Osnovne informacije, Vesko Pejović

Osnovne informacije, Vesko Pejović

Posted on 23. Nov, 2009 by in Cetinje, Osnovne informacije

Cetinje
Cetinje, vjekovna prijestonica Crne Gore, danas je duhovni i kulturno-umjetnički centar obnovljene države. To je mjesto istorijskog i nacionalnog identiteta, pamćenja i trajanja Crne Gore. Dobilo je ime po rijeci Cetini koja je, vjerovatno u XVII vijeku napustila površinski tok i nestala u nekom od brojnih ponora.

Prijestonica Cetinje zahvata površinu od 910 km2 što iznosi 6,6% površine Crne Gore.

polozaj opstine cetinje na mapi cg

Nalazi se na njenom jugozapadnom dijelu između Boke Kotorske na zapadu, Budvanske rivijere na jugu, basena Skadarskog jezera i Zetsko-Bjelopavlićke ravnice na istoku, Nikšićkog polja i Bijelih rudina na sjeveru. Graniči se sa sedam opština (Kotor, Tivat, Budva, Bar, Podgorica, Danilovgrad i Nikšić).

Polozaj Cetinja +

Cetinjska regija se može globalno podijeliti na tri veće prostorno izdvojene cjeline:

• Katunska površ ili Katunski krš,

• Planinski vijenac Lovćena i njegova kontinentalna podgorina i

• Zapadni obod Skadarskog basena.

Stanovništvo

Prema popisu iz 2011. godine, Cetinjska opština ima 16.757 stanovnika od čega u gradu živi 14.166 a u oklnim selima 2591 stanovnik.
Po  popisu stanovništva iz 2003. godine, opština Cetinje imala je 18.482 stanovnika, dok sam grad ima 15.353  ili 83% od ukupnog broja stanovnika.

Geografski podaci

Karta cetinjskog polja
Cetinjsko polje smješteno u istočnoj podgorini Lovćena, je kraškog tipa dužine oko 6 km a širine od 0,3 do 1,3 km i zahvata površinu oko 5 kvadratnih kilometara. Blago je nagnuto od Bajica prema Donjem Polju pa se njegova nadmorska visina kreće u rasponu od 660 do 760 metara. Prosječna nadmorska visina Cetinja je 672 m.

Klima
Zahvaljujući blizini mora (8km vazdušne linije) i Skadarskog jezera (14 km) klima na Cetinju je umjereno kontinentalna.

-Klimadijagram po Valteru i Kepenov Csbx’’ podtip klime za Cetinje

Klimadijagram po Valteru Legenda:

m – naziv mjesta (broj ispod imena označava klimatski period -1961/90); n – nadmorska visina stanice;

tg – prosječna godišnja temperatura vazduha;

Rg – prosječna godišnja suma padavina;

tn – srednja minimalna temperatura najhladnijeg mjeseca;

Atn – apsolutni minimum temperature vazduha u kl. periodu;

 g – mjeseci sa apsolutnim minimumom temperature vazduha ispod 00C; h – mjeseci sa negativnom sr.mjes.min.t.;

R(mm) – godišnji hod srednjih mjesečnih suma padavina; t(0C) – godišnji hod srednjih mjesečnih temperatura vazduha; k – klimatska formula po Kepenu.(D. Burić, 2008)

-Ljeta su topla i sušna, prosječne temperature od 20 stepeni Celzijusa, zime hladne i vlažne, prosječne temperature 2 stepena Celzijusa a proljeća i jeseni su poznata po obilnim kišama.

cetinjske kise
-Neposredna blizina lovćenskog masiva prouzrokuje velike kondenzacije tako da je Cetinje grad sa skoro najviše atmosverskih padavina u Evropi budući da srednja godišnja količina padavina iznosi oko 4000 mm vodenog taloga na svaki metar kvadratni zemljišta. Najveće padavine bilježe se uglavnom u novembru i decembru a 1935 godine je kiša neprekidno “vrhla”  27 dana (od 1 do 27 decembra).

poplava manastir
-Najniži dio Cetinjskog polja – Donje polje je do sada nekoliko puta bilo pod vodom a posljednja velika poplava je bila 1986 godine.

Poplava
-Ogromna količina vodenog taloga nestaje kroz brojne ponore i podzemnim tokovima stiže do Rijeke Crnojevića sa kojom je Cetinje hidrološki povezano.
Njegoseva ulica - snijeg

-U prošlosti je zimi padalo od 1 do 2,5 metara snijega (1954 godine debljina sniježnog pokrivača je iznosila 2,5 metra) ali se u zadnjih pedeset godina bilježi porast temperatura, opada količina padavina a raste broj sunčanih dana u godini.

Saobraćajna povezanost
Cetinje je povezano magistralnim putevima sa Podgoricom (30 km) i Budvom (29 km) dok ga sa Kotorom spaja stari put kroz crnogorsko kameno more i Njeguško polje (40 km) koji je posebno atraktivan na relaciji Njeguši – Kotor

kotorske serpentine

gdje se nalazi 25 serpentina sa kojih se pruža lijep vidik na zaliv Boke kotorske.
Udaljenost od aerodroma Golubovci kod Podgorice je 42 km, od aerodroma u Tivtu 50 km a od aerodroma Ćilipi u Dubrovniku 110 km.
Najbliže luke u okruženju su Barska (70 km) i Splitska (350 km). Udaljenost Cetinja u km  od: Kotora (preko Budve) 50, Tivta 54, Herceg Novog 94, Budve 29, Bara 67, Ulcinja 93, Nikšića (preko Podgorice) 81, Danilovgrada 48, Šavnika 127, Berana 171, Bijelog Polja 149, Kolašina 101, Mojkovca 121, Plužina 140, Žabljaka 189, Plava 211, Rožaja 202, Pljevalja 205.

Naseljena mjesta u opštini Cetinje

Koze u okolini Cetinja
Bajice, Barjamovica, Bijele Poljane, Bjeloši, Bobija, Boguti, Bokovo, Velestovo, Vignjevići, Vojkovići, Vrba, Vrela, Vuči Do, Gađi, Gornič, Gornja Zaljut, Gornji Ceklin, Grab, Gradina, Građani, Dide, Dobrska Župa, Dobrsko Selo, Dodoši, Donja Zaljut, Donje Selo, Dragomi Do, Drušići, Dubovik, Dubovo, Dugi Do, Dujeva, Đalci, Đinovići, Erakovići, Žabljak, Žanjev Do, Zabrđe, Zagora, Začir, Izvori, Jankovići, Jezer, Kobilji Do, Kopito, Kosijeri, Kranji Do, Kućišta, Lastva, Lipa, Lješev Stup, Majstori, Malošin Do, Markovina, Meterizi, Mikulići, Milijevići, Mužovići, Njeguši, Obzovica, Ožegovice, Oćevići, Očinići, Pačarađe, Pejovići, Petrov Do, Poda, Podbukovica, Prevlaka, Prediš, Prekornica, Prentin Do, Proseni Do, Radomir, Raičevići, Rvaši, Resna, Ržani Do, Rijeka Crnojevića, Riječani, Rokoči, Smokovci, Tomići, Trešnjevo, Trnjine, Uba, Ubli, Ublice, Ugnji, Ulići, Cetinje, Čevo, Češljari, Šinđon i Štitari.

naselja u opstini cetinje

Mapa naseljenih mjesta u opštini Cetinje preuzeta sa sajta www.cetinje.me

Comments are closed.