Počeli pripremni radovi za izgradnju Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti

Posted on 27. Jan, 2010 by in Budućnost Cetinja, Pravci razvoja

Jovan Koljevic

Izvršni direktor EI OBOD Jovan Koljević, dipl. ecc, dao je za naš sajt izjavu da je, danas 27.01.2010.  počelo seljenje opreme iz donjeg na gornji kompleks Oboda što predstavlja i početak pripremnih radova na izgradnji Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju. Po njegovim riječima, rok za završetak ovog posla je 25. februar 2010. godine i on se nada da će ovo biti na vrijeme i uspješno obavljeno.

Realizacija ovog projekta je veoma važna za naš grad iz više razloga. Formiranjem novog Univerzitetskog kompleksa dobio bi se odgovarajući funkcionalan prostor za kvalitetan rad fakulteta, adekvatan smještaj studenata i profesora, stvorili bi se uslovi za dalji razvoj postojećih fakulteta umjetnosti, Cetinje bi dobilo jedan gradski kvart koji bi obogatio njegovu urbanu strukturu a oslobodili bi se i objekti Ruskog, Engleskog i Turskog poslanstva kao i zgrada bivšeg Djevojačkog instituta čime se stvaraju i preduslovi da se ovi prostori upotrijebe za druge potrebe …

umjetnicki kompleks donji obod 1

Ovom prilikom, podsjetiću vas na dio obrazloženja Žirija zbog čega je prva nagrada u iznosu od 15000 eura dodijeljena autoru rada pod šifrom 227XTC, dipl. ing. arh Anđelki Badnjar.

“Predložena urbanistička matrica prvonagrađenog rada ima najumjereniji odnos prema gradu i prema postojećoj organizaciji gradskog tkiva. Ovim rješenjem, na najbolji način očuvan je duh lokaliteta i njegova relacija sa gradom. Arhitektonsko oblikovanje je vrlo ujednačeno sa naglašenim kosim jednovodnim krovovima i sa materijalizacijom koja ostavlja mogućnost da se obradi u duhu održive arhitekture. Ostavljena je mogućnost racionalizacije kapaciteta kod pojedinih objekata uz očuvanje ponuđenog arhitektonsko oblikovnog rješenja. Dvostranim otvaranjem omogućava se prožimanje funkcija gradskog trga uz zadatu ulicu sa jedne strane i dvorišta studentskog kompleksa sa druge strane. Uvažavajući postojeći park autor je prenio istu namjenu i na prostor između studentskog doma i objekta FDU. Tako je urbanističkom dispozicijom objekata i slobodnih prostora ostvarena ravnoteža u prostoru. Protočna saobraćajnica kroz urbanističku matricu omogućava višenamjensku upotrebu…

Ispunjenje projektno prostornih i funkcionalnih zahtjeva, racionalnost i ekonomičnost rješenja, očuvanje duha mjesta kroz zadržavanje postojećih objekata i oblikovna rješenja novih, kao i adekvatan odnos prema gradskoj strukturi Cetinja kvalifikovalo je ovaj rad za prvu nagradu na konkursu.”

Članovi žirija:

-predsjednik Žirija prof. mr Nataša Djurović, Univerzitet Crne Gore, prorektor;

-potpredsjednik Žirija prof. Aleksandar Radojević, dipl. ing. arh, Arhitektonski fakultet Beograd;

-Slobodan Danko Selinkić, dipl. ing. arh;

-Mr Dragoljub Marković, dipl. prost. planer;

-Ksenija Vukmanović, dipl. ing. arh;

-Prof. Mladen Ulićević, dipl. ing. građ, Građevinski fakultet Podgorica;

-Doc. mr Nenad Šoškić, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje

Sekretar Žirija: doc. mr Lazar Pejović

Vaš komentar