Archive for June, 2011

Crna Gora i Cetinje u 3D na Google Earth-u, Nemanja Đurišić

Crna Gora i Cetinje u 3D na Google Earth-u, Nemanja Đurišić

Posted on18. Jun, 2011 by .

1

“Virtuelna” Crna Gora počela je da se gradi 2008. godine, entuzijazmom ljudi koji su željeli da svoj grad a samim tim i državu približe korisnicima širom planete. Crna Gora je jedna od 190 zemalja na svijetu koje su prezentovane na Google Earth-u, sa svojom kolekcijom 3D modela… Prijestonica Crne Gore Cetinje – svoj prvi 3D model je dobila u aprilu 2010. godine…

Continue Reading

Doc. dr Maja Đurić – fotografija

Doc. dr Maja Đurić – fotografija

Posted on09. Jun, 2011 by .

3

Doc. dr Maja Đurić, rodjena je na Cetinju 30. 11. 1966. godine. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, diplomirala je istoriju umjetnosti 1993 godine, magistarske studije završila 1995 godine u Pragu na Centralno-evropskom univerzitetu – odsjek za istoriju umjetnosti, filozofije i arhitekture a doktorsku disertaciju odbranila je u Beogradu gdje joj je 21. aprila 2011. godine svečano uručena diploma …

Continue Reading

Život se vraća u grad bogate prošlosti, Zorica Petanović

Život se vraća u grad bogate prošlosti, Zorica Petanović

Posted on03. Jun, 2011 by .

14

– Prestonica Cetinje dobila je glavni projekat za rekonstrukciju Dvorskog trga čija će realizacija početi u drugoj polovini tekuće godine; -Realizacija projekta “Beautiful Cetinje” počeće 15. jula;
– Proces izmjene planske dokumentacije u cilju stvaranja pretpostavki za početak izgradnje autobuske stanice teče predviđenom dinamikom; – Cetinje je uspjelo da u svoje vlasništvo vrati plato na kojem se nalazi gradska tržnica a urađeno je i njeno idejno rješenje te će uskoro početi i izrada glavnog projekta; …

Continue Reading