Preteča modernog turizma

Preteča modernog turizma

Posted on 09. Sep, 2018 by in Budućnost Cetinja, Turizam

Priča o burnoj istoriji prvog hotela na Cetinju

Odlukom Vlade Crne Gore, prijestonica Cetinje kupiće lokaciju nekadašnjeg hotela “Lokanda” od sadašnjeg vlasnika AD “Izbor” iz Bara.  Riječ je o prostoru između Trga umjetnika i parka “13 jul” te između sadašnjeg Studentskog doma (nekadašnji Đevojački institut) i Muzičke akademije (nekadašnje Britansko poslanstvo).

Kako je navedeno u odluci Vlade, riječ je o nepokretnostima evidentiranim u listu nepokretnosti 3431 KO Cetinje I, označenih kao: katastarska  parcela broj 3701, prirodno neplodno zemljište, površine 1.195 metara kvadratnih, katastarska parcela 3701, krš, kamenjar, površine 197 metara kvadratnih i katastarska parcela broj 3702, krš, kamenjar, površine 1235 metara kvadratnih. 

Sadašnji vlasnik, ovih parcela je AD “Izbor” iz Bara, a pripale su toj firmi kupovinom hotela “Grand”. Za 2627 metara kvadratnih “Izbor” traži 750.000 eura, odnosno 300 eura po kvadratnom metru. 

Lokacija nekadašnje “Lokande” nalazi se u istorijskom jezgru, te zbog toga je sadašnji vlasnik mora prvo ponuditi državi. 

Kako je navedeno u informaciji Vlade, Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Ministarstvo kulture su predložili kupovinu ove lokacije a prijestonica Cetinje da se pravo preče kupovine prenese na nju.

ISTORIJAT 

U Lokandi je u prvoj deceniji XX vijeka bilo smješteno diplomatsko predstavništvo S.A.D. Kasnije je dobila ime “Grand” hotel. Objekat je nakon zemljotresa, 10.12. 1979. godine srušen.

Tokom prethodne decenije pokrenuto je nekoliko inicijativa za obnovu hotela “Lokanda”. Jedna od njih bila je i ona iz 2010. godine koju je pokrenula NVO “Cetinje moj grad”. 

Hotel “LOKANDA”, bio je prvi savremeni hotel u Crnoj Gori i svojevrsni kulturnoistorijski spomenik zaštićen Zakonom o spomenicima kulture a koji je srušen nakon zemljotresa 1979. godine. U inicijativi se navodi da bi hotel trebao da bude na lokaciji na kojoj se prije nalazio, na današnjem Studentskom trgu – naveo je u tadašnjoj inicijativi predsjednik NVO “Cetinje moj grad” Vesko Pejović dodajući da je Programom “Cetinje – Grad kulture 2010 – 2013” predložena izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju hotela “Lokanda”. 

Zavidan broj ličnosti iz oblasti kulture i umjetnosti  koji je potpisao Inicijativu, svjedoči ne samo o interesu da se objekat hotela  Lokanda  vrati u vizure Njegoševe ulice kao arhitektonsko-urbanistički elemenat, već i   prostor koji će nastaviti da bude  “duhovni centar intelektualnih snaga Crne Gore – kazao je Pejović. 

Podsjećajući na burnu istoriju “Lokande” Pejović se vraća u 1864. godinu, u vrijeme kada vlada veliko interesovanje za obilazak Cetinja, koje postojećim ugostiteljskim kapacitetima  (hanovima) nije moglo zadovojiti potrebe; u vrijeme koje je ukazalo na neophodnost za podizanjem prvog javnog objekta – hotela.

 Na inicijativu predsjednika crnogorskog Senata Mirka Petrovića, oca knjaza Nikole, “Lokanda” je sagrađena prvim akcionarskim kapitalom u Crnoj Gori (radovi su počeli 1863. a završeni 1864. godine). Iako je bila državno vlasništvo, data je pod zakup cetinjskom trgovcu Vuku Vuletiću. Bila je stjecište mnogih poznatih domaćih i inostranih ličnosti i pružala je niz aktivnosti za zabavu i razonodu. U početku je to bila prizemna zgrada sa osam soba i restoranom. Početkom 1881. godine dograđen je sprat tako da je tada imala 20 soba, veliki salon,  dva restorana, kafanu, kupaonicu, savršenu francusku kuhinju i podrum snabdjeven najboljim francuskim vinima i likerima. Izuzetno ljubazno osoblje se brojnim gostima Lokande obraćalo na šest jezika (francuskom, njemačkom, engleskom, italijanskom, ruskom i grčkom).

U njoj se igrao bilijar, šah, karte, organizovale su se igranke, maskenbali, zabave rezervnih oficira, dočeci Nove godine, izbor mis Crne Gore i slične manifestacije. U hotelu su se prodavale i  italijanske, grčke, njemačke, ruske i srpske novine. Hotelska zgrada je više puta popravljana i nadgrađivana naročito u međuratnom periodu (1924) kada je imala 41 sobu, ali je uglavnom zadržavala prvobitni izgled.

Svojim sadržajima, “Lokanda” je predstavljala centar cetinjskog društvenog života, a svojom arhitekturom značajnu komponentu gradskih vizura.

SIMBOL

-Tokom vremena, u njoj se stvorio krug nacionalne omladine, koju su sačinjavali na strani školovani Crnogorci, otmeniji gradjani i stranci nastanjeni na Cetinju, i može se reći da je “Lokanda” bila centar intelektualnih snaga Crne Gore iz kojeg se razvijala crnogorska politička, demokratska, nacionalna i književna misao – kaže Vesko Pejović i dodaje da se na mjestu prvog savremenog hotela u Crnoj Gori, prve moderne profane građevine na Cetinju i prvog simbola građanskog Cetinja, danas nalazi arhitektonsko-urbanistički nedefinisan prostor.

-Objekat “Lokande” srušen je nakon zemljotresa zbog oštećenja  čiji  je obim onemugućavao  sanaciju i revitalizaciju. Kako je objekat i dalje imao status zaštićenog spomenika kulture,  rušenje je bilo uslovljeno rekonstrukcijom u skladu sa važećim konzervatorskim principima. Ovaj pristup je bio sadržan u svim relevantnim planskim i finansijskim projektima iz perioda obnove nakon zemljotresa.

Smatramo da je, kako je u toku priprema programskog zadatka za reviziju DUP-UP Istorijsko jezgro,  a u skladu sa Menadžment planom Istorijskog jezgra, nakon više od tri decenije, pravi trenutak za pokretanje inicijative za obnovu “Lokande.

Spomeničkom jezgru Cetinja bi bili  vraćeni sadržaj  i prostorne vrijednosti koje bi doprinijele uspjehu kandidature Cetinja za UNESCO listu kulturne baštine-navodi Pejović dio teksta inicijative koja je upućena Skupštini i Senatu prijestonice. 

Inicijativu za obnovu hotela “Lokanda” pokrenuo je 2012. godine i tadašnji gradonačelnik prijestonice, danas ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Iz prijestonice Cetinje juče nijesu željeli da komentarišu odluku Vlade o kupovini lokacije, osim pojašnjenja da “nije riječ o hotelu “Grand” nego o lokaciji nekadašnjeg hotela “Lokanda”.

Jelena Đukanović, Pobjeda, 09.09.2018.

Jedan komentar

  1. Nikola

    09. Sep, 2018

    Konačno da se krene sa mrtve tačke po pitanju Lokande kako bi se stvorili preduslovi za njenu obnovu. Mene vijest o otkupu placa raduje i ne mogu dočekati da ponovo vidim objekat bez kojega Cetinje nije Cetinje …

Vaš komentar