Archive for September, 2010

O radu Komunalne policije Prijestonice, Filip Moštrokol

O radu Komunalne policije Prijestonice, Filip Moštrokol

Posted on28. Sep, 2010 by .

6

Komunalna policija Prijestonice Cetinje egzistira kao relativno novi organ u okviru rada lokalne uprave, i kao takva nastoji da riješi veliki broj problema sa kojima se građani susrijeću, a koji zahtijevaju njeno reagovanje …

Continue Reading

Okrugli sto: Rješavanje problema vodosnabdijevanja Cetinja

Okrugli sto: Rješavanje problema vodosnabdijevanja Cetinja

Posted on13. Sep, 2010 by .

7

U SRIJEDU 08.09.2010. U VLADINOM DOMU ODRŽAN JE OKRUGLI STO NA TEMU “RJEŠAVANJE PROBLEMA VODOSNABDIJEVANJA CETINJA” …
ZA ČITAOCE SAJTA, PORED IZVJEŠTAJA SA OVOG SKUPA, EXKLUZIVNO PREZENTIRAMO PREDLOG ZAKLJUČAKA KOJI JE URADIO STRUČNI TIM JP VODOVOD CETINJE A SA KOJIM JE SAGLASAN RADNI TIM …

Continue Reading