Njihovi rezultati su na ponos Cetinja

Njihovi rezultati su na ponos Cetinja

Posted on 05. Nov, 2018 by in Cetinje danas

Poštovani čitaoci, dragi Cetinjani, ovaj prilog posvećujem radnim ljudima Komunalnog preduzeća Cetinje zbog jednodušne ocjene građana da su njihovi rezultati na ponos Cetinja. 

Preporod je počeo 2012. godine kada je na mjesto direktora došao čovjek velikih organizacionih sposobnosti, vrsni operativac, Saša Zvicer, dipl. menadžer, o čemu sam pisao na ovom sajtu 19. marta 2013. godine pod naslovom “Cetinje nikada nije bilo čistije”.

Ovu ocjenu potvrdio je i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan koji je danas posjetio ovo preduzeće i nakon razgovora sa direktorom Zvicerom o aktivnostima na održavanju gradskih javnih površina i nastojanjima lokalne vlasti da se nabavkom savremene mehanizacije (za koju su ove godine izdvojili 100.000 eura a za iduću planirali 150.000 eura) kvalitet komunalnih usluga podigne na najviši nivo, izjavio: “potpuno sam zadovoljan radom Komunalnog preduzeća i uvjeren da će zaposleni na zdravim osnovama nastaviti da šalju u svijet lijepu sliku grada”.

Poštovani čitaoci,

Da bih Vam dočarao barem dio onoga što je urađeno i što se planira u ovom preduzeću pod rukovodstvom direktora Saše Zvicera, prenijeću Vam njegov kratki osvrt ilustrovan mojim fotosima.

O ORGANIZACIJI PREDUZEĆA

-Osnovni oblici organizovanja ovog privrednog društva su službe, i to:

 • Služba za poslove održavanja javnih površina;
 • Služba za poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina;
 • Služba za poslove pružanja pogrebnih usluga;
 • Služba za poslove pružanja usluga autobuske stanice;
 • Služba za finansijske i računovodstvene poslove;
 • Služba za naplatu potraživanja;
 • Služba za pravne i opšte poslovi;

Od aprila 2012 godine, od kada sam preuzeo dužnost izvršnog direktora, mnogo toga se promijenilo u ovom privrednom društvu:

-Uveden je potpuno novi način organizacije procesa rada, koji je rezultirao da se na efikasniji i kvalitetniji način pružaju postojeće komunalne usluge;

-Izvršena je nabavka opreme i alata za rad u svim službama privrednog društva kao i nabavka zaštitne opreme koja omogućava nesmetan rad zaposlenih u operativnim službama u svim vremenskim uslovima;

-Adaptacijom i rekonstrukcijom postojećih radnih prostorija za sve zaposlene, nabavkom računarske i kancelarijske opreme, stvoreni su optimalni uslovi za rad;

-U cilju očuvanja imovine privrednog društva preduzet je niz aktivnosti, tako da su svi objekti pokriveni video nadzorom i opremljeni protiv provalnim alarmnim sistemom a sjedište privrednog društva se čuva i fizičkim obezbjeđenjem;

-U cilju racionalne potrošnje po svim osnovama, preduzeto je niz aktivnosti, između ostalog uveden je nadzor nad kretanjem i potrošnjom pogonskog goriva svih motornih vozila, ugradnjom GPS lokatora;

-Obnovljena je kompletna mehanizacija u svim službama privrednog društva, kako po pitanju specijalnih motornih vozila, radnih mašina, teretnih i putničkih motornih vozila tako i specijalnih pogrebnih motornih vozila;

-Zahvaljujući sredstvima koje je izdvojila Prijestonica D.O.O. „Komunalno” je opremljeno sa  mašinom za čišćenje javnih površina, novim vozilom za pražnjenje plastičnih korpi zapremnine 240 litara i novom mašinom za obilježavanje horizontalne signalizacije na saobraćajnicama;

-Privredno društvo je osposobljeno za pružanje niza novih komunalnih usluga, kao što su dvadesetčetvoročasovno pružanje pogrebnih usluga, elektronsko objavljivanje umrlica i pomena, pružanje usluga autobuske stanice, mašinsko čišćenje javnih površina, mašinsko sakupljanje biljnog otpada sa javnih zelenih površina i usluga zimskog održavanja saobraćajnica;

-Naše privredno Društvo je prvo i jedino u Crnoj Gori koje je nabavilo komunalna tricikla sa posudom za komunalni otpad na električni i mehanički pogon, što je rezulitralo da se na znatno efikasniji način realizuju poslovi manuelnog čišćenja svih javnih površina u Prijestonici Cetinje.

-Da ne bi građani plaćali proviziju za komunalne usluge otvorili smo poslovnicu u Bajovoj ulici u centru Prijestonice;

O GRADSKOJ TRŽNICI

-Ovo privredno društvo u otežanim uslovima upravlja i održava gradsku tržnicu, iz razloga što na istoj nijesu obezbijeđeni adekvatni tehnički uslovi koji bi omogućili nesmetano pružanje pijačnih usluga i adekvatno očuvanje imovine gradske tržnice.

O BUVLJOJ PIJACI

-Što se tiče pijace mješovite robe ista funkcioniše u otežanim uslovima iz razloga neriješenih infrastrukturnih uslova za njeno nesmetano funkcionisanje (odvod atmosferske i fekalne kanalizacije, prilaznih puteva, adekvatnih stolova za izlaganje robe) . Mišljenja smo da za potrebe funkcionisanja pijace mješovite robe potrebno je odrediti drugu adekvatnu lokaciju

O AUTOBUSKOJ STANICI

-Po osnovu pružanja usluga autobuske stanice, možemo reći da je ovo privredno društvo, preduzelo sve potrebne aktivnosti u cilju obezbjeđivanja kadrovskih i tehničkih kapaciteta za adekvatno pružanje usluge autobuske stanice.

O PRUŽANJU POGREBNIH USLUGA, STAROM I NOVOM GROBLJU

-Na Starom groblju nalazi se 1245 grobnica, kojom prilikom su prostorni kapaciteti istog popunjeni, dok se na novom groblju nalazi 2730 grobnica i mjesta za još 400 novih grobnica.

-Obzirom da je Gradska kapela na Novom groblju u vlasništvu Prijestonice Cetinje, prema nadležnom sekretarijatu pokrenuli smo inicijative za izgradnju nadstrešnica na  njenom platou, kako bi posjetioci Gradske kapele bili zaštićeni od kišnih i sniježnih padavina i sunčevog zračenja i za izgradnju prilaznih rampi Gradskoj kapeli, za lica sa invaliditetom.

O ČIŠĆENJU SNIJEGA

-Što se tiče zimskog održavanja saobraćajnica na teritoriji Prijestonice Cetinje, ovo privredno društvo još uvijek nije tehnički osposobljeno da samostalno realizuje poslove zimskog održavanja, tako da su u prethodne dvije zimske sezone, otkako je d.o.o.“Komunalno“ Cetinje preuzelo realizaciju navedenih poslova, isti bili realizovani angažovanjem nedostajuće mehanizacije od drugih privrednih društava.

U narednoj 2019. godini, od strane Prijestonice Cetinje planirano je  tehničko opremanje ovog privrednog društvo, za samostalnu realizaciju poslova zimskog održavanja saobraćajnica, odnosno planirana je nabavka nedostajuće mehanizacije.

PLANOVI

-Što se tiče planova za naredni period, nophodno je nastaviti sa povećanjem stepena kvaliteta komunalne usluge građanima Prijestonice;

-Pored izgradnje reciklažnog centra, primarni plan je povećanje kvaliteta usluge održavanja čistoće javnih površina zamjenom postojećih kontejnera sa polupodzemnim kontejnerima za komunalni otpad, kao i nabavka novog vozila za pražnjenje plastičnih posuda za komunalni otpad;

-Neminovno je povećanje cijena komunalnih usluga, koje se nijesu mijenjale u prethodnih deset godina;

-Podzemni kontejneri i reciklaža, osposobljavanje privrednog društva za preuzimanje poslova zimskog održavanja svih saobraćajnica na teritoriji Prijestonice Cetinje;

Sve gore navedene preduzete aktivnosti, odnosno nova organizacija rada, nabavka nove mehanizacije, pružanje novih usluga rezultirale su osposobljavanjem privrednog društva da sa manjim brojem izvršilaca pruži isti kvalitet komunalne usluge.

Sproveli smo optimizaciju broja zaposlenih i uz isplatu otpremnine smanjili broj zaposlenih za skoro 30%, što je na kraju dovelo do toga da prvi put od osnivanja, počev od 2015. godine, ovo privredno društvo poslovne godine završava poslovanjem bez gubitaka.

IZ BIOGRAFIJE SAŠE ZVICERA

Rođen je 17.08.1974. godine na Cetinju. Završio je Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije, odsjek Ratna Mornarica u Beogradu i Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Univerziteta UNION, takođe u Beogradu.

Od 1999. do 2011. godine, obavljao je rukovodeće dužnosti u različitim organizacionim cjelinama Uprave policije Crne Gore.

Od aprila 2011 godine sekretar je Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Prijestonice Cetinje a od aprila 2012 godine, preuzeo je dužnost  vršioca dužnosti  direktora JKP-Cetinje da bi u decembru 2012. godine,  od strane Upravnog Odbora  preduzeća bio imenovan za Izvršnog direktora Javnog komunalnog preduzeća Cetinje.

Oženjen je i ima sina Maksima.

Živi na Cetinju i u Podgorici.

ZA KRAJ

Poštovani čitaoci, uz čestitke svim zaposlenim za rezultate koje postižu iznijeću i moje želje da se ovom preduzeću povjere poslovi u prvom redu Tekućeg održavanja grada (rasvjete, mobilijara itd) i Parking servisa a direktoru Saši Zviceru dodijeli najveća nagrada Cetinja.

VESKO PEJOVIĆ

6 Komentara

 1. Duško Vukićević

  08. Nov, 2018

  Grad nikada nije bio čistiji!!!
  Kontejneri se prazne tri puta dnevno. Zapazio sam bio kako ženska radna snaga svaki dan po nekoliko puta vu-
  če velike kante pune smeća pa sam se oduševio kada sam vidio tricikla na električni pogon koja su i olakšala i ubrzala proces rada… Bravo

 2. Dragoslav Musa Sakovic

  08. Nov, 2018

  Za svaku pohvalu. Grad nije bio nikad čist kao zadnjih godina. Samo nastavite imate podrsku svih gradjana.

 3. Gojko Padalica

  09. Nov, 2018

  Prilog je odličan. Podržavam sve konstatacije o uspešnom radu KP. I ja sam ubijeđen da pri ovom preduzeću treba da budu Služba tekućeg održavanja grada i Parking servis.

 4. Boro Stanišić

  10. Nov, 2018

  Sve pohvale radnim ljudima Komunalnog preduzeća. Oni rade od ujutro do uveče i po najvećem nevremenu … Grad nikada nije bio čistiji a gospodin Saša Zvicer je odavno zaslužio 13-novembarsku nagradu Cetinja.

 5. Banja CT

  12. Nov, 2018

  Poštovanje za najbolje preduzeće na Cetinje!

 6. Vesna Pejović

  13. Nov, 2018

  Oni koji se sjećaju kako je nekada “životarilo” Komunalno preduzeće, najbolje mogu kroz sadašnje rezultate svih njihovih službi ocijeniti kako ono danas izgleda i funkcioniše, mada i fotografije kojima je ilustrovan prilog sve govore. Čovjek koji je preporodio ovo preduzeće je gospodin Saša Zvicer i ovom prilikom želim da istaknem njegov poseban doprinos ljepšem izgledu grada i boljem kvalitetu svih usluga ovog preduzeće.

Vaš komentar