Antikvarnica sjećanja Pura Đurića

Antikvarnica sjećanja Pura Đurića

Posted on 27. May, 2017 by in Iz kulture

Retrospektivna izložba Slobodana Pura Đurića, “Antikvarnica sjećanja”, nastala povodom 60 godina slikarskog rada ovog istaknutog umjetnika otvorena je u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić”.

MK-MG_7655Izložbu je otvorio prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture, a o umjetnikovim životu i radu govorili su i prof. Pavle Pejović, direktor Narodnog muzeja Crne Gore i dr Anastazija Miranović, direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

MK-MG_7657MK-PURO-..M..N....-Ministar Ljumović je u svom obraćanju rekao: “Zadovoljstvo mi je što u gradu koji je iznjedrio značajne likovne stvaraoce imam priliku da vas pozdravim na retrospektivnoj izložbi Slobodana Pura Đurića, slikara čiji je bitan dio opusa posvećen upravo Cetinju. Roditi se na Cetinju i biti darovan umjetničkim talentom, što je slučaj Pura Đurića, znači biti jednako stavljen pred izazove prostorne očuđenosti koliko i pred zagonetkom istorijskog trajanja. Takve okolnosti u svakom istinskom umjetniku pokreću tragaoca, koji iako pripravan na nova tumačenja i revidiranje ostaje u stalnom dosluhu sa tradicijom.”

“Ali, bitan podatak za naše slikarstvo predstavljaju i Đurićevi gvaševi na kojima se kroz lirski i intimistički dijalog sa crnogorskim ruralnim ambijentom i prirodom otkriva obilje i kolorizam u naizgled svedenom pejzažu, što je još jedna potvrda Đurićevog dubokog poniranja iza svijeta pojavnosti i objekata. Zato večeras imamo priliku da vidimo retrospektivu ne samo jednog likovnog opusa, već i svojevrsno raznoličje crnogorskog prostora, njegove mjene i valere i, nadasve, njegovu magiju,” istakao je ministar Ljumović.

O monografiji u kojoj je predstavljen stvaralački opus slikara, a koju su povodom otvaranja ove izložbe izdali Narodni muzej Crne Gore i Centar MK-MG_7722MK-MG_7643savremene umjetnosti Crne Gore istoričarka umjetnosti Anastazija Miranović je rekla: “Purov šezdesetogidišnji svijet slike pokušali smo smjestiti među korice monografske publikacije u želji da kažemo sve što treba, bez, kako bi Puro rekao, pretjeranih pojašnjenja. Otuda je ova monografija mnogo više od pukog predstavljačkog štiva sa taksativnim nabrajanjima izložbi i kritčkim tekstovima. U njoj je kroz krucijalne momente sublimiran život umjetnika, stvaralački razvojni put, interesovanja, mijene, pogledi na život, društvo, umjetnost, vremenski kontekst.”

Na životni i umjetnički put Pura Đurića podjsetio je direktor Narodnog muzeja Pavle Pejović, koji je istakao posebno zadovoljstvo što su u prilici da u galeriji koja nosi ime Miograga Dada Đurića organizuju ovu značajnu izložbu.

MK-PURO ..DJ...mk-puro-rijeka..MK-PURO..-..mk-puro-cetinjski manastirmk-puro djuric..mk-puro dj.

 

 

 

 

 

IZ BIOGRAFIJE SLOBODANA PURA ĐURIĆA

Rođen je 1935. godine na Cetinju. Završio je Umjetničku školu i Kulturološki fakultet. Studijski je boravio u: Francuskoj, Italiji, SSSR-u, Španiji i Grčkoj. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1959. godine.

mk-puro djuricRadio je kao dizajner u Elektroindustriji “Obod”, rukovodilac Jugoslovenskog likovnog salona “13. novembar” – Cetinje, predsjednik Skupštine opštine Cetinje i predsjednik SSRNA — Cetinja.

Izlagao je na 12 samostalnih, preko 190 grupnih izložbi u zemlji i oko 35 u inostranstvu.

Jedan je od osnivača likovnog salona “13. Novembar” Cetinje i jedan od inicijatora i utemeljivača Likovne akademije na Cetinju.

Nagrade:  Prva nagrada za mlade likovne stvaraoce Savjeta za prosvjetu i kulturu Crne Gore 1956. godine, Nagrade likovnog salona “13-novembar” — Cetinje 1968 i 1973. godine, Trinestojulska nagrada za slikarstvo — Skupštine Crne Gore za 1974. godinu, Trinaestonovembarska nagrada grada Cetinja za 1981. godinu.

MK-PURO DJURIC...CVIJECE..JPGC066MK-PURO-M-Nmk-puro djuric - ...mk-puro-cetinjemk-puro...budvamk-puro djuric-Crnogorsko selo

Odlikovan je Ordenom Republike sa srebrnim vijencem i ordenom zasluga za narod sa srebrnim vijencem.

Obavljao je mnoge društveno-političke funkcije i bio clan mnogih savjeta, žirija, odbora i fondacija kulturnih institucija i manifestacija Crne Gore i Jugoslavije.

Slobodan-Puro Đurić je uvršten u knjigu milenijumskog izbora: »Uspješni umjetnici i dizajneri dvadesetog vijeka«, po izboru i u izdanju Internacionalnog Bibliografskog centra Kembridž — Engleska, 2001. godine.

Slike mu se nalaze po mnogim galerijama, zbirkama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

Živi i stvara na Cetinju i u Budvi.

Puro Djuric sa zenom Vidom i cerkom Majom-sajtMarko Spadijer-Puro Djuric i njegov sin Mirko-sajtPurova izlozba-sa otvaranja..PURO-SA OTVARANJA IZLOZBE-2-sajtGoran Vrbica-Vide Djuric-Maja Djuric-Anastazija Mirovic-Sasa CilikovPurova izlozba-Galerija Dado-sajt

 

 

 

 

 

 

PS: Trajanje izložbe: 26. maj – 23. jun 2017.

Prilog pripremio i likovno opremio Vesko Pejović

 

Vaš komentar