Archive for May, 2015

Izložba slika Jovana Zonjića na Cetinju

Izložba slika Jovana Zonjića na Cetinju

Posted on28. May, 2015 by .

0

Iz­lo­žba sli­ka jed­nog od bar­do­va cr­no­gor­skog sli­kar­stva Jo­va­na Zo­nji­ća, ko­ju je or­ga­ni­zo­vao Na­rod­ni mu­zej Cr­ne Go­re, otvorena je 19. maja u Cr­no­gor­skoj ga­le­ri­ji umjet­no­sti „Mi­o­drag Da­do Đu­rić” na Ce­ti­nju. Ljubitelji umjetnosti moći će da vide dvadesetak djela iz raznih perioda njegovog stvaralaštva do 16. juna 2015 godine…

Continue Reading

Cetinje Lesu u čast

Cetinje Lesu u čast

Posted on27. May, 2015 by .

8

Cetinjani, Cetinjanke i svi poštovaci ličnosti i lirike Aleksandra Lesa Ivanovića, NVO “Cetinje moj grad” inicirala je Sekretarijatu za kulturu prijestonog Cetinja da se na odgovarajući način obilježi sjećanje na velikana crnogorske poezije. Ova inicijativa pokreće se u najljepše doba godine, kada “veče slazi i miriše lipa” i kada se u nama, u najljepšem svijetlu “bude” Lesovi stihovi …

Continue Reading

Nagrada za karikaturu “CAVA” pripala Luki Lagatoru

Nagrada za karikaturu “CAVA” pripala Luki Lagatoru

Posted on17. May, 2015 by .

0

Naš sugrađanin Luka Lagator osvojio je prestižnu nagradu “CAVA” na 22-om Internacionalnom festivalu karikature koji je ove godine organizovan u sklopu najveće svjetske izložbe “EXPO 2015” koja se održava u Milanu od maja do oktobra ove godine, gdje će biti predstavljena i Crna Gora …

Continue Reading

Izložba djela Pabla Pikasa na Cetinju

Izložba djela Pabla Pikasa na Cetinju

Posted on07. May, 2015 by .

0

U organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore i Galerije Osten iz Skoplja Izložba Pablo Pikaso – crteži, grafike, keramika (iz kolekcije Galerije Osten iz Skoplja), otvorena je u četvrtak, 30. 04. 2015. godine u 20 h u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Na izložbi je predstavljeno 50 radova a vrijeme trajanja izložbe je 30.4 – 30.10.2015 …

Continue Reading