Cetinju iz državne kase osam miliona godišnje

Cetinju iz državne kase osam miliona godišnje

Posted on 14. Jun, 2017 by in Budućnost Cetinja, Gradske aktuelnosti, Pravci razvoja, Valorizacija prošlosti

Nacrt zakona o prijestonici predviđa poseban način finansiranja Prijestonice Cetinje. Cetinju iz državne kase osam miliona godišnje. Ranije je bilo predviđeno da se za razvoj prijestonice izdvaja devet odsto kapitalnog budžeta, a novim dokumentom jedan odsto tekućeg. Predloženo je normativno jačanje uloge gradonačelnika…

CETINJE-IVAN CRNOJEVIC-N-ADa bi se obezbijedio novac za razvojne aktivnosti prijestonice treba formirati poseban fond u koji bi se godišnje slivalo jedan odsto projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu. To jepredviđeno Nacrtom zakona o prijestonici. U tom dokumentu koji je Vlada usvojila u petak navedeno je da bi se iz fonda finansirali projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvojni i infrastrukturni, zatim projekti očuvanja kulturnoistorijskog nasljeđa,te projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Cetinja.

ivan-crnojevicUsvajanje nacrta je drugi pokušaj da se donese zakon o prijestonici. Prije tri godine taj dokument stigao je do faze prijedloga koji je usvojila Vlada. Kamen spoticanja bila je upravo odredba o finansiranju. Bilo je predloženo da se sredstva za fond za razvoj prijestonice obezbjeđuju u iznosu od devet odsto projektovane vrijednosti kapitalnog budžeta za svaku budžetsku godinu. U brojkama, u fond za razvoj prema iznosu kapitalnog i tekućeg budžeta za 2017 trebalo bi da se godišnje slije oko osam miliona eura (po nacrtu) odnosno od 25 miliona prema ranijem rješenju.

Gradonačelnik

Nacrtom koji je objavljen na sajtu Vlade predloženo je normativno jačanje uloge gradonačelnika prijestonice, veći stepen decentralizacije poslova koji su od neposrednog interesa za njene građane i jačanje učešća predstavnika prijestonice u organima upravljanja državnih javnih službi koje imaju sjedište na Cetinju. Tako, pored poslova utvrđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi, nacrt zakona o prijestonici predviđa da gradonačelnik: utvrđuje smjernice za ostvarivanje planova i programa razvoja prijestonice, prati sprovođenje programa razvoja i rada javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač prijestonica i daje saglasnost na akt kojim se utvrđuje broj i struktura zaposlenih u tim ustanovama, utvrđuje predlog godišnjeg programa razvoja prijestonice koji se finansira iz fonda za razvoj prijestonice…

cetinjski sarm-ivan crnojevic.petar-dobricaninTakođe, predloženo je da gradonačelnik Cetinja može učestvovati u radu Vlade, kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za razvoj grada. Nadalje, propisano je da prvi čovjek prijestonice ima zamjenika kojeg on imenuje uz saglasnost Skupštine prijestonice, kome mandat traje koliko i mandat gradonačelniku – piše u obrazloženju za donošenje nacrta zakona o prijestonici.

S ciljem valorizacije kulturnih, duhovnih i ekonomskih vrijednosti prijestonice, ovim zakonom je predloženo da Vlada na prijedlog gradonačelnika imenuje jednog člana u organe upravljanja u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država, a koje imaju sjedište na Cetinju.

Selidba institucija

Posebnim odredbama uređena su pitanja vezana za sjedište pojedinih državnih organa, organa državne uprave i javnih ustanova, te korišćenje objekata od istorijskog i kulturnog značaja kao i diplomatskokonzularnih i drugih stranih predstavništava i međunarodnih organizacija.

Analizirajući istorijski aspekt, ali isto tako i kapacitete (smještajne, ljudske i druge) jednog broja institucija, preseljenja važnih državnih institucija jedna je od ključnih aktivnosti koje prijestonici treba da vrate status i značaj kakav zaslužuje. Tako je predloženo preseljenje sjedišta niza državnih organa i drugih institucija, čime će se ,,dodatno ojačati uloga prijestonice u sistemu Crne Gore“.

Pored Rezidencije predsjednika Crne Gore, predloženim zakonom je planirano da sjedište Ustavnog suda bude u prijestonici. Takođe, pored Ministarstva kulture čije sjedište je u prijestonici, planirano je preseljenje i Ministarstva vanjskih poslova, za čije potrebe je već u završnoj fazi rekonstrukcija objekta na Cetinju (bivše Rusko poslanstvo). Tim prije jer je Cetinje istorijski bio diplomatski centar Crne Gore, te mu se na ovaj način taj status i vraća. Zakonom je definisano i da Istorijski institutCrneGore i Fakultet za crnogorski jezik i književnost budu na Cetinju, što mu nesumnjivo i pripada – piše u obrazloženju. Predlagači ističu kako ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je neophodno usaglasiti odredbe tog zakona.

ivan crnojevic-sajt-vesko pejovic-DSCN2351Predsjednik države da predsjedava Senatom

Senat prijestonice neće biti samo savjetodavno već tijelo koje između ostalog usvaja program rada prijestonice, a njime će predsjedavati predsjednik Crne Gore. Na taj način Senat dobija potpuno novu ulogu i status, kako u pogledu strukture i sastava tako i u pogledu nadležnosti – navedeno je u nacrtu zakona. Članovi senata su potpredsjednik Skupštine Crne Gore, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i inansijski sistem, predsjednik CANU, rektor Univerziteta Crne Gore, ministar kulture i gradonačelnik prijestonice.

D.Š, Pobjeda, 13.06.2017.

https://www.youtube.com/watch?v=h5yoeU2mn8k&feature=youtu.be

RTV Cetinje – Sedmog jula javna rasprava o Zakonu o Prijestonici

Prilog pripremio i likovno opremio Vesko Pejović

Jedan komentar

  1. Name (required)

    14. Jun, 2017

    To bi bilo dobro i poželjno ako i to ne ostane mrtvo slovom papiru . S obzirom da sam posjetila Hag zamislila sam Naše Cetinje u takvom ruhu. Veliki pozdrav .

Vaš komentar