Dimitrije Popović: Zapis uz portret Danila Kiša

Dimitrije Popović: Zapis uz portret Danila Kiša

Posted on 22. Aug, 2015 by .

0

-U mraku nedefiniranog prostora Danilo Kiš gleda u nešto našem pogledu skriveno. Čini se da je pisac odsutan. Sav je predan onome što posmatra. Njegovom omiljenom riječju kazano, lice mu je „ozareno“. Ruku je položio na blago otvorena usta. Pokret ruke naglašava zanešenost koja je neizreciva. Pisac zari iznutra. Unutarnji glas harmonira s njegovim bićem. Ali jedan detalj unosi uznemirenost u kompoziciju. Remeti prijašnji doživljaj portreta. Na Danilovoj ruci je položen kostur šake. Ruka života je istovremeno postala i ruka smrti…

Detaljnije

O Bolnici “Danilo I”

O Bolnici “Danilo I”

Posted on 15. Aug, 2015 by .

9

Zahvaljujući sredstvima Evropske banke za razvoj od 260.000 eura, a posredstvom Ministarstva ekonomije i Ministarstva zdravlja Crne Gore u bolnici “Danilo I” na Cetinju, u toku su aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije ove bolničke zgrade u cilju postizanja bolje energetske efikasnosti. To je bio i razlog da razgovaram sa direktorom ove ustanove dr Ivanom Gazivodom o mogućnostima unapređenja zdravstvene zaštite na Cetinju…

Detaljnije

Cetinjani Dejan i Rajko Popović osvojili Mon Blan

Cetinjani Dejan i Rajko Popović osvojili Mon Blan

Posted on 11. Aug, 2015 by .

0

Ekspedicija “Slobodni Penjači Cetinje” Rajko Popović sa sinovima Dejanom (17) i Vukom (15) uputila se da osvoji Mon Blan (4809 m) najviši vrh Alpa. Nakon tri dana Vrh su osvojili Dejan i Rajko, dok je Vuk morao da odustane na visini od 3900 m zbog visinske bolesti, iako je savladao najteži i njopasniji dio uspona. Uspon su savladili sa ruksacima težine preko 15kg…

Detaljnije

Detaljni urbanistički plan “Istorijsko jezgro” Cetinja

Detaljni urbanistički plan “Istorijsko jezgro” Cetinja

Posted on 05. Aug, 2015 by .

1

S obzirom na starost postojećeg DUP-UP-a „Istorijsko jezgro“ Cetinja iz 1990 godine i zahtjeva da ovaj Plan treba da zadovolji izraženu potrebu i interese građana i privrednih subjekata, kao i propisane kriterijume koji se odnose na kandidaturu za UNESKO listu svjetske kulturne i prirodne baštine, pristupilo se izradi Izmjena i dopuna DUP-UP-a „Istorijsko jezgro“ Cetinja. Obrađivač ovog projekta bio je CAU – Centar za arhitekturu i urbanizam, Podgorica…

Detaljnije

Usvojeni Detaljni urbanistički planovi za Istorijsko jezgro Cetinja, Bajice i Humce

Usvojeni Detaljni urbanistički planovi za Istorijsko jezgro Cetinja, Bajice i Humce

Posted on 04. Aug, 2015 by .

0

Poštovani Cetinjani, ljubitelji Cetinja i čitaoci sajta,
Na sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje održanoj 31.07.2015 godine, usvojeni su Detaljni urbanistički planovi za Istorijsko jezgro Cetinja, Bajice i Humce tako da je sada prostor Cetinja pokriven 90% sa adekvatnim planskim dokumentima. Kako prilog o DUP-u “Istorijsko jezgro Cetinja” želim za koji dan detaljno da prikažem, odlučio sam da Vas prvo ukratko upoznam sa DUP-ovima za Bajice i Humce koje je radila planerska firma “MonteCEP” iz Kotora…

Detaljnije

Tribina: Svjetsko-istorijska obzorja crnogorskog 13. jula 1941. – Prof. dr Radovan Radonjić

Tribina: Svjetsko-istorijska obzorja crnogorskog 13. jula 1941. – Prof. dr Radovan Radonjić

Posted on 18. Jul, 2015 by .

0

Matica crnogorska Ogranak Cetinje, povodom Dana državnosti, u četvrtak 16. jula u 19 sati, u svojim prostorijama (Njegoševa br. 100) organizovala je tribinu Prof. dr Radovana Radonjića na temu: Svjetsko-istorijska obzorja crnogorskog 13 jula 1941. godine. Nakon muzičke numere „MAĐARSKA FANTAZIJA“ čiji je autor JOHAN KASPAR MERTZ koju je izveo jedan od najdarovirijih mladih crnogorskih gitarista Petar Dobričanin i pozdravne riječi Luke Lagatora, akademik Radonjić je (1 h) veoma nadahnuto govorio o 13 julu kao datumu bez presedana u cjelokupnoj crnogorskoj, odnosno evropskoj istoriji 20. vijeka…

Detaljnije

Lipska pećina otvorena za turiste

Lipska pećina otvorena za turiste

Posted on 14. Jul, 2015 by .

2

Od juče (13 jula) u turističkoj ponudi Crne Gore i Prijestonice Cetije, u selu Lipa Dobrska, na svega 5 km od centra Cetinja, nalazi se Lipska pećina, prvi valorizovani speleološki objekat kod nas. Da bi došli do nje potrebno je da se iz pravca Cetinja uključite na magistralu ka Podgorici, i skrenete desno ka lokalnom putu koji vodi pored poznatog nacionalnog restorana Belveder, do sela Lipe Dobrske, u dužini od 3 km…

Detaljnije

Osveštana crkva Svetog Ivana Prepodobnog Crnojevića

Osveštana crkva Svetog Ivana Prepodobnog Crnojevića

Posted on 05. Jul, 2015 by .

1

-Crkvu Svetog Ivana Prepodobnog Crnojevića osveštao je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo sa sveštenstvom i monaštvom. Riječ je o prvom vjerskom objektu Crnogorske pravoslavne crkve izgrađenom nakon njene obnove …

Detaljnije

Gojku Ratkoviću uručena Nagrada Udruženja Crnogoraca Amerike

Gojku Ratkoviću uručena Nagrada Udruženja Crnogoraca Amerike

Posted on 03. Jul, 2015 by .

0

-Na prigodnoj svečanosti koja je održana (juče 02.07.2015) u prostorijama Ogranka Matice crnogorske na Cetinju, Seka Vučićević, sestra predsjednika Udruženja Crnogoraca Amerike Iva Đukanovića, uručila je najboljem đaku Cetinjske gimnazije, tradicionalnu (15-tu po redu) novčanu nagradu od 1000. eura, koja je ove godine pripala Gojku Ratkoviću.

Detaljnije

Četiri godišnja doba Jagode Popović

Četiri godišnja doba Jagode Popović

Posted on 18. Jun, 2015 by .

0

Druga samostalna izložba Jagode Popović, koju je posvetila strastvenom baroknom virtouzu na violini Vivaldiju i njegovoj kompoziciji “Četiri godišnja doba”, otvorena je u utorak 16. juna 2015. godine u Studiju Josip Račić – Moderne galerije u Zagrebu…

Detaljnije

Anelino veče

Anelino veče

Posted on 16. Jun, 2015 by .

1

Kon­cert i iz­lo­žba sli­ka „Oko me­ne” svestrane mlade umjetnice Ane­le Čin­drak, iza­zvao je ve­li­ko in­te­re­so­va­nje pu­bli­ke ko­ja se u četvrtak veče (11. juna 2015. godine), oku­pi­la na pla­tou is­pred Cr­no­gor­ske ga­le­ri­je umjet­no­sti „Mi­o­drag Da­do Đu­rić” na Ce­ti­nju. Po­sje­ti­o­ci ovog do­ga­đa­ja, po­red uži­va­nja u kon­cert­nom pro­gra­mu to­kom ko­jeg je Ane­la, za­jed­no sa svo­jim go­šćama Eden Se­ku­lo­vić (vi­o­lon­če­lo), Bo­ži­com De­lić (vi­o­li­na), Mi­le­nom Kan­ka­raš (kla­ri­net) i Džej­lom Čin­drak (vi­o­la), iz­ve­la dje­la Her­mo­sa, Pja­co­le i Ga­li­ja­na, ima­li su pri­li­ku da vide i 15 nje­nih sli­ka na ko­ji­ma do­mi­ni­ra­ju mo­ti­vi Ce­ti­nja…

Detaljnije

Veče Mocarta

Veče Mocarta

Posted on 13. Jun, 2015 by .

0

U subotu 06. juna 2015. godine u novim prostorijama Matice crnogorske Ogranak Cetinje održan je Koncert kamerne muzike pod nazivom “Veče Mocarta”. Na repertoaru su se našla poznata djela Volfganga Amadeusa Mocarta: dvije Sonate za violinu i klavir, K 301 i K 304, i Klavirski kvartet K 478. a program je izveo kvartet: Maja Popović (klavir), Perin Kinkin (violina), Vladislava Drašković (viola) i Vladimir Drobnjak (violončelo)…

Detaljnije

Izložba slika Jovana Zonjića na Cetinju

Izložba slika Jovana Zonjića na Cetinju

Posted on 28. May, 2015 by .

0

Iz­lo­žba sli­ka jed­nog od bar­do­va cr­no­gor­skog sli­kar­stva Jo­va­na Zo­nji­ća, ko­ju je or­ga­ni­zo­vao Na­rod­ni mu­zej Cr­ne Go­re, otvorena je 19. maja u Cr­no­gor­skoj ga­le­ri­ji umjet­no­sti „Mi­o­drag Da­do Đu­rić” na Ce­ti­nju. Ljubitelji umjetnosti moći će da vide dvadesetak djela iz raznih perioda njegovog stvaralaštva do 16. juna 2015 godine…

Detaljnije

Cetinje Lesu u čast

Cetinje Lesu u čast

Posted on 27. May, 2015 by .

7

Cetinjani, Cetinjanke i svi poštovaci ličnosti i lirike Aleksandra Lesa Ivanovića, NVO “Cetinje moj grad” inicirala je Sekretarijatu za kulturu prijestonog Cetinja da se na odgovarajući način obilježi sjećanje na velikana crnogorske poezije. Ova inicijativa pokreće se u najljepše doba godine, kada “veče slazi i miriše lipa” i kada se u nama, u najljepšem svijetlu “bude” Lesovi stihovi …

Detaljnije

Nagrada za karikaturu “CAVA” pripala Luki Lagatoru

Nagrada za karikaturu “CAVA” pripala Luki Lagatoru

Posted on 17. May, 2015 by .

0

Naš sugrađanin Luka Lagator osvojio je prestižnu nagradu “CAVA” na 22-om Internacionalnom festivalu karikature koji je ove godine organizovan u sklopu najveće svjetske izložbe “EXPO 2015″ koja se održava u Milanu od maja do oktobra ove godine, gdje će biti predstavljena i Crna Gora …

Detaljnije

Izložba djela Pabla Pikasa na Cetinju

Izložba djela Pabla Pikasa na Cetinju

Posted on 07. May, 2015 by .

0

U organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore i Galerije Osten iz Skoplja Izložba Pablo Pikaso – crteži, grafike, keramika (iz kolekcije Galerije Osten iz Skoplja), otvorena je u četvrtak, 30. 04. 2015. godine u 20 h u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Na izložbi je predstavljeno 50 radova a vrijeme trajanja izložbe je 30.4 – 30.10.2015 …

Detaljnije

Koncert „Sav taj džez“  30. aprila na Dvorskom trgu

Koncert „Sav taj džez“ 30. aprila na Dvorskom trgu

Posted on 28. Apr, 2015 by .

0

Koncertom „Sav taj džez“ u izvođenju Novosadskog big benda na Dvorskom trgu na Cetinju, 30. aprila u 19 sati, saradnjom udruženja Jazz Art, Nacionalne komisije za UNESCO, Prijestonice Cetinje i Crnogorske komercijalne bankom a.d. Podgorica, obilježiće se Međunarodni dan džeza…

Detaljnije

Cetinje je obilježeno posebnim znakom

Cetinje je obilježeno posebnim znakom

Posted on 17. Apr, 2015 by .

0

Naš poznati književnik Miraš Martinović družio se sa Dimitrijem u preduskršnju subotu 11. aprila 2015. godine na Cetinju. Iz zapisa koji je pred vama vidjećete o čemu su sve razgovarali i zašto je Cetinje obilježeno posebnim znakom …

Detaljnije

Putopis – Američka štampa o Cetinju: Jan Moris – Prijestonica Ruritanije

Putopis – Američka štampa o Cetinju: Jan Moris – Prijestonica Ruritanije

Posted on 16. Apr, 2015 by .

1

-Iz knjige „Putovanja“ Jana Morisa, Ruritanija, Cetinje, Jugoslavija, objavljene 1984 (Oksfordska univerzitetska štamparija, 1984, str. 136-143) „Journeys“ by Jan Morris, In Ruritania, Cetinje, Yugoslavia (Oxford University Press, 1984, Pages 136-143)

Detaljnije