Archive for September, 2011

Ovoga niđe nema – cetinjski humor, Vesko Pejović

Ovoga niđe nema – cetinjski humor, Vesko Pejović

Posted on27. Sep, 2011 by .

3

Poštovani čitaoci sajta,
Izišlo je iz štampe treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje moje knjige o cetinjskom humoru “Ovoga niđe nema” na kojemu sam radio skoro četiri godine. Kako sam u zadnja dva mjeseca bio preokupiran Idejnim rješenjem sanacije podvožnjaka, pripremom za štampu i praćenjem štampanja ove knjige, to se odrazilo i na broj novih priloga na našem sajtu. Nadam se da su razlozi bili opravdani …
Fotos na naslovnoj strani prikazuje rad Dimitrija Popovića iz najnovijeg ciklusa “Misterijum Luče mikrokozma” koji se nalazi na korici knjige …

Continue Reading

Priznanja za Stašu, Gojka i Anu

Priznanja za Stašu, Gojka i Anu

Posted on09. Sep, 2011 by .

1

Na svečanosti povodom obilježavanja Dana fakulteta umjetnosti na Cetinju, 26.06.2011. godine, dodijeljene su i nagrade najboljim studentima sa tri fakulteta. Među njima su bili i Staša Radusinović, Gojko Berkuljan i Ana Pejović, pa ih u znak priznanja za postignute rezultate i sa željom da na tome ne stanu, predstavljam čitaocima sajta …
Na naslovnoj strani: Ana Pejović, Ambalaža

Continue Reading