Archive for January, 2015

Primjedbe na nacrt izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Istorijskog jezgra Cetinja

Primjedbe na nacrt izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Istorijskog jezgra Cetinja

Posted on22. Jan, 2015 by .

6

Poštovani čitaoci, dragi Cetinjani,
Pretpostavljam da većina od Vas nije u toku sa predlogom izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana (DUP-a) Istorijskog jezgra Cetinja (čija je izrada u završnoj fazi) pa ću nastojati da Vas kroz ovaj prilog upoznam sa konceptom obrađivača koji je bio na javnoj raspravi od 06.juna do 06.jula.2014 godine i mojim primjedbama i sugestijama na ovu temu …

Continue Reading

U sjedištu UNESCO predata kandidatura za upis istorijskog jezgra Cetinja na Listu zaštićene svjetske baštine

U sjedištu UNESCO predata kandidatura za upis istorijskog jezgra Cetinja na Listu zaštićene svjetske baštine

Posted on15. Jan, 2015 by .

0

-Predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO prof. Branislav Mićunović i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović predali su u sjedištu UNESCO nominacioni dosije za upis Istorijskog jezgra Cetinja na Listu svjetske baštine…

Continue Reading

Rastislavu Vrbenskom uručena Povelja “Ivan Crnojević”

Rastislavu Vrbenskom uručena Povelja “Ivan Crnojević”

Posted on04. Jan, 2015 by .

0

U Vladinom domu danas je održana svečanost kojom je obilježen četvrti januar – Dan osnivanja Prijestonice Cetinje. Tom prilikom, gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović dodijelio je Povelju “Ivan Crnojević” direktoru Centra Programa Ujedinjenih nacija za razvoj za Evropu i Centralnu Aziju Rastislavu Vrbenskom, inače doskorašnjem stalnom koordinatoru UNDP u Crnoj Gori…

Continue Reading