Sanacija podvožnjaka i uređenje prostora od Ćipura do Vladinog doma

Sanacija podvožnjaka i uređenje prostora od Ćipura do Vladinog doma

Posted on 08. Nov, 2017 by in Budućnost Cetinja, Urbanizam i arhitektura

Poštovani čitaoci, dragi Cetinjani, ljubitelji Cetinja,

Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu koji je poslije detaljnih analiza i razmatranja, nakon Skupštine Prijestonice i Senata Prijestonice podržala i Vlada  Crne Gore, stvorili su se uslovi da se krene u realizaciju rješavanja jednog od najvećih infrastrukturnih problema Cetinja, projekta koji će doprinijeti očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa.

Na izradi Idejnog rješenja sanacije podvožnjaka i uređenje prostora od Ćipura do Vladinog doma radio sam od 1998. godine a prvu verziju projekta u 2D pokazao sam 12. novembra 2000. godine u Plavom dvorcu na mojoj izložbi Za-jedno ljepše Cetinje koja je bila uvrštena u program obilježavanja Dana Cetinja (13 novembra)…

Pošto je problem bio izuzetno složen a kako nijesam imao geodetske podloge terena i projekat izvedenog stanja morao sam uložiti dodatne napore kako bih napravio rješenje koje može doprinijeti da se prevaziđe konflikt nastao izgradnjom podvožnjaka  na ovom svetom prostoru.

Predstoji izrada građevinskog projekta i nakon toga, početkom 2018. godine, realizacija. Odobrena su sredstva u iznosu od 350.000 eura.

Pogledajte kako bi po mojem projektu to trebalo da izgleda nakon sanacije:

Podvoznjak 3 DNaziv projekta: UREĐENJA PROSTORA OD ĆIPURA DO VLADINOG DOMA – AUTOR: VESKO PEJOVIĆ

Oblast u kojoj se projekat realizuje:

Infrastrukturni projekat i projekat za očuvanje kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa

1. Opis situacije, opravdanost i cilj projekta

Ovaj projekat nudi rješenje uređenja prostora od Ćipura do Vladinog doma koji je drastično „uznemiren“ izgradnjom PODVOŽNJAKA 1988/89 godine. Izvedeno stanje naišlo je na nepodijeljenu osudu svih Cetinjana i ljubitelja Cetinja a prilikom kandidature Cetinja za UNESKO, adekvatna sanacija ovog poteza bila je pod brojem jedan neophodnih preduslova koji se moraju ispuniti za uspješnu kandidaturu.

Projekat je urađen u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom Istorijskog jezgra Cetinja, podržan je i prihvaćen od rukovodstva Prijestonice Cetinje i Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Radovi na projektu počeli su 2000. godine a izložba konačne verzije i javna prezentacija održane su na Dvorskom trgu 17. septembra 2015 godine u organizaciji Prijestonice Cetinje i Matice crnogorske.

MC CT - IZLOZBA - Od Cipura do Vladinog doma POSTER-900Najveću ocjenu ponuđenom rješenju dala je i javnost kako prilikom izložbe tako i preko ovog sajta.

Opis problema

Na osnovu idejnog projekta Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje autora arh Vukote Tupe Vukotića i građevinskog projekta koji je izradila projektantska kuća MAVROVOPROEKT iz Skoplja 1986. godine, a koji je finansirala Skupština Opštine Cetinje, u ulici Novice Cerovića ispod definisanog kolskog poteza između Ćipura i Dvora Kralja Nikole, odnosno Biljarde i Arhiva, izgrađen je 1988/89. godine podvožnjak (most) i potporni zidovi.

Dužina pokrivenog dijela izgrađenog mosta je 66,00 metara. Čisti otvor mosta je 8,5 m za dvije vozne trake širine po 3,25 m i dva obodna trotoara od po 1,00 metar širine. Visina saobraćajnog profila za prolaz vozila je 4,5 m.

Stanje prije izgradnje podvoznjaka 1987Stanje prije izgradnje podvožnjaka

Podvožnjak je izgrađen iz sljedećih razloga:Da ukloni saobraćaj između Dvora kralja Nikole i Biljarde, kako bi se dobila “mirna zona” jer je to prostor kojim se kreću turisti, da novi veliki parking blizu hotela “Grand” i Njegoševog parka preko ulice Novice Cerovića (koja bi se produžila od Vladinog doma kroz kompleks Starog “Oboda”) poveže sa Bogdanovim krajem što bi doprinijelo rasterećenju saobraćaja kroz grad i da u slučaju velikih poplava odvede vodu iz Cetinjske pećine prema ponoru i tako zaštiti Biljardu i Dvor.

Nedostaci postojećeg stanja

-Otvoreni dio podvožnjaka između Ćipura-Biljarde i Dvora

podvoznjak - kanjon prema cipuru-zardinjere

Podvoznjak sa lokaliteta Cipur

-Otvoreni dio podvožnjaka između Biljarde i Arhiva

podvoznjak-kanjon kod arhiva

Podvoznjak 14

Između istorijskih i kulturnih objekata kao što su Crkva na Ćipuru, Dvor kralja Nikole, Njegoševa Biljarda i Arhiv Crne Gore, našla su se strana tijela: otvoreni dio podvožnjaka – “kanjon” dužine 40 m prema Ćipuru i 16 m prema Arhivu oivičen nezgrapnim betonskim žardinjerama, čime je narušena „ravnoteža“ tog istorijskog prostora.

-Potporni zid sa glomaznim betonskim žardinjerama i neuređeni trotoar od Arhiva do Dečanske ulice

Podvoznjak 8 1 640

Trotoar od Arhiva Crne Gore do Dečanske ulice ostao je neuređen, različitog nivoa i širine (kod Arhiva 2,75 a kod Dečanske 4,5 m).

Na vrh potpornog zida koji prati spuštanje saobraćajnice stavljene su (kao ograda) glomazne betonske žardinjere čime je negativni vizuelni i funkcionalni efekat na ovom potezu dodatno pojačan.

-Pregrađena Dečanska ulica

Dečanska ulica je zbog spuštanja saobraćajnice od Vladinog doma na mjestu ulivanja u ulicu Novice Cerovića nedopustivo grubo zatvorena čime je presječena jedna od najvažnijih i najomiljenijih relacija Balšića pazar – Cetinjski manastir.

Decanska iz parka-1000

Podvoznjak 9

-CILJ PROJEKTA

Cilj novo-predloženog rješenja je da se nedostaci izvedenog stanja na navedenom potezu maximalno neutrališu (a da podvožnjak ostane u saobraćajnoj funkciji) i da se napravi sklad između starog i novog stanja. U najkraćem, to je postignuto dodatnim natkrivanjem otvorenog dijela („kanjona“) podvožnjaka između Ćipura i Dvora Kralja Nikole odnosno Biljarde i Arhiva, uređenjem trotoara od Arhiva do Dečanske ulice, i otvaranjem Dečanske ulice čime se ponovo vraća „ravnoteža“ ovom prostoru.

NATKRIVANJE OTVORENOG DIJELA PODVOŽNJAKA 

Predlog sanacije podvoznjaka - Vesko

Dodatnim natkrivanjem “kanjona” podvožnjaka prema Dvorskoj biblioteci za oko 38 m, a prema arheološkom ostrvu Ćipur oko 31 m i od kule Biljarde do Arhiva za 16 m, negativni efekat od stranih tijela (kanjona i žardinjera) bi bio neutralisan jer bi podvožnjak bio pokriven 120 m (umjesto sadašnjih 66 m), između Ćipura, Biljarde i Dvora ponovo bi bila zelena površina, pješaci bi nesmetano prelazili ovu relaciju a saobraćaj kroz podvožnjak bi se normalno odvijao jer je zadržana visina od 4,5 m.

Podvoznjak nakon dorade77-001-JPG

1-PANORAMSKI PRIKAZ NATKRIVENOG PODVOZNJAKA

-Turisti bi iz Njegoševog parka mogli da idu prema Ćipuru i Cetinjskom manastiru pješačkom stazom sa koje se lijepo vidi arheološki kompleks Ćipur koji ovim rješenjem uopšte nije “uznemiren”.

PODVOZNJAK-VESKO-5f SAJT

PODVOZNJAK-VESKO-2f SAJT

POTEZ ARHIV CRNE GORE – DEČANSKA ULICA

Natkriveni dio (16 m) od kule Biljarde do Arhiva Crne Gore je popločan zbog povezivanja sa Dvorskim trgom

PODVOZNJAK-VESKO-4f-POGLED SA ARHIVA PRIJE I NAKON NATKRIVANJA

PODVOZNJAK-VESKO-10f SAJT

-Popločani trotoar od Arhiva Crne Gore do Dečanske ulice širine 4 m povezao bi Dvorski trg sa Dečanskom, omogućio stanovnicima ovog kvarta neophodni saobraćaj (kola hitne pomoći, dopremanje artikala, itd) i u dovoljnoj mjeri kompenzovao potrebu natkrivanja saobraćajnice od Arhiva do Vladinog doma.

Krošnje posađenog drveća duž druge strane saobraćajnice “ublažavaju” pogled iz parka kod Biljarde na potporni zid koji je nakon uklanjanja žardinjera mnogo prihvatljiviji, elegantna providna ograda se samo nazire a služi svrsi dok konzolni fenjeri na fasadama objekata duž trotoara daju poseban šarm ovoj relaciji.

PODVOZNJAK-VESKO-11f SAJT

Na ovim fotosima se vidi vazdušni prepust trotoara u dužini od 33 m koji je bio neophodan da bi se dobila širina trotoara kod Arhiva od 4 m.

PODVOZNJAK-VESKO-9f SAJT

PODVOZNJAK-VESKO-14f SAJT

-OTVARANJE DEČANSKE ULICE I UREĐENJE PARKA IZMEĐU VLADINOG DOMA I BILJARDE

PODVOZNJAK-640-VESKO-8f SAJT

PODVOZNJAK-VESKO-12f SAJT

Decanksa iz parka-my solution.vesko

Otvaranjem Dečanske ulice sa atraktivnim stepeništem otklonjen je i posljednji „feler“ postojećeg stanja nastao izgradnjom podvožnjaka na potezu OD ĆIPURA DO VLADINOG DOMA i postignut potpuni sklad starog i novog stanja.

PODVOZNJAK-VESKO-13f SAJT

DA BI EFEKAT UREĐENJA OVOG POTEZA BIO POTPUN PREDLAŽEM I DA SE U PARKU IZMEĐU VLADINOG DOMA I BILJARDE UREDE STAZE I OBNOVI ZELENILO …

Vesko Pejovic - Za CetinjeNAPOMENE:

-Zahvaljujem se svima koji su mi na bilo koji način pomogli da istrajem na ovom putu i moju zamisao uspješno dovedem do kraja. Tu su u prvom redu Zoran Martinović, dipl maš ing, Aleksandar Dajković, mr arch, Ana Mrvaljević, dipl arch, Nemanja Đurišić, dipl politikolog i Milorad Ćetković.

-Projekat – Idejno rješenje uređenja prostora od Ćipura do Vladinog doma poklanjam Cetinju – mojem rodnom gradu.

AUTOR: VESKO PEJOVIĆ

Vaš komentar