Pejzažno uređenje Parka pjesnika

Pejzažno uređenje Parka pjesnika

Posted on 15. Sep, 2016 by in Budućnost Cetinja, Gradske aktuelnosti, Iz kulture

U sklopu priprema za uređenje prostora u blizini bivšeg Turskog poslanstva (skver na uglu ulica Vojvode Batrića i Bajove) i realizaciju inicijative da to postane Park pjesnika, Predrag Pejović i Marija Petrić, diplomirani inžinjeri pejzažne arhitekture uz konsultovanje Veska Pejovića, izvršnog direktora NVO “Cetinje moj grad”, uradili su projekat na ovu temu.

park-pjesnika-oko-1970Ovaj prostor veličine 520 metara kvadratnih  nalazi se u samom centru Istorijskog jezgra Cetinja koje je zbog vrijednosti koje posjeduje kao urbana algomeracija, sa umjetničkim i kulturno-istorijskim kvalitetima pojedinačnih kulturnih dobara, 1961. godine dobilo status kulturno dobro.

Koncept pejzažnog uređenja usklađen je sa planiranom namjenom površina u zahvatu DUP-a Istorijsko jezgro Cetinja, potrebom očuvanja životne sredine, kriterijumima zaštite kulturnog pejzaža i očuvanja zaštićenih prirodnih dobara.

park-pjesnika-20Prirodni uslovi:

Klima

Prijestonica Cetinje ima umjereno kontinentalnu klimu sa prosječnom godišnjom temperaturom od 11°C i godišnjom amplitudom od 20,1°C. Cetinje spada u najkišovitije gradove Evrope sa oko 4.000 mm vodenog taloga godišnje. Međutim, pored velikih padavina ovo područje je bez površinskih vodotokova i sa rijetkim izvorima, što je posljedica kraške konfiguracije i geološkog sastava terena.

Dendroflora Cetinja

U dendroflori Cetinja zabilježeno je ukupno 112 vrsta od čega 12 četinarskih i 100 lišćarskih. Ozelenjavanje grada teklo je uporedo sa njegovim formiranjem i to sa drvenastim vrstama koje su brzo rasle i zadovoljavale estetske kriterijume.

Opšti ciljevi pejzažnog uređenja ogledaju se u :

– očuvanju prepoznatljivih prirodnih vrijednosti i elemanata kulturnog pejzaža,

– rekonstrukciji i revitalizaciji objekata pejzažne arhitekture javne namjene,

– povezivanju zelenih površina javne namjene u jedinstven sistem urbanih zelenih površina,

– uspstavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i zelenih površina,

– upotreba vrsta otpornih na ekološke uslove sredine, u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima.

Nedostaci postojećeg stanja:

park-pjesnika-postojece-stanje-septembar-2016-sajt-600Zelena površina skvera kod Turskog poslanstva je trenutno zbog dugogodišnjeg neulaganja, u izuzetno zapuštenom stanju. Sadnice žive ograde su na kraju svog životnog vijeka, proređene su i kao takve su izgubile svoju osnovnu dekorativnu funkciju. Ista živa ograda u potpunosti zatvara kako ulaze u park tako i staze koje se ne vide i nisu u funkciji krišćenja prostora. Drveće je preraslo i većih je dimenzija nego što ovaj prostor dozvoljava. Na postojećem prostoru nije riješeno pitanje navodnjavanja, a bez adekvatnog sistema za navodnjavanje travnjak i sadnice u ljetnjim mjesecima ne mogu preživjeti visoke temperature. Takođe ovaj prostor nije osvjetljen pa u večernjim časovima zbog neosvjetljenosti korisnici ne borave u njemu. U parku trenutno ne postoje klupe pa se ljudi u njemu ne zadržavaju.

park-pjesnika-postojece-stanje-3park-pjesnika-postojece-stanje-4park-pjesnika-8

 

 

 

Opis novog rješenja:                                                           

Projektom je predviđeno:

 • Zadržavanje svih postojećih stabala, uz preporuku da se u narednom periodu ukloni krivo stablo bora, koje zbog svoje starosti u predstojećem periodu može predstavljati problem.
 • park-pjesnika-postojece-stanje-1-1000
 • Djelimično orezivanje stabala koja se zadržavaju na visinu od 10-12 m.
 • Predviđeno je formiranje grupacija dekorativnog zelenila (rešenje 1)
 • Sadnja sezonskog cvjeća i ruža (rešenja 1 i 2)
 • Planirano je potpuno uklanjanje postojeće žive ograde i sadnja nove na jednom djelu parcele.
 • Prilikom izvođenja mora se ugraditi sistem za navodnjavanje, jer ovi zasadi u ljenjim mjesecima bez adekvatnog navodnjavanja neće preživjeti.
 • Planirana je i rekonstrukcija postojećih pješačkih staza.

Biljni fond:

U parku se nalazi ukupno 17 stabala i to:

Chameaciparis sp. – 5 kom,

Pinus sp. – 1 kom,

Picea sp. – 6 kom,

Abies sp. – 5 kom.

Predviđeno je da se izvrši orezivanje svih stabala i da se ona zadrže. Ovim orezivanjem ukloniće se sve donje suve grane, a prostor koji je do sada bio prilično mračan postaće svjetliji i osunčaniji.

Uklanjanje postojeće žive ograde

 U novom rešenju predviđeno je uklanjanje postojeće žive ograde i svih žbunastih formi zbog fizioloških oštećenja, estetskih i funkcionalnih razloga. Na ovaj način prostor će se otvoriti. Planirana je sadnja novih žbunastih formi  obnavljanje dijela žive ograde, bordura sa sezonskim cvjećem i ruža, pa se uklanjanjem ovog dijela zelenila neće izgubiti na ozelenjenosti ovog prostora.

Novim rešenjem planirana je sadnja žive ograde u dijelu parka koji odvaja stambene objekte od zelenih površina. Na taj način zaklanjaja se pogled na ulaze u stambene objekte, stvara se prijatnija atmosfera kako za korisnike parka tako i za okolne stanare.

park-pjesnika-5park-pjesnika-6

 

Staze

Postojeće staze su u prilično zapuštenom stanju (zakovljenje, uništenog površinskog sloja i ivičnjaka) tako da je neophodno da se izvrši uklanjnje površinskog sloja, dubine 20 cm. Nakon toga neophodno je da se na mjestima, kao što je ulaz u park iz Bajove ulice, izvrši dosipanje zemlje kako bi nakon postavljanja kamena, šljunka i rizle staza bila u ravni sa trotoarom (druga opcija je postavljanje stepenika (16x32x150 cm). Finalni sloj kojim će se staze prekriti je bijela rizla, koja mora da bude ujednačene boje, viskokg kvaliteta. Takođe neophodna je i rekonstrukcija  ivičnjaka uz same staze uz maximalno korišćenje postojećih blokova.

park-pjesnika-7Sjetva travnjaka i sadnja sezonskog cvjećapark-pjesnika-skulptura

Obzirom da su travnjaci na ovoj zelenoj površini u potpunosti uništeni neophodna je sjetva travnjaka, uz prethodno nasipanje plodne humusne zemlje sloj debljine 20 cm.

Takođe planirana je i sadnja cvjetnih bordura. Karakteristika ove zelene površine su žive ograde koje prate staze, a obzirom da se one uklanjaju a želimo da dijelom zadržimo izgled skvera iz perioda kada je on nastao, sadnice sezonskog cvjeća su planirane tako da prate staze. Na taj način neće se izgubiti na ozelenjenosti a središnji prostor će ostati slobodan za korisnike i eventualno održavanje različitih manifestacija u parku. Rešenje 1 planirano je u potpunosti da bude bez cvjeća i žbunastih cvjetnih formi. Kod izbora sadnog materijala je neophodno ispoštovati sledeće uslove:

park-pjesnika-9park-pjesnika-10park-pjesnika-11

 

 

 

 • koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine a u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima,
 • sadnice moraju biti zdrave, rasadnički pravilno odnjegovane, standardnih dimenzija sa busenom.

Lokacija za skulpturu

Prostor predviđen za postavljenje skulpture na crtežu je označen sivom bojom, dimenzije koje su predviđene su 4,50 x 4 m.

Važna stavka kod planiranja nove zelene površine je i ugradnja kvalitetnog sistema za navodnjavanje kako bi se moglo vršiti kvalitetno održavanje zelenih površina.

U projektu su precizno navedeni svi neophodni radovi (pripremni, zemljani, tamponski, obrezivanje stabala, nabavka i postavljanje sadnog materijala, parkovskih klupa, uređenje staza, itd.  a dat je i predračun radova za tri varijante (sa cvijećem i bez cvijeća).

park-pjesnika-18

park-pjesnika-19

park-pjesnika-17

Zaključak:

S obzirom da se gore navedena površina nalazi u centralnom dijelu Istorijskog jezgra uz Fakultet dramskih umjetnosti a u neposrednoj blizini su Muzička akademija i Studentski dom neophodno je opsposobiti ovaj prostor kako bi bio u funkciji kulturnog života grada.

Važno je takođe napomenuti da je ovo prvi park ove vrste (Park pjesnika) u kojemu će se nalaziti skulptura (u prirodnoj veličini- vjerovatno rađena u bronzi) jednog od najvećih crnogorskih liričara Aleksandra Lesa Ivanovića i da će uređenjem ove zelene površine književnici, pjesnici, slikari i muzičari dobiti prostor kako za organizovanje izložbi tako i za organizaciju raznih kulturnih manifestacija.

Napomene:

-Nakon usvajanja ovog projekta, poseban projekat osvjetljenja parka i skulpture uradiće, takođe besplatno, ovlašćeni projektant Rajko Radusinović, dipl. el. ing.

-Uskoro se očekuje i objavljivanje KONKURSA tj projektnog zadatka za izradu skulpture pjesnika Aleksandra Lesa Ivanovića u prirodnoj veličini …

Prilog pripremio Vesko Pejović

 

 

5 Komentara

 1. Banja KaluđerovićVV

  17. Sep, 2016

  POŠTOVANJE!

 2. ljiljana đurišić

  17. Sep, 2016

  Sve je super zamišljeno, na slikama pogotovo lijepo izgleda. Slažem se da se treba urediti taj parkić u centru grada, jer je svaka uređena zelena površina dobrodošla svakom gradu i građanima.
  Ne slažem se nikako sa idejom da krivo stablo treba ukloniti. Ono je atrakcija, i kako često tuda prolazim vidim da ga i stranci fotografišu.Njega treba samo poduprijeti i napravit mu oslonac, pomoći mu da opstane, a nikako ga ukloniti.
  Nijesam sigurna ni da je dobra ideja da budući spomenik bude u prirodnoj veličini. Mislim da umjetnike tu ne treba ograničavati, već im omgućiti da konkurišu sa svojim predlozima pa da konkursna komisija odabere najbolje rješenje.
  Mislim da bi strašno važno bilo, zbog cjelokupnog utiska ovoga dijela grada, da se poslije uređenja ovoga parka, uredi i zelena površina ispred Zetskog doma. Onoliki prostor a tako zapušten je prosto nedopustivo.
  Srdačan pozdrav

 3. F-22

  02. Nov, 2016

  Koliko se sjecam (posljednji put sam bio na Cetinju 2006) to “krivo stablo” je endemski bor munika i mislim da je jedina na Cetinju. Svakako bi ga trebalo sacuvati, vjerovatno nema potrebe da se podupre jer krive munike opstaju u najgorim klimatskim uslovima na Lovcenu i Orjenu. Inace ideja o uredjenju tog malog parka je veoma dobra.

 4. Vraćam se na CT

  27. Dec, 2017

  Slažem se sa prethodnicima da krivo drvo ne treba dirati.
  U poslednje vrijeme se vide pomaci ka boljem.Ima dobrih ideja a i neke su sprovedene.Tu je uložen veliki trud i rad i to treba poštovati.
  Ono što bih zamjerio je krajnje nekvalitetno izvođenje radova (Njegoševa ulica, bunar na Titovom trgu, kružni tok kod autobuske, ograda autobuske, ograda plavog dvorca…….) kao i održavanje izgrađenog.
  Mislim da u svim projektima treba uključiti za pojedina pitanja stručne ljude iz tih oblasti, jer mi se čini da se poslu prilazi dosta amaterski a s ljubvlju što nije dobro.
  Predložio bih da se u parku Crvenog krsta i polumjeseca obnove vrbe koje su nekd krasile tu lokaciju.(primijetio sam da su posađeni neki prutići o kojima niko ljetos nije vodio računa iako je bila velika suša, tako se uloži trud i novac a na kraju nemamo ništa)
  Na kraju da zaključim ipak ima pozitivnih pomaka i to treba poštovati iako izgleda da sam bio suviše kritičan.

 5. Vesko Pejović

  27. Dec, 2017

  Poštovani, hvala na dobronamjernom i konstruktivnom komentaru. Po mojem mišljenju Vaša zapažanja su na mjestu!!! Slažem se sa Vama da treba uključiti više stručnih i operativnih kadrova, u prvom redu inžinjera raznih profila, koji bi pratili izvođenje projekata na terenu, pravili projekte izvedenog stanja, sprečavali propuste koje ste i koje nijeste naveli, brinuli zajedno sa odgovarajućim službama o tekućem održavanju mobilijara, objekata i infrastrukture itd.

Vaš komentar