz priključenje svih potrošača na infrastrukturne instalacije …
  3) Projekat rekonstrukcije ceste od Montenegrobonusa pored Štamparije “Obod” i Hotela “Grand” do velikog parkinga …
  4. Projekti uređenja Njegoševog parka i Parka 13 jul …
  Što se tiče projekata za otvaranje novih radnih mjesta smatram da bi prvo država trebalo da otkupi ŠTAMPARIJU “OBOD” i od nje napravi najbolju firmu tog tipa na Balkanu …
  O neophodnosti obnavljanja “Lokande”, sanaciji puta Cetinje -Ivanova korita – Lovćen, izgradnji puta Cetnje – Nikšić kroz Katunsku nahiju, izgradnji fiskulturne sale za Osnovnu školu LPO, sanaciji zgrade bivše Francuske ambasade – suvišno je govoriti … ali mislim da bi ovo trebalo da se rješava preko kapitalnog budžeta CG …
  Toliko za sada …
  Srdaćno Vas pozdravljam

Vaš komentar