Rekonstrukcija Gradske kafane

Rekonstrukcija Gradske kafane

Posted on 25. Sep, 2018 by in Gradske aktuelnosti, Turizam

Poštovani čitaoci, dragi Cetinjani i brojni ljubitelji Cetinja, kako je početkom septembra počela rekonstrukcija Gradske kafane,  objekta bivšeg Bugarskog poslanstva, jednog od najomiljenijih ugostiteljskih sadržaja Cetinja želim da vas u najkraćim crtama upoznam sa sadržajem projekta i onim što će se krajem aprila 2019. godine  pojaviti na tom placu uz napomenu da se zamišljena rekonstrukcija meni mnogo dopada.

Evo što su Stanko Roganović i Marko Špadijer zapisali o Bugarskom poslanstvu na Cetinju:

-Knjaz Nikola je nastojao da uspostavi odnose sa suverenim balkanskim državama. Bugarski vladar, knez Aleksandar Batenberg, dolazi 1883. u posjetu Crnoj Gori.
Crnogorski ministar inostranih poslova Gavro Vuković je 17. februara 1896. dao nalog Mitru Bakiću, crnogorskom diplomati u Carigradu, da preko bugarskog predstavnika u Turskoj, predloži Bugarskoj uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Crnom Gorom. Bugarska je “veoma blagonaklono” prihvatila crnogorski predlog, uz uslov da se poštuje princip reciprociteta.

S obzirom na loše materijalno stanje Crna Gora nije mogla otvoriti svoje predstavništvo u Sofiji, nego je predložila da diplomatske poslove obavlja poslanik u Carigradu. Knjaz Nikola je izrazio spremnost da za budućeg poslanika “prihvati rang i titulu kakvu sami žele”. Kako je Bugarska imala status polusuverene zemlje, njeni diplomatski predstavnici su bili u rangu generalnih konzula, a poslije sticanja suverenosti 1908. imali rang otpravnika poslova.
Pod uticajem Rusije, Srbija i Bugarska su 19. februara 1897. sklopile sporazum, pod nazivom “Ugodba”.
Iste godine Ugodbi je pristupila i Crna Gora. Početkom 1897. Bugarska je ustanovila diplomatsko poslanstvo na Cetinju, a diplomatski agent Spas Konstantinović, “sa svojom porodicom stigao je u našu sredinu”. Prema protokolu, knjažev ađutant Stanko Đurković dopratio je novog diplomatu u Dvor “paradnijem kolima i otpratio predstavnika bratske nam Bugarske”. Osim akreditiva, bugarski poslanik predao je crnogorskom suverenu i “autografsko pismo” knjaza Ferdinanda. Spas Konstantinović je premješten u Bitolj, a od 1903. do 1905. diplomatski agent Bugarske bio je Dimitri Rizov.
Ovog “uglednog cetinjskog zeta” (oženio se Bosiljkom Vuletić, a vjenčao ih je knjaz Mirko) naslijedio je Andrija Tošev.

U junu 1906. na Cetinju je akreditovan dr Nedeljko Kolušev u činu punomoćnika ministra, a Bugarska je diplomatsko agenstvo podigla na stepen prvoklasnog poslanstva. Prilikom svečanosti 1910. Bugarsku su predstavljali vladar Ferdinand Koburg, prijestolonasljednik Boris i poslanik Kolušev, koji je zajedno sa ostalim kolegama iz diplomatskog kora “vrlo živo i agilno učestvovao u svim svečanim manifestacijama”.
Kralj Nikola je bugarskog diplomatu Koluševa odlikovao Danilovim ordenom I stepena sa lentom, a njegovoj supruzi poklonio skupocjeni album Knjaževe porodice sa posvetom.
Bugarsko poslanstvo bilo je smješteno u privatnoj kući, vlasništvo vojvode Iva Radonjića u Dvorskoj ulici.

Početkom 1910. godine, uz dozvolu vlasnika, vojvode Iva Radonjića, bugarska vlada je za potrebe smještaja poslanstva adaptirala prizemnu kuću. Projekat adaptacije izradio je arhitekta Fernando Balako, koji je istovremeno bio angažovan na rekonstrukciji dvora knjaza Nikole I. Do prekida diplomatskih odnosa Crne Gore i Bugarske došlo je 1913. godine, kada je počeo Drugi balkanski rat, a Kolušev napustio Cetinje.

DALJE ADAPTACIJE OBJEKTA

Tokom XX vijeka objekat je pretrpio nekoliko rekonstrukcija i adaptacija a naročito 50-tih godina XX vijeka kada su dograđene prostorije u dvorištu.

Za potrebe ugostiteljstva objekat je adaptiran 1978. godine a u toj funkciji je i danas.

Kako je postojeće stanje dosta loše prilika je da se ovom rekonstrukcijom koju finansira novi vlasnik preduzeće “Glosarij cd” d.o.o iz Podgorice a po projektu koji je uradila firma “Studio AC” d.o.o na čelu sa vodećim projektantom Đorđem Gregovićem, dia i saradnikom arhitektom Draganom Spasićem, konzervatorom a u skladu sa konzervatorskim mjerama koje je definisala Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore. Izvođač radova je  ETG GRUPA d.o.o  iz Podgorice.

Projekat predviđa izgradnju tri objekata (A, B i C) kao i uređenje bašte.

Objekat A imaće kao i sada (344 metra kvadratna) prizemlje i sprat. Zadržaće se namjena Gradske kafane u prizemlju a na prvom spratu će biti 3 apartmana. Predviđen je novi ulaz.

Fasadni zidovi će zadržati postojeću obradu vještačkog kamena, stolarija će biti drvena, enterijer će pretrpjeti male izmjene, a krov će biti pokriven bakrom.

Objekat B (607 metara kvadratnih) će imati prizemlje, sprat i potkrovlje. U prizemlju će biti glavni ulaz, stepenice, toaleti i veza sa restoranskom salom i pratećim sadržajima. Na mjestu postojeće kuhinje planira se novi kuhinjski blok uz ekonomski pristup tj snabdijevanje sa druge strane. Na spratu i u potkrovlju biće 4 smještajne jedinice.

Fasadni zidovi obloženi termoizolacijom biće urađeni u istom tonu kao i fasada objekta A a stolarija će biti od drveta.

Objekat C (dogradnja u istim gabaritima – postojeći objekat se uklanja) imaće samo prizemlje u kojemu će biti restoranski sadržaji kao i nova ekonomska veza sa kuhinjom. Glavni dio sa pogledom na baštu biće zastakljen dok će zidovi biti obloženi termo izolacijom a krov pokriven bakrom.

Bašta površine oko 1000 metar kvadratnih imaće dva nivoa razlike 35 cm, odvod voda, rasvjetu sa baštenskim kandelabrima i podnim svjetiljkama ispod drveća a pod će biti pokriven granitnim kamenim pločama. Od drveća će se vjerovatno ukloniti veliki bor koji dodiruje fasadu…

Za potrebe smještaja opreme za grijanje biće napravljen i adekvatan podrumski prostor.

VESKO PEJOVIĆ

Jedan komentar

  1. Banja CT

    26. Sep, 2018

    S R E Ć N O !

Vaš komentar