Archive for August, 2010

Fondacija “Ljubica i Tomo Lompar”, Cetinje

Fondacija “Ljubica i Tomo Lompar”, Cetinje

Posted on31. Aug, 2010 by .

9

U znak sjećanja na svoje roditelje, Ljubicu i Toma, koji su bili časni i humani ljudi i sa željom da pomogne domovini Crnoj Gori, juna mjeseca 2008. godine, njihov sin Marko Lompar, osnovao je prvu privatnu fonadaciju u Crnoj Gori koja već treću školsku godinu, stipendira najbolje crnogorske studente sa po 400 eura mjesečno …

Continue Reading

Završena sanacija spomenika Lovćenska vila

Završena sanacija spomenika Lovćenska vila

Posted on27. Aug, 2010 by .

5

Završena sanacija spomenika Lovćenska vila. Svi radovi izvedeni po projektu sanacije spomenika Vladimira Vukmirovića, dipl. arh. kojim je max ispoštovan projekat autora spomenika Rista Stijovića. Donator Branislav Banjo Bjelica …

Continue Reading

Srednja muzička škola na Cetinju, Konstantin Ivanović

Srednja muzička škola na Cetinju, Konstantin Ivanović

Posted on20. Aug, 2010 by .

2

-Kako je u završnoj fazi izrada projektne dokumentacije za Novi umjetnički kompleks na lokaciji “Stari Obod” u čijem sastavu je predviđeno i nekoliko objekata za potrebe Muzičke akademije, smatram da bi dobro bilo osnovati na Cetinju, Srednju muzičku školu, koja bi zajedno sa Nižom muzičkom školom mogla naći pravo mjesto u dijelu ovih objekata. To bi trebala biti jedna škola. Kvalitet nastavnog osoblja Muzičke akademije, savremeno uređeni i opremljeni prostori za nastavu i vježbe, kao i kontinuitet školovanja, sigurno bi doprinijeli jačem kvalitetu muzičkog stvaralaštva…

Continue Reading

Iz Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, Mirko Stjepčević

Iz Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, Mirko Stjepčević

Posted on15. Aug, 2010 by .

38

Autobuska stanica, Novi Vatrogasni dom, Fabrika vode, Zgrada socijale, Prostorno urbanistički plan Cetinja, Izmjene i dopune DUP-a “Aerodrom”, DUP-ovi “Donje polje” i “Donji kraj”, DUP “Više Palaca”, UP “Stari Obod”, Lokalne studije lokacije, Dvorski trg …

Continue Reading

Vratimo se Cetinju, Olivera Martinović

Vratimo se Cetinju, Olivera Martinović

Posted on05. Aug, 2010 by .

0

Poslije četiri decenije, okupili su se na Cetinje, 24-oga julskoga dana u godini 2010 – oj. Generacija Cetinjske gimnazije 1969/70. Čavrljali su dva dana, od Cetinja do Lovćena, a đe bi drugo “ĐECA” koja su se na Cetinju rodila i zauvijek ostala sa Cetinjem u srcu …
-Dođite opet, dođite da pričamo, da se sjećamo, da učinimo ono što nijesmo a možemo, da učinimo gradu našem sve što je u našoj moći a treba mu! Da učinimo s ljubavlju, kroz konkretne ideje, sugestije, projekte, donacije …

Continue Reading

MJESTO PARLAMENTU CRNE GORE JE NA CETINJU, Rajko Bojović-advokat

MJESTO PARLAMENTU CRNE GORE JE NA CETINJU, Rajko Bojović-advokat

Posted on04. Aug, 2010 by .

2

Razmišljajući o putevima razvoja Cetinja, o svemu što je Cetinje uradilo za Crnu Goru i odnosu države prema Cetinju, zaključio sam da bi povratak crnogorskog Parlamenta na Cetinje predstavljao ključni momenat u težnji da Cetinje postane Prijestonica u pravom smislu te riječi.
Iako je prije dvije godine, prilikom usvajanja Zakona o prijestonici donijeta odluka da Parlament Crne Gore ostane u Podgorici, smatram da bi tu odluku trebalo preispitati iz sljedećih razloga:

Continue Reading

Mladenu Lomparu uručena nagrada “Aleksandar Leso Ivanović”

Mladenu Lomparu uručena nagrada “Aleksandar Leso Ivanović”

Posted on03. Aug, 2010 by .

2

Književna nagrada „Aleksandar Leso Ivanović” uručena je akademiku Mladenu Lomparu sinoć u Vladinom Domu na Cetinju. Napominjući da se svečanost odvija sa simbolikom obnove, prestižno priznanje Lomparu je uručio ministar kulture Crne Gore prof. Branislav Mićunović.
Zahvaljujući se na ovom visokom priznanju Mladen Lompar je počeo svoju besjedu riječima:
Poštovani posjetioci, dragi ljubitelji poezije, uvažena porodico
Aleksandar Leso Ivanović nema na Cetinju svoje ulice; nema škole sa njegovim imenom ili drugog duhovnog obilježja i spomenika.
Grad je zakićen tuđim perjem.
Jer, ne voli svoje pjesnike.
Ni mrtve ni žive.

Continue Reading