Cetinje-sajamski grad

Cetinje-sajamski grad

Posted on 21. Dec, 2009 by in Budućnost Cetinja, Pravci razvoja

Piše: Svetislav Pule Vujović

pule131109

Cetinje ima sve preduslove da bude, tokom cijele godine, sajamski grad. Pored povoljnog geografskog položaja i dobrih saobraćajnih veza ima postojeće objekte i infrastrukturu NOVOG OBODA koji su idealni za sajamske potrebe.

novi obod

Ako bi se sa nivoa države Crne Gore prihvatila ova ideja, Budva bi dobila veliki prostor za izgradnju najekskluzivnijih turističko-ugostiteljskih objekata u epicentru crnogorske turističke metropole.

U prilog ovog predloga  ide činjenica da nigdje u svijetu sajmovi nijesu u turističkim centrima.

Ovo je i jedan od načina, budući da razvoj industrije na Cetinju nije više prisutan u planovima razvoja grada, da se otvori preko stotinu lijepih radnih mjesta u prvom redu za mlade Cetinjane.

U prvo vrijeme, hotel Grand bi bio dovoljan za smještaj organizatora, učesnika i gostiju sajmova a sa ovim bi se povećao i promet postojećih ugostiteljskih, trgovačkih i muzejskih objekata u gradu.

———————————————————————————————

Cetinje može, samo ako Podgorica hoće

U PRIJESTONICI SE NE ODRIČU IDEJE DA TAJ GRAD POSTANE SAJAMSKI CENTAR

 Stanovnici Cetinja ne odustaju, makar u razgovorima, od ideje da bi prijestonica mogla postati novi sajamski centar Crne Gore, a da bi za to idealan prostor bio kompleks bivšeg giganta bijele tehnike “Obod”. U prostoru je 36 hiljada kvadratnih metara zatvorenog dijela, sa devet hala, prosječne veličine oko četiri hiljade kvadratnih metara, sa kompletnom infrastrukturom. U okviru kompleksa starog “Oboda” nalazi se i otvoreni kultivisani prostor sa visokim rastinjem površine od skoro 80 hiljada kvadrata, sa više od 10.000 kvadratnih metara parking prostora, te restoranski dio koji zauzima površinu od dvije hiljade kvadrata.

Nenad Martinovic
Cetinjanin Nenad Martinović smatra da bi ta lokacija bila idealna da se na njoj otvori sajam. Kaže, “Obod” se nalazi u predgrađu, gdje postoji dovoljno veliko prostranstvo za, kompleksnu logistiku koju sajamske aktivnosti zahtijevaju.
“Putna povezanost , geografski položaj, prijatna klima tokom sajamskih manifestacija, to su samo neke od prednosti. Imao bi mogućnost mnogo veću od sajmova u okruženju, te kapacitet da organizuje četiri sajamske izložbe istovremeno i privuče 200 hiljada posjetilaca godišnje”, smatra Martinović.
Vjeruje da bi cetinjski sajam mogao da funkcioniše od aprila do oktobra, jer grad u tom periodu ima prijatnu klimu što čini poseban dar i izlagačima i posjetiocima.
“To bi značilo i da bi osim poslovnih ljudi crnogorsku prijestonicu i sajam posjetili i turisti koji borave na Crnogorskom primorju. Zato smatram da bi od sajamskog turizma imali korist i država i grad domaćin”, tvrdi Martinović.
On očekuje da bi država što prije trebalo da krene u realizaciju ovog projekta, jer bi Cetinje tako dobilo status i sajamskog grada, uposlili bi se mladi ljudi, aktivirali prazni hoteli i moteli i privatni smještaj, te pospješila trgovina i ugostiteljstvo u gradu.
“Da li država Crna Gora ima sredstva da u vrijeme globalne ekonomske krize investira izgradnju sajma na nekoj drugoj lokaciji, gdje bi bilo potrebno: kupiti zemljište, izgraditi objekte sa kompletnom infrastrukturom i dovesti namjeni? Koliko bi to koštalo? Zašto to raditi negdje drugo kada za to ima gornji kompleks “Oboda” koji se sa malim ulaganjima može preurediti”, kaže Martinović.

D.L 03.08.2010 Nezavisni dnevnik Vijesti

————————————————————————————

Na Cetinju predstavljena ideja otvaranja regionalnog sajma u prostoru gornjeg Oboda

Šansa za preporod

           Ideja o otvaranju sajma regionalnog značaja u halama gornjeg Oboda na Cetinju posljednja je šansa za revitalizaciju crnogorske prijestonice. Početak rada u fabrikama svjetiljki, kao i proizvodnja malih frižidera i klasičnih hladnjaka bi u potpunosti vratili život u grad pod Lovćenom – zaključak je juče održane konferencije za novinare u prostoru gornjeg Oboda, koja je sazvana na inicijativu sindikata metalaca Crne Gore.

          – Otvaranjem sajma u halama Oboda zaposlilo bi se od 600 do 700 ljudi koji danas putuju u Podgoricu ili Budvu da rade – poručio je predsjednik sindikata Oboda Vojo Vujović.

           On je dodao da bi se time riješilo pitanje egzistencije i nekoliko hiljada članova njihovih porodica.

            Predsjednik sindikata kulture Blagota Eraković, koji je začetnik ove ideje, smatra da je otvaranje sajma na Cetinju idealna prilika ne samo da se ovom gradu privredno vrati značaj iz sedamdesetih godina prošlog vijeka, nego da on konačno postane duhovni i kulturni centar Crne Gore.

              – Danas sajamska industrija donosi veliki profit, jer je sajam kulturološka institucija preko koje svijetu pokazujemo najbolje što imamo i koja radi svih 12 mjeseci u godini – kazao je Eraković.

              Proizvodnja ili protesti

               Predsjednik sindikata Vojo Vujovic je rekao da bi, prema sadašnjim uslovima i zahtjevima tržišta, bilo moguće početi proizvodnju svjetiljki i malih frižidera.

             – O svemu ovome Vlada Crne Gore, kao većinski vlasnik Oboda, treba dobro da razmisli, u suprotnom ćemo organizovati proteste – poručio je Vujović.

Pobjeda, 08.09.2010, J.Đukanović

——————————————————–

Grupa građana Cetinja Senatu Prijestonice dostavila inicijativu:

Bivši “Obod” regionalni sajamski centar, CETINJE 28.01.2011.
U ime grupe gradjana ing. Nenad Martinović (autor ideje) dostavio Senatu Inicijativu  da se na mjestu gornjeg kompleksa “Obod”-a izgradi regionalni sajamski centar.

Senat će, u skladu sa Planom rada Senata za 2011. godinu, koji treba biti usvojen na prvoj narednoj sjednici Senata, ali i uz konsultacije sa Vladom Crne Gore, buduci da se radi o zemljistu koje je u drzavnoj svojini, razmatrati mogucnost da se pomenuta Inicijativa nadje na dnevnom redu neke od narednih sjednica.

SENATU PRIJESTONICE CETINJE

-INICIJATIVA

O ideji da na mjestu bivše fabrike Obod na Cetinju bude regionalni

sajamski centar

· Osnovni ciljevi i koncept

Kako je vrijeme pokazalo postojeću infrastrukturu bivše Elektroindustrije

Obod Cetinje teško je pokrenuti u bilo kojem obimu proizvodnog programa,

koje je Obod nekad imao. Vrijeme koje protiče ostavlja sve manje

mogućnosti za ostvarenje ovih ideja. Zainteresovanih investitora nema a

nemamo ni novog Petra Sinanovića – Nagiba odnosno nema ni volje ni

ideja a ni elana da se u tom pravcu nešto pokuša.

Pored toga u svemu je najgore to što postojeći objekti sa kompletnom

infra strukturom propadaju. Propadanjem ovih objekata, ideja o sajmu ili

bilo koja druga ideja neće biti interesantna, za bilo kog investitora.

Prilagođavanje bivšeg fabričkog kompleksa Oboda za potrebe sajamskog

centra, neće biti adekvatna zamjena za ukidanje Oboda kao crnogorskog

giganta i okosnice cetinjske industrije, trgovine i usluga, ali je stvarna i

moguća alternativa za stavljanje u funkciju vrijednih objekata i idealna

šansa da lijep posao dobije nekoliko stotina mladih ljudi.

Pored toga ostvareni bi bili i znatni efekti u uslužnim djelatnostima na

Cetinju.

Opšti kontekst uloge i mjesta Cetinja u prisutnim pravcima razvoja kao

kulturnog, duhovnog središta Crne Gore i značajne turističke destinacije

može biti samo obogaćen realizacijom ove ideje.

Na kraju ovo je jedina ideja koja je prisutna u javnosti, iako je od

određenih struktura i odgovornih činilaca a priori nekritički odbacivana, a

koja je realna i u praksi ostvarljiva.

Činjenica je da treba pokušati sa ostvarenjem ove ideje i u tom pravcu

dostavljamo Senatu Prijestonice Cetinje ovu inicijativu.

U daljem tekstu navešćemo konkretno što treba uraditi da bi se ona

ostvarila odnosno da bi se pokušalo sa njenim ostvarenjem.

Pošto je naša inicijativa koncept mi smo konkretan predlog nazvali tri

koraka koji sadrže osnovne elemente i postupke kao i podjelu

odgovornosti među osnovnim činiocima-Prijestonica – Vlada RCG (vlasnik)

– postupak i uslovi za izbor referentnog partnera.

· Osnovne komparativne prednosti i uslovi

1.Država većinski vlasnik; nema ekspropijacije zemljišta

2.Postojeći objekti koji obezbjeđuju minimalna ulaganja u prenamjenu

3.Kompletno uređena i izgrađena infra-struktura unutar objekata

4.Kultivisan otvoreni prostor; zelene površine i visoko rastinje

5.Parking prostor

6.Putna povezanost

7.Geografski položaj

8.Prijatna klima tokom održavanja sajamskih manifestacija

Napominjemo da navedeni osnovni uslovi ispunjavaju u potpunosti sve

međunarodne standarde za organizaciju sajamskih djelatnosti III

generacije (najmodernija-usklađena sa pravilima CEFA).

Sa ovog aspekta ovo je jedini i jedinstveni postojeći prostor u Crnoj Gori.

Poređenja radi, da istaknemo da bi green fields investicija u ovakav prostor

po postojećim cijenama u Crnoj Gori iznosila minimalno 50-60 miliona eura,

a na atraktivnijim lokacijama (npr. Podgorica, crnogorsko primorje) još

30% zbog cijene zemljišta i komunalija.

· Tehničke karakteristike

– Bruto površina 128.700 m2 .

– 36.000 m2 zatvorenog prostora ukupno 9 hala

– Prosjek veličine hala: 4000 m2 sa kompletnom infra-strukturom

– Otvoreni kultivisani prostor sa visokim rastinjem; 79.900 m2

– Parking prostor 10.800 m2

– Restoranski prostor: 2000 m2.

Kompleks se nalazi na lokaciji predgrađa grada, gdje postoji dovoljno veliko

prostranstvo za, kompleksnu logistiku koju sajamske aktivnosti zahtevaju.

Putna povezanost , geografski položaj, prijatna klima koja obezbjeđuje

jeftiniji režim skladištenja i kondicioniranja klime u halama uz značajnu

uštedu energije.

· Osnovni standardi u sajamskim djelatnostima, opis

djelatnosti i potencijalne mogućnosti

Priređivanje sajmova i pratećih manifestacija, organizovanje kongresa i

stručnih skupova, marketinške usluge,održavanje koncerta, skladištenje

robe i ugostiteljstvo.

Cetinjski sajam ima mogućnost da organizuje 20 sajamskih manifestacija

tokom sajamske godine, i ima kapacitet da u zatvorenom prostoru

organizuje četiri sajamske manifestacije istovremeno.

Pored toga ima postojeći kapacitet da može da organizuje (četiri) sajamske

manifestacije istovremeno, u periodu od aprila do oktobra.

Procijenjena posjeta izražena u brojkama je od 250.000-300.000 tokom

sajamske godine. (procjena urađena na osnovu standarda za ovu

djelatnost)

Napominjemo da po postojećim standardima jedan posjetilac sajma donosi

gradu domaćinu 30-40 eura, bez prevoza i ostalih troškova.

Ponovo ističemo da Cetinje u tom periodu ima prijatnu klimu što

predstavlja često zanemarivanu komparativnu prednost u odnosu na

Podgoricu i crnogorsko primorje.

Geografski položaj Cetinja koje se nalazi na sredokraći puteva između dvije

najnaseljenije regije – Podgorica i crnogorsko primorje je još jedna

zanemarivana komparativna prednost.

Činjenica je da ove stvari treba posmatrati u kontekstu održivog razvoja i

globalnih klimatskih promjenan pa ih treba isticati i valorizovati kao

komparativne prednosti ne samo u odnosu na blisko okruženje već i

regionalno.

· Zaključak

Kako smo naveli u prethodnom poglavlju potencijalne mogućnosti su vrlo

velike i za sam grad Cetinje bi predstavljale u ovoj situaciji značajan

zamajac za aktiviranje svih vrsta uslužnih i pratećih djelatnosti kao i

unapređenje javne uprave i valorizacije svih resursa kojima gradska vlast

upravlja.

Sve je to ostvarivo i izgleda upečatljivo na papir, jer se radi o

standardizovanim podacima.

Ključno je pitanje kako to ostvariti. Upravo u tom pravcu i dostavljamo ovu

inicijativu.

Potrebna je volja odnosno odgovarajuća odluka odgovornih i vlasnika da se

pristupi realizaciji ovog projekta.

Da bi bilo potpuno jasno svima od kojih se očekuje izjašnjavanje i

odlučivanje o ovoj inicijativi da se ne očekuje niti od grada niti od

vlade da pristupe organizaciji firme koja bi se bavila sajamskom

djelatnošću.

Naprotiv, suština inicijative je da se preporuči Vladi Crne Gore, kao

većinskom vlasniku, da putem međunarodnog javnog tendera pozove

postojeće sajamske kuće koje se bave ovom djelatnošću te da im ponudi

ovaj prostor u zakup za obavljanje te djelatnosti u Crnoj Gori.

Zašto? Vlada je većinski vlasnik, sada samo nepokretne imovine, bivšeg

Oboda. Sajamske kuće imaju iskustvo, menadžment, kompletnu

upravljačku i organizacionu sposobnost tako da dobijamo dobrog

upravljača.

Praktično to izgleda ovako. Zagrebački velesajam, beogradski sajam ili bilo

koja sajamska kuća iz Evrope, sasvim je svejedno, ima mogućnost da

koristeći postojeći kapacitet u upravljanju i organizaciji ove djelatnosti vrlo

jednostavno i lako uzme u zakup ponuđeni prostor i organizuje u Crnoj Gori

istovjetne ili u manjem obimu aktivnosti sajamske djelatnosti.

Da bi se oni ozbiljnije zainteresovali potrebna su dva najbitnija uslova:

a. Da je cijena zakupa niska i da je zakup dugoročan

b. Da su potrebna minimalna ulaganja u postojeće objekte

Oba uslova je lako ispuniti. Mi predlažemo cijenu zakupa od jednog dolara

ili eura godišnje na rok ne manje od 30 a ne više od 50 godina.

Drugi uslov je takođe lako ispuniti jer u uslovima za davanje u zakup ne

treba tvrdo insistirati na obaveznim ulaganjima u određenom obimu.

Cijena od jednog dolara ili eura godišnje je apsolutno prihvatljiva za

sadašnjeg većinskog vlasnika čak i ako bi posmatrali samo prihode i

rashode. Činjenica je da pri postojećem stanju stvari održavanje postojećeg

kompleksa gornjeg Oboda i istoimene firme košta vlasnike oko 500.000

eura godišnje minimalno. To znači da bi se ova suma ušteđela. Kako

nepokretna imovina rapidno propada, a vlasnik nema jasnu ideju šta da

radi sa svojom imovinom onda ovaj momenat ne može da predstavlja

nikakvu prepreku, a mi ne treba da govorimo o ostalim multiplikativnim

efektima stavljanja u funkciju pomenutog kompleksa za namjenu sajamske

djelatnosti.

Učesnike na tenderu ne treba obavezivati na određena ulaganja, jer će on

sam (mi ne treba da ih podučavamo tome pa samim tim ni da ih

uslovljavamo) predvidjeti i ukalkulisati potrebne investicije za prenamjenu

postojećih objekata, kao i tempo i redosljed ulaganja (znači prepustićemo

to tržištu konačno). Naša je procjena da većina ulaganja ne prelazi

1.000.000 eura, od kojih je za obezbjeđenje solidnih uslova za početak

rada dovoljno pola od navedene sume.

Zadržali smo se na ova dva uslova kao najbitnija jer oni to stvarno i jesu i

neophodan su preduslov za bilo kakvu aktivnost po ovom pitanju. Zbog

toga ih treba jasno prihvatiti i sprovesti.

Pored ova dva osnovna uslova potrebno je na odgovarajući način

zainteresovati potencijalne zakupce. To znači da im treba uputiti validni

informaciju sa ozbiljnog mjesta, na isti takav način voditi preliminarne

razgovore i eventualne pregovore.

Da napomenemo da nije potrebno mnogo truda da bi se prepoznali

potencijalni zakupci u ovom pravcu i njihove adrese. Oni su organizovani u

asocijacije sajamskih gradova ili sajmova, na svim nivoima od regionalnog

do evropskog i šireg međunarodnog. Moguće je informaciju proslijediti na

asocijacije ovog tipa a isto tako i sajamskim kućama. Djelovati u oba

pravca nije štetno, ali je štetno zapetljavati se u pregovorima na više

strana čemu je sklona naša administracija pa ove aktivnosti treba voditi

ozbiljno, odgovorno, stručno i sa najvišeg mjesta.

Na kraju da spomenemo jer je najmanje bitno i predstavlja najmanju

prepreku. Ograničavajući faktor u ostvarenju ovog projekta može da bude

ograničeno tržište Crne Gore. Upravo iz tog razloga potrebna je referentna

sajamska kuća sa dobrim menadžmentom, kako bi cetinjski sajam bio

regionalni što je stvarno i moguće.

· Osnovna tri koraka

1. Vlada Republike Crne Gore donosi odluku o davanju u zakup gornjeg

kompleksa Oboda sa sljedećim uslovima:

a) Za obavljanje sajamske djelantosti

b) Traži se referentna sajamska kuća sa dugoročnim iskustvom i

dobrim menadžmentom.

c) Cijena zakupa dolar ili euro godišnje

d) Rok zakupa 30-50 godina sa mogućnošću produženja ugovora.

2. Vlada Republike Crne Gore raspisuje međunarodni tender sa istim

uslovima kao u tački 1.

3. a) Prijestonica Cetinje donosi odgovarajuću odluku o podršci

ostvarenju ove ideje i obezbjeđuje uslove iz svog domena za

realizaciju projekta.

b) Vlada Crne Gore zajedno sa Prijestonicom Cetinje formira radnu

grupu koja će ozbiljno i odgovorno sprovoditi sve aktivnosti u pravcu

popularizacije ove ideje, a pored toga i voditi razgovore i pregovore kao

i koordinisati sve aktivnosti.

Po razmatranju ove inicijative Senat Prijestonice, u slučaju pozitivnog

rešenja, a u okviru svoje nadležnosti može da predloži gradonačelniku i

gradskoj vlasti, ili direktno Vladi kao vlasniku ovu inicijativu. Nemamo ništa

protiv da ova inicijativa bude i dorađena ili upotpunjena, ali smo protiv bilo

kakve modifikacije koja bi značila i vulgarizaciju same ideje i naše

inicijative.

Smatramo da je u ovom pravcu potrebno dobre volje više nego obično i

očekujemo da se u jednom odgovornom i ozbiljnom postupku može

realizovati ova ideja. Smatramo da objektivne prepreke ne postoje, osim

možda u nama i oko nas, te da je ovu inicijativu vrijedno pokušati ostvariti.

Najvažnije u svemu je da nas ova tri koraka koja predlažemo ne koštaju

ništa a ako odgovorni budu radili kako treba imamo preko 60% realne

šanse da dobijemo uspješnog partnera.

Na kraju, ova ideja ima veoma jaku podršku u javnosti, iako to možda

nekome ne znači puno. Ako želimo da budemo odgovorni prema svom

gradu i mladom naraštaju onda nema opravdanja da se ne pokuša sa

realizacijom ovog projekta. Sa druge strane i Vlada Crne Gore nužno mora

da iskaže svoj, do sada deklarativan, odgovoran odnos prema imovini a i

prema samom gradu Cetinju.

Podršku ovoj inicijativi dalo je 1.480 članova grupe ’’SVI ZA CETINJSKI

SAJAM’’ na Facebook-u.

U ime grupe osnivač Nenad Martinović, Bulevar crnogorskih junaka 77

3 Komentara

 1. nenad martinović

  09. May, 2010

  Pozdravljam sve ideje koje su vezane da Cetinje bude sajamski grad, i da se u gornjem kompleksu Oboda izgradi savremeno sajmište
  Zato molim sve Cetinjane ma gdje oni bili da se pridruže grupi na Facebook ‘SVI ZA CETINJSKI SAJAM’.

 2. Nikola S. Martinović

  31. May, 2010

  Ovo je odlična, ostvariva i održiva ideja. Realizovati se može veoma brzo ali uz pomoć države. Ovo bi bila adekvatna alternativa za ukidanje cetinjske industrije i idealna šansa da lijep posao dobije nekoliko stotina mladih Cetinjana.

 3. Име ми је Ћирилица

  09. Nov, 2015

  Никола, када Вам је ова идеја “одлична, остварива и одржива”, хајте ви инвестирајте у сајам на Цетињу. Оставите на миру државу. Она је “успјешно” укинула (одличан термин!) велики дио оног што је могло да ради.
  Ипак, да Вас у вези са сајмом, узгред, приупитам: Да ли сте чули за економију обима?!

Vaš komentar