Archive for February, 2013

Za ljepše Cetinje

Za ljepše Cetinje

Posted on19. Feb, 2013 by .

32

Poštovani Cetinjani i svi vi koji volite Cetinje,
Pred vama je još jedna obrađena ideja za ljepše Cetinje u 3D. Ovoga puta “krenuli” smo od Njegoševe ulice prema Cetinjskom manastiru. Povod je bio činjenica da uskoro treba da počnu radovi na popločavanju Njegoševe ulice sa trotoarima u dužini od 800 m. Smatramo da je je to prava prilika da se postojeće stanje dovede do odgovarajućeg nivoa i da to nije velika investicija s obzirom (da je dužina ovog poteza oko 200 m) na efekat koji bi se postigao …

Continue Reading