Archive for September, 2013

Omaž Valtazaru Bogišiću

Omaž Valtazaru Bogišiću

Posted on21. Sep, 2013 by .

19

Povodom 125 godina od donošenja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru, u organizaciji Matice crnogorske Ogranak Cetinje, u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom“ na Cetinju, u četvrtak 19.09. 2013 godine u 20 h, održan je OMAŽ VALTAZARU BOGIŠIĆU. O Valtazaru Bogišiću, govorio je prof. dr Zoran Rašović, član CANU, jedan od tvoraca brojnih imovinskih zakona koji se danas primjenjuju u Crnoj Gori. U dramskom dijelu programa učestvovali su glumci Aleksandar Radulović, Ivana Mrvaljević i Zoran Vujović a u muzičkom dijelu Gudački orkestar Muzičke akademije sa Cetinja sa dirigentom Radovanom Papovićem. Prisutne je pozdravio i predsjednik Matice crnogorske Dragan Radulović. Projekat je osmislio i rukovodio sa njim Vesko Pejović.

Continue Reading