Ministar Ljumovic boravio u radnoj posjeti Ulcinju

Ministar Ljumovic boravio u radnoj posjeti Ulcinju

Posted on 31. Jan, 2017 by in Iz kulture

Prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture boravio je juče u radnoj posjeti Opštini Ulcinj. Tokom posjete Ulcinju ministar Ljumović je razgovarao MK-ULCINJ-6sa predsjednikom Opštine Ulcinj Nazifom Cunguom, predsjednikom Skupštine Opštine Ulcinj Lorom Nrekićem i predstavnicima opštinskih institucija kulture, kao i umjetnicima i predstavnicima nezavisnog sektora.  Sastanku sa predstavnicima lokalne samouprave, na kojem je bilo riječi o zajedničkim aktivnostima Ministarstva i Opštine na unapređenju kulture u Ulcinju, su prisustvovali i Dragica Milić, generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo i Aleksandar Dajković, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu.

Ministar Ljumović je istakao da je cilj Ministarstva kulture da se upozna sa potrebama svake opštine pojedinačno i da u sadejstvu sa lokalnim upravama i institucijama promoviše kulturne MK-ULCINJ-5specifičnosti opština. Posebno je naglašen značaj kulture i kulturnog nasljeđa za razvoj turizma u Ulcinju.  Kao primjer naveden je lokalitet Svač i Stari grad i njihov potencijal za razvoj kulturnog turizma.

Pozitivno je ocijenjena nominacija utvrđenja Ulcinja u okviru Starog grada, koje je izabrano kao jedan od lokaliteta za upis na Listu svjetske baštine UNESCO, u okviru transnacionalne nominacije Venecijanskih odbrambenih tvrđava između XV I XVII vijeka. Ovaj projekat, za koji je pripremljen i predat dosije realizuje se u saradnji sa Hrvatskom i Italijom. Predsjednik Opštine Cungu je rekao da će Opština i Ministarstvo uložiti napore da kandidatura bude uspješna i da ocjena UNESCO eksperata nakon evaluacije bude pozitivna.

Kako je istakao ministar Ljumović, razlog da se u Ulcinj dolazi i da se Ulcinj posjećuje leži u stvaralaštvu i u kulturnoj baštini, a naš je izazov da u ta dva polja djelujemo i razvijamo linije podrške, koje će širiti partnerstva i mrežu saradnje.

Sagovorci su se saglasili da je važno kreirati programe koji doprinose jačanju kulturnog identiteta grada, što je jedan od zajedničkih ciljeva u razvoju kulturnih politika. Bilo je riječi i o reorganizaciji opštinskih ustanova i njihovom prilagođavanju savremenim kulturnim tokovima. Jačanju lokalnih politika u kulturi svakako doprinosi i strateško planiranje, pa je zbog toga  važno da i Ulcinj što prije kreira opštinski program razvoja kulture, ocijenjeno je na sastanku.

MK-ULCINJ-8

Ministar je ovom prilikom razgovarao i sa umjetnicima, predstavnicima nevladinih organizacija i privatnog sektora u kulturi. Susret sa njima je bio prilika da se razmijene stavovi i mišljenja i da se čuje glas nezavisnog sektora. Tokom razgovora su predstavljene inicijative i brojni kulturni sadržaji koji se realizuju u Ulcinju. Posebno je naglašena važnost usmjeravanja umjetnika i umjetničkih udruženja na međunarodne fondove za kulturu, koji uz nacionalne i lokalne resurse mogu biti značajna podrška u kreiranju i sprovođenju njihovih projekata.

Ministar Ljumović i predsjednik Cungu obišli su lokalitet  Svač, na kojem Ministarstvo i institucije kulture i ove godine nastavljaju konzervatorske radove. Kako je najavljeno, za sprovođenje konzervatorskih mjera na ostacima crkve Sv. Jovana, Ministarstvo kulture je opredijelilo 50.000 eura, a projekat će realizovati Narodni muzej i Centar za konzervaciju i arheologiju.

Srdačno,

MINISTARSTVO KULTURE

Jedan komentar

  1. […] Ministar Ljumovic boravio u radnoj posjeti Ulcinju […]

Vaš komentar